Archiv štítku: Zasedání zastupitelstva

VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 19. 4. 2017

Ve středu 19. dubna se již po třinácté sešli Soběslavští zastupitelé. Na první pohled nabitý program rychle utíkal. Nejprve byli zastupitelé poctěni návštěvou Zlatého Ámose. Po 25 minutách se dostali ke spornému bodu jednání – prodeji městských pozemků realitce, která by v Soběslavi ráda levně vybudovala logistické centrum. Na závěr určitě stojí za zhlédnutí, u koho může skončit dřevo z městských pozemků.

Pokračování textu VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 19. 4. 2017

VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 15. 2. 2017

Videozáznam z únorového jednání zastupitelstva.

3:20 – Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 (diskutují Bláha, Krejčová, Kákona)

9:20 – Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města (diskutuje Chabr)

13:00 – Nástavba budovy Senior-domu Soběslav (diskutují Bláha, Kákona, Vránek, Petrásková)

23:20 – Rekonstrukce náměstí – prezentace historie náměstí

35:00 – Rekonstrukce náměstí – prezentace návrh rekonstrukce

56:30 – Rekonstrukce náměstí – dotazy (diskutují: Ing. Arch Kročák, Bláha, Kákona, Plát, Chabr, Vránek, Pehe, Nedvěd, Kodat, Skočdopole  . . .)

1:44:30 – Různé – Dotaz o vybudování chodníku v ulici Tyršova.

1:47:00 – Různé – Dotaz o novém zubním lékaři v Soběslavi

1:48:00 – Různé – Podnět ke kontrolnímu výboru ohledně neotiskování článků v radničním zpravodaji.

1:49:10 – Různé – Dotaz k chodníku na Zvěrotice.

Usnesení zastupitelstva je zde.

Podklady pro 12. zasedání zastupitelstva města

Zde si můžete prohlédnout podklady pro 12. zasedání ZM:

zm12pozvankaprilohy.pdf

Tentokrát se bude schvalovat změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 a odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. Loni nebylo vyhověno žádosti o dotaci na přístavbu Senior domu, z důvodů velkého převisu žádostí a podmínky MPSV na max. počet 100 lůžek, a tak by město opět chtělo žádat o dotaci.

Na program se dostaly i informace o rekonstrukci centrální plochy náměstí s účastí autora projektu Ing. arch. Jaromíra Kročáka.

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi je zde.

 

 

VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 14. 12. 2016

Videozáznam z prosincového jednání zastupitelstva.

1. Udělení čestného občanství města PhDr. Jiřímu Laburdovi (čas 04:20)
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2016 (19:25)
3. Návrh rozpočtu města na rok 2017 (27:00)
4. Zpráva finančního výboru (37:50)

5. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (druhé video čas (05:10)
6. Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – zákaz volného pobíhání psů (15:25)
7. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a části společných školských obvodů (28:50)
8. Majetkové převody – pozemek u vodní elektrárny (32:35)
9. Různé –

 • p. Růžičková – projekt V Soběslavi na vozíku
 • p. Skočdopole – Ruina u Hlásky, chodník u kostela a dotace katolické farnosti

Videozáznam z jednání ZM 21. 9. 2016

Program zářijového zastupitelstva začal vcelku podle očekávání. Občanský návrh Petra Krále pojmenovaný „Transparentní radnice“ byl navržen ke stažení, aby se jím zastupitelstvo nemuselo zbytečně zdržovat. Následovalo celkem poklidné, místy až nudné jednání zastupitelstva, které však vygradovalo v samém závěru v bodu různé.

Pokračování textu Videozáznam z jednání ZM 21. 9. 2016

Videozáznam z jednání ZM 29. 6. 2016

Na červnové jednání zastupitelstva v Soběslavi se nám podařilo zhruba po roce snažení zařadit do programu osm, pro nás velmi důležitých témat jako jsou protizáplavováová opatření, veřejná digitální mapa města, páteřní datová síť, architektonické řešení centra města či výstavba nových cyklostezek. A jak to na zastupitelstvu dopadlo? No podle očekávání a soběslavských zvyklostí, však posuďte sami.

Pokračování textu Videozáznam z jednání ZM 29. 6. 2016

Týdeník Táborsko – Tanečky kolem Pirátů

Týdeník Táborsko se i tento týden věnuje dění na dubnovém Soběslavském zastupitelstvu, kdy bylo na program zařazeno 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav. Dle týdeníku se na zastupitelstvu dokonce tančilo. Inu, ne nadarmo se zasedání zastupitelstva v Soběslavi koná v Kulturním domě.

SOBĚSLAV — Po více než půl roce úsilí se podařilo Pirátům pro Soběslav dostat na oficiální program jednání zastupitelstva sedm vlastních návrhů. Snažili se o to od září loňského roku, bez výsledku. Ani jeden z návrhů rada města do zastupitelstva neposlala. Starosta Jindřich Bláha (Sdružení ODS a NK) to zdůvodňoval tím, že materiály nejsou dobře připravené. A pokud si Piráti přejí něco projednávat, mohou návrh předložit přímo na zastupitelstvu. To ale udělat nechtěli. „Chceme, aby obyvatelé města dopředu věděli, co se bude projednávat, a podle toho se rozhodli, jestli se jednání zúčastní, nebo ne. Proto stojíme o řádné zařazení do programu a zveřejnění,“ zmínil zastupitel za Piráty pro Soběslav Martin Kákona. V pozvánce na 8. zasedání soběslavského zastupitelstva, které proběhlo ve středu 13. dubna, už se sedm návrhů podaných Piráty objevilo. Všechny pod jedním bodem.

Pokračování textu Týdeník Táborsko – Tanečky kolem Pirátů

Videozáznam z jednání ZM 13.4. 2016

Piráti pro Soběslav po vynechání posledního záznamu z jednání zastupitelstva přináší videozáznam z dubnového jednání zastupitelstva. Na tomto jednání bylo také zařazeno sedm návrhů podaných Piráty pro Soběslav. A jakže to s nimi dopadlo? Podle očekávání, ale nebudeme dopředu prozrazovat, však se přesvědčte sami.

Pokračování textu Videozáznam z jednání ZM 13.4. 2016

Pozvánka na dubnové zastupitelstvo

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve středu 13. dubna 2016 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Program jednání:

 1. Jednací řád ZM
 2. Závěrečný účet města za rok 2015
 3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2016
 4. Rozpočtový výhled města na roky 2017–2019
 5. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města
 6. Majetkové převody
  1. Prodej pozemků p. č. 1506/19, 1506/20, 1506/55 a 1506/28 včetně objektu občanské vybavenosti čp. 797, vše v k. ú. Soběslav
  2. Prodej pozemku p. č. 149/3 v k. ú. Soběslav
  3. Prodej pozemku p. č. 1411/40 v k. ú. Soběslav
  4. Prodej pozemku p. č.  2532/25 v k. ú. Soběslav
  5. Koupě pozemků  p. č. 2696, 2697, 2240 a 2617/34, vše v k. ú. Soběslav
  6. Koupě pozemku p. č. 64/2 a přijetí daru – pozemku p. č. 64/3, vše v k. ú. Soběslav
  7. Zrušení usnesení  ZM 16/141/2013 ze dne 17. 12. 2013
 7. Návrhy pro jednání ZM – Ing. M. Kákona
  1. Soběslavské cyklostezky
  2. DTMM
  3. Páteřní městská datová síť
  4. Architektonické řešení centra města
  5. Liberalizace zájmového chovu psů na území města
  6. Transparentní účty
  7. Protizáplavová opatření
 8. Různé

Jak je z programu patrné, na program jednání bylo zařazeno sedm návrhů, které Piráti pro Soběslav chtěli zařadit již na zářijovém zastupitelstvu. Že by se přeci jen blýskalo na lepší časy? Necháme se překvapit, jak dopadne tento historický okamžik, kdy je na program jednání zařazený bod předložený zastupiteli.

Týdeník Táborsko – Drama na zastupitelstvu v Soběslavi

Celkem klidný průběh letos posledního soběslavského zastupitelstva skončil v posledním bodě, kdy mohli své připomínky přednést přítomní občané. S podnětem pro kontrolní výbor vystoupil Petr Král. „Domnívám se, že při sestavování programu k tomuto jednání byl porušen zákon. O komunální politiku jsem se začal zajímat proto, abych přispěl ke transparentnosti jednání města. Netušil jsem, že u rady narazím na takový odpor. Navrhoval jsem převedení městského účtu na transparentní účet, do kterého může nahlížet i veřejnost. Návrh podal zastupitel za Piráty pro Soběslav, přesto na jednání nebyl zařazen. Mám informaci od tajemníka, že se rada jednohlasně shodla, že návrh nebude zařazovat do žádného dalšího jednání zastupitelstva. Nic takového ale v zápisu z jednání rady není,“ zmínil Petr Král. O vyjádření k situaci požádal právní poradnu. „Odpověděli mi, že postup rady je nezákonný. Povinností rady je návrh zastupitele, který byl doručen včas, předjednat a zařadit do programu zastupitelstva.

Pokračování textu Týdeník Táborsko – Drama na zastupitelstvu v Soběslavi