Zajímavosti o odbahňování Nového rybníku

V úterý po Velikonocích se konala veřejná prezentace akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“.  Do velkého sálu Kulturního domu tak kromě 15 odborníků podílejících se na projektu a asi poloviny zastupitelů dorazilo jen několik občanů, především těch, kteří bydlí poblíž Nového rybníka. Bohužel k občanům se informace o veřejné prezentaci dostala až na poslední chvíli a většina o ní nevěděla.

Úvodního slova prezentace se ujal tajemník městského úřadu Ing. Radek Bryll, který představil hosty a následně i celý projekt. Jeho plánování začalo v roce 2016, kdy městský úřad zjistil, že je vypsán vhodný dotační program. Během krátké doby byla vypracována Ing. Šedivým projektová dokumentace. V roce 2017 se pak konalo samotné výběrové řízení, které vyhrála firma Hydro & Kov s.r.o.Třeboň.

Přípravné práce začaly letos v únoru, kdy došlo k částečnému upuštění rybníka. Byla vybudovaná kamenná hráz, došlo k vykácení náletových dřevin a v průběhu března proběhla těžba rákosoviny, ve které vznikla laguna.

Samotné odbahňování začíná v úterý 3. dubna úplným vypuštěním rybníka a musí být dokončené do 31 dní. Co se nestihne, bude možné dodělat až v příštím roce. Bahno bude ukládáno za hrázku (cca 10 000 kubíků bahna) a letos také do mezideponií na poli. Odsud bude v létě bahno odvezené na pole, kde bude následně zaorané. Předpokládá se, že z rybníka bude celkově vyvezeno 56 000 kubíků bahna, tedy cca 5600 nákladních aut.

Dále vystoupila Mgr. Buriánková z Agentury ochrany přírody v Českých Budějovicích. Ve své prezentaci porovnala rozlohu rákosí v roce 1956 s dnešním stavem a je překvapivé, že plocha rákosoviny zůstává zhruba stejná. Dále ukázala letecký snímek z mapy.cz, který byl pořízen v létě minulého roku a ze kterého jsou patrné zarostlé plochy leknínů a stulíků. Dále vysvětlila, že v projektu proběhlo několik výrazných změn:

 • Mezideponie pro skladování bahna na sousedním poli – byla vybudována z důvodu nedostatku času a velkého množství bahna
 • Přibylo kácení – nebylo součástí původního rozpočtu
 • Úprava laguny v rákosí – ke konečnému tvaru vytěžené plochy se došlo v průběhu prací, což ale bylo plánováno, protože nikdo nevěděl, jak to v rákosí bude vypadat
 • Vymezení bezzásahové zóny – z důvodu zachování leknínů a stulíků se nebude pracovat v části zálivu

Jako třetí vystoupil zástupce ekodozoru doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc.  Dříve byly rybníky čistější, než je tomu dnes a byly plné rostlin, podílejících se na čistění vody. Vysvětlil, že rybník je zanesený především v důsledku velkého množství živin ve vodě. Je to však normální, všechny rybníky mají různé problémy, buď jsou plné řas, sinic a podobně. Z živočichů jsou v rybníku především měkkýši (škeble) a raci. Všichni živočichové jsou odchyceni a umístěni do nedalekých rybníčků.

Z rostlin jsou hojně zastoupeny chráněné rostliny kapradiník bažinný, lekníny a stulíky.  Především kapradiník bažinný je velmi vzácnou rostlinou, která u nás roste v takovém množství pouze na dvou místech. Rostliny budou v rámci rybníku přemístěny do prostoru laguny a do bezzásahové zóny. Všechny rostliny budou očíslované a budou mít zaznamenané GPS souřadnice.

Dotazy občanů

 • Budou obnoveny plovoucí ostrůvky? – Žádné plovoucí rákosinové ostrůvky nebyly nalezeny. V České republice se již nikde nevyskytují.
 • Bude bahno smrdět? A budou se v bahně líhnout komáři? – Bude smrdět jako každé jiné bahno, cítit to bude jen do doby, kdy se na bahně vytvoří tvrdá krusta. Komáři se v bahně líhnout nebudou, líhnou se ve vodě.
 • Budou bahnem kontaminovány studny obyvatel poblíž mezideponií ? – Voda ve studních nemůže být znečištěná, protože voda bude spádem odtékat do rybníka. Do rybníka se pak dostane čistá voda, která bude „filtrována“ přes kamení.
 • Proč nikde není zveřejněná aktuální verze projektu a přesný harmonogram, podle kterého práce probíhají. – Bude zveřejněný dodatek projektu, až bude hotový. Na webu města tajemník umístil 4 články informující o pracích u Nového rybníku. Po ukončení první etapy bude zveřejněný dokument s veškerými změnami. Dříve to není možné, protože projekt se neustále vyvíjí. Dosavadní změny nebudou mít vliv na konečnou částku.
 • Proč pan Kákona nezařídil, aby občané přišli na dnešní prezentaci? – Spoustě lidí nevyhovuje termín, mnozí občané by si rádi prohlédli  prezentaci na internetu.
 • Budou moci letos divoké kachny, labutě a potápky letos hnízdit, když akce se protáhne po celý duben? – Nebudou moci letos hnízdit, letos budou mít pauzu. Po ukončení prací budou mít lepší podmínky k hnízdění.
 • Když se mění projekt, změní se i výsledná cena? – Výsledná cena se nezmění, změny v projektu pouze upřesňují zadávací dokumentaci.

Na závěr se tajemník města rozloučil slovy, že veškeré oficiální informace, ne zkreslené, a žádné jiné, budou k dispozici v Hlásce a na webu města.

Poznámka: Piráti pro Soběslav nahrávali prezentaci na kameru s úmyslem zveřejnit video následně na YouTube. Dle slov našeho pana starosty si však nikdo z přítomných nepřál, aby bylo video z veřejné prezentace pořizováno. Pohrozil také zrušením celé prezentace kvůli panu Kákonovi, pokud nepřestane natáčet. Paní Ludmila Zbytovská by vypnutí kamery považovala za velký přínos pro Soběslav. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli video nakonec nezveřejnit.

5 komentářů u „Zajímavosti o odbahňování Nového rybníku“

 1. Dobrý den, informace o veřejné prezentaci vyšla s měsíčním předstihem (V březnové Soběslavské hlásce na straně 2 vedle akcí na měsíc březen, tedy na jedné z nejsledovanějších stran). O tom ale jistě víte.

  1. Ano vyšlo, ale to už je měsíc zpátky a navíc malým písmem a ne každý si toho všiml. Mohla o tom být ve stejném čísle napsáno v závěru článku pana Ing. Brylla, který určitě četl každý.
   A v dubnové hlásce, která akci předcházela ticho po pěšině ? O velikonocích jsem mluvil s několika lidmi a buď o tom nikdo nevěděl.

    1. Pár papírových pozvánek bylo, ale můžete si tipnout, jestli je rozneslo aktivně město nebo někdo jiný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..