Notice: Undefined index: aiosp_license_key in /nfs/ignum-old-wh2/sobnet.cz/www/sobeslav/pirati/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 5808
Pirátské listy ke stažení | Piráti pro Soběslav

Pirátské listy ke stažení

Pirátské listy jsou tištěnými novinami vydávané Pirátskou stranou. Jsou vydávány nepravidelně (především v období volebních kampaní) a jsou roznášeny do poštovních schránek či rozdávány na akcích. V elektronické podobě si lze Pirátské listy stáhnout níže.

 


Pirátské listy 2018 – Podzim (Soběslav)

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2018 Podzim

Druhý letošní číslo naším vlastním obsahem. Celkový náklad 5000 kusů.


Pirátské listy 2018 – Léto (Soběslav)

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2018 Léto

První osmistránkový speciál věnovaný na šesti stranách Soběslavi, dvě strany pak celostátnímu dění Pirátské strany. Celkový náklad 5000 kusů.


Pirátské listy 2017- Podzim (celorepublikové)

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2017 Podzim

V Soběslavi a okolí jsme roznesli a rozdali kolem 3500 výtisků. Noviny jste mohli získat například 16. září na náměstí.


Pirátské listy 2017- Léto (celorepublikové)

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2017 Léto

Roznos novin proběhl v Soběslavi (červenec 2017), Chlebově (srpen 2017) a Klenovicích (srpen 2017)


Pirátské listy 2014 – Soběslav volební speciál

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2014 – Soběslav volební speciál


Pirátské listy 2014 – Soběslav 2

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2014 – Soběslav 2


Pirátské listy 2014 – Soběslav 1

Stáhnout ZDE – Pirátské listy 2014 – Soběslav 1


 

Translate »