Ing. Martin Kákona, Ph.D.

Jsem astronom, konstruktér počítačů, odborník na šifrování a občas i dešifrování dat, vynálezce a fyzikální inženýr se zanedbatelnou znalostí fyziky. V pracovním životě jsem zažil mnohé, od čištění záchodů ve fabrice přes konstrukci nejrůznějších elektronických zařízení, založení IT firmy (kde jsem pracoval přes 20 roků jako šéfkonstruktér), až po řízení projektů týkajících se bezpečnosti našeho státu nebo výzkumu. Nyní pracuji jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, kde se pokouším o detekci kosmického záření.
Patřím ke studentům, kteří se účastnili sametové revoluce, a po letech mám pocit, že jsme to nedotáhli, že se někde stala chyba. Tak se to snažím napravit. Od roku 2014 jako zastupitel města Soběslavi, kde se podařilo prosadit několik věcí (například zveřejňování podkladů a zápisů zastupitelstva) a některým katastrofám se podařilo zabránit (například nevýhodná zakázka na parkovací automaty). V roce 2020 jsem byl zvolen krajským zastupitelem.

Translate »