Archiv rubriky: Aktuality

Týdeník Táborsko: Otevřená nebo uzavřená radnice? Jak kde

Nedávno vyšel v Týdeníku Táborsko zajímavý článek, který porovnává přístup k transparentnosti několika jihočeských měst – mezi nimi i Soběslavi. Vypadá to, že různá města mají různé postoje, například v Táboře jsou veřejně dostupné podklady pro jednání zastupitelstva na webu, stejně jako záznam z jednání. Podobnou cestou se vydávají Strakonice a Milevsko, přestože některé osobní údaje ve zveřejňovaných dokumentech jsou anonymizovány. Na pomyslném vrcholu co do transparentnosti je však bezesporu Písek, který zveřejňuje nejen podklady pro jednání zastupitelstva a rady a zápisy z těchto jednání, ale dokonce i zápisy z jednání jednotlivých výborů a komisí.

Pokračování textu Týdeník Táborsko: Otevřená nebo uzavřená radnice? Jak kde

Změna termínu zasedání zastupitelstva

Rada města Soběslavi na svém úterním jednání změnila termín jednání zastupitelstva. To bylo původně plánováno na apríla 1. dubna 2015. Po upozornění naším zastupitelem Ing. Martinem Kákonou se jej rada rozhodla posunout o 14 dní dříve. Martin Kákona radu upozornil, že zastupitelstvo má zákonnou povinnost scházet se nejpozději jednou za 3 měsíce.

Pokračování textu Změna termínu zasedání zastupitelstva

Rekonstrukce náměstí v roce 2015

Město Soběslav zveřejnilo na svých webových stránkách návrh druhé etapy projektu Revitalizace náměstí Republiky. Tato etapa ze zaměří na dvě protilehlé části – Palackého ulici a prostor před městským úřadem a východní část náměstí kolem sochy u Husa. Studie byla jako v minulé etapě realizována Ing. arch. Jaromírem Kročákem.

Připomínky ke studii je možné podávat u Ing. Dany Hořické, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav, do 16. 3. 2015.

Východní strana náměstí

Palackého ulice

Jarní kácení v Soběslavi

V posledních měsících probíhá po celém městě masivní údržba veřejné zeleně. Jiří Rozum z odboru Životního prostředí na webových stránkách informuje, že kácení probíhá především v parcích či blízkosti chodníků. Největší probíhá v místě budoucích parcel u kotelny, kde bylo doposud poraženo několik desítek stromů a dalších náletových dřevin.

Pokračování textu Jarní kácení v Soběslavi

Fond rozvoje bydlení města Soběslav

Zastupitelé se na svém dubnovém zasedání budou mimo jiné věnovat i bodu poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2001. Formulář lze stáhnout z webu města, případně si jej můžete vyzvednout na městském úřadě, odboru organizačním a správy majetku 59/I, u Ireny Klečatské.

V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat našeho zastupitele Ing. Martina Kákonu, který je členem komise fondu rozvoje bydlení.

Transparentní ministerstvo

Ministerstvo financí vytvořilo nový web Otevřená data Ministerstva financí ČR, který má sloužit občanům k základním informacím o státním rozpočtu, daních či hazardu. Web se nezabývá jen hospodařením České republiky, detailně jsou zde zveřejněny údaje o provozních nákladech ministerstva financí, jeho fakturách či seznamu dotací a uzavřených smlouvách.

Pokračování textu Transparentní ministerstvo