Kdo jsou Piráti pro Soběslav

Piráti pro Soběslav vznikli v roce 2014 před komunálními volbami, kdy se 21 odvážlivců rozhodlo kandidovat do soběslavského zastupitelstva. Výsledek byl nakonec dvojciferný a v říjnu 2014 se dva naši členové Martin Kákona a Iveta Matějů stali zastupiteli města Soběslav.

Volební kocábka Pirátů pro Soběslav v roce 2014

Za dobu našeho působení se nám podařil doslova obrovský skok v transparentnosti. Začaly být zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva či začal být pořizován zvukový záznam z jednání zastupitelstva. Věci do té doby v Soběslavi zcela nemyslitelné. My však míříme s transparentností ještě výše. Již od počátku z každého jednání zastupitelstva pořizujeme videozáznam, který zveřejňujeme na YouTube. Máme také transparentní účet, ale pravda moc transakcí tam není. Ne však proto, že bychom měli tajné sponzory, ale především proto, že vše děláme dobrovolně, zdarma, bez nároku na honorář.

Celé čtyři roky jsme byli tvrdou opozicí pro již více než dvě desetiletí vládnoucí ODS a jejich „B-tým“ s názvem Nejsme stranou. V komunálních volbách v roce 2018 nám bylo odměnou zdvojnásobení počtu zastupitelů, když v zastupitelstvu nově usedli Petr Král a Miloš Bučinský. Iveta Matějů se stala předsedkyní kontrolního výboru, Petr Král pak usedl do výboru finančního.

Co se za dobu našeho působení změnilo? Stávající politické struktury se stále brání seč mohou. Snaží se nás odstřihnout od informací a v komisích (až na zcela nefunkční IT komisi) či dozorčích radách městských organizací nezbylo pro Piráty místo. Občas se s námi dokonce soudí, zatím jsme však vždy vyhráli.

Snažíme se o transparentní fungování radnice, svobodný přístupu k informacím či zapojování aktivních občanů do dění ve městě. Nezapomínáme ani na životní prostředí, sami každý rok uklízíme v rámci Ukliďme Česko a v okolí města jsme už zlikvidovali desítky skládek. Bezesporu velkým úspěchem je odvrácení systému placeného parkovného v centru města, kdy jsme od samého začátku upozorňovali na nevýhodnost tohoto systému jak pro město, tak pro jeho obyvatele.

Nejsme uzavřeným uskupením. Mimo aktivních členů se do naší činnosti zapojují i naši příznivci. Pravidelně se scházíme a řešíme aktuální témata, nejen našeho města. Naše setkání jsou veřejná a rádi se na nich s Vámi setkáme. Ať už s našimi tématy souzníte, nebo máte chuť o správnosti našich postojů polemizovat. 

Translate »