Archiv rubriky: Aktuality

Změna termínu zasedání zastupitelstva

Rada města Soběslavi na svém úterním jednání změnila termín jednání zastupitelstva. To bylo původně plánováno na apríla 1. dubna 2015. Po upozornění naším zastupitelem Ing. Martinem Kákonou se jej rada rozhodla posunout o 14 dní dříve. Martin Kákona radu upozornil, že zastupitelstvo má zákonnou povinnost scházet se nejpozději jednou za 3 měsíce.

Pokračování textu Změna termínu zasedání zastupitelstva

Rekonstrukce náměstí v roce 2015

Město Soběslav zveřejnilo na svých webových stránkách návrh druhé etapy projektu Revitalizace náměstí Republiky. Tato etapa ze zaměří na dvě protilehlé části – Palackého ulici a prostor před městským úřadem a východní část náměstí kolem sochy u Husa. Studie byla jako v minulé etapě realizována Ing. arch. Jaromírem Kročákem.

Připomínky ke studii je možné podávat u Ing. Dany Hořické, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav, do 16. 3. 2015.

Východní strana náměstí

Palackého ulice

Jarní kácení v Soběslavi

V posledních měsících probíhá po celém městě masivní údržba veřejné zeleně. Jiří Rozum z odboru Životního prostředí na webových stránkách informuje, že kácení probíhá především v parcích či blízkosti chodníků. Největší probíhá v místě budoucích parcel u kotelny, kde bylo doposud poraženo několik desítek stromů a dalších náletových dřevin.

Pokračování textu Jarní kácení v Soběslavi

Fond rozvoje bydlení města Soběslav

Zastupitelé se na svém dubnovém zasedání budou mimo jiné věnovat i bodu poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2001. Formulář lze stáhnout z webu města, případně si jej můžete vyzvednout na městském úřadě, odboru organizačním a správy majetku 59/I, u Ireny Klečatské.

V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat našeho zastupitele Ing. Martina Kákonu, který je členem komise fondu rozvoje bydlení.

Transparentní ministerstvo

Ministerstvo financí vytvořilo nový web Otevřená data Ministerstva financí ČR, který má sloužit občanům k základním informacím o státním rozpočtu, daních či hazardu. Web se nezabývá jen hospodařením České republiky, detailně jsou zde zveřejněny údaje o provozních nákladech ministerstva financí, jeho fakturách či seznamu dotací a uzavřených smlouvách.

Pokračování textu Transparentní ministerstvo

Jak budeme parkovat v Soběslavi?

Rada města projednala studii „Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“ zpracovanou firmou City Parking Group, s. r. o., Praha. Rada města pověřila místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajistit úpravu studie dle návrhů vzešlých z jednání rady města včetně ekonomického vyhodnocení zavedení regulovaného parkování a návrhu způsobu provozu parkovacích automatů.
Předpokládáme, že nejpozději v březnové Hlásce se objeví informace o studii, včetně cen parkovného, aby občané mohli na nejbližším zasedání zastupitelstva města v diskuzi vyjádřit svůj názor.

Z naší ankety vyplývá, že 52% občanů si přeje časově omezené stání, pro bezplatné parkování je 23% občanů a placené parkování by si přálo 16%.

Týdeník Táborsko: Na nových odměnách neuvolněným zastupitelům se v Soběslavi nedohodli

V Táborském týdeníku vyšel trochu zpožděně článek, který se vrací k prosincovému jednání zastupitelů. Ti se dlouho nemohli shodnout na tom, jaké odměny budou příští 4 roky pobírat. Kdo na zasedání nebyl, může diskuzi shlédnout na videu.

Pokračování textu Týdeník Táborsko: Na nových odměnách neuvolněným zastupitelům se v Soběslavi nedohodli

Dobří andělé se vracejí

Bedlivému oku občanů Soběslavi neuniklo podzimní zmizení dvou soch před průčelím předsíně kostela svatého Marka. Obě sochy pocházející z bývalého hřbitova, který obklopuje kostel sv. Marka, se vrátily –  ne v původní, ale dokonce v lepší kondici. Doba jejich nepřítomnosti totiž nebyla zapříčiněna činem kriminálním (jak mnozí spekulovali), ale byla využita k restaurátorskému zásahu.

Pokračování textu Dobří andělé se vracejí

Rolničkový jarmark

V sobotu 13.12.2014 se na náměstí v Soběslavi uskutečnil již tradiční Vánoční jarmark Rolničky. Návštěvnost z řad různých věkových generací byla opravdu vysoká. Návštěvníci si zde mohli zakoupit různé výrobky z chráněné dílny jak Rolničky, tak i dalších podobných organizací z okolí. Jednalo se především o výrobky z keramiky, textilu a různé vánoční dekorace z přírodních materiálů. Kromě toho se i přes poměrně teplé prosincové počasí těšil velké návštěvnosti stánek s teplými nápoji.

Pokračování textu Rolničkový jarmark