Pirátské sedmero

hidden-seven-cards

Naše priority:

1. Transparentní hospodaření města

Jsme pro zavedení transparentních účtů města a zveřejňování smluv a faktur.

2. Usnadnění přístupu k informacím

Jsme pro automatické zveřejňování všech informací týkajících se veřejného majetku. Budeme zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva města, což se dnes neděje.

3. Podpora místní ekonomice

Jsme pro systémové řešení parkování v centru města. Drobné podnikání nesmí být ohroženo tím, že zákazníci nebudou mít kde zaparkovat.

Pro firmy v průmyslových zónách města musí existovat dobrá dopravní obslužnost a další infrastruktura včetně vysokorychlostního připojení k internetu. S vysokorychlostním internetem mohou přijít do města další možnosti podnikání. Například datová centra. Zároveň to může přinést nové pracovní příležitosti pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané lidi.

4. Využití moderních technologií

Jsme pro zavedení vysokorychlostního internetu do města a jeho distribuci do okolních obcí. Jednou z možností je využití optických spojů v rámci výstavby železničního koridoru.

5. Stop hazardu

Jsme pro úplný zákaz hracích automatů na území města. Na hrací automaty se musí hledět stejně jako na návykové látky. Ekonomický přínos do pokladny města z tohoto pochybného druhu podnikání nevyváží rozvrácené rodiny a možnost vyvolání návyku u mládeže.

6. Podpora cestovního ruchu

Jsme pro vybudování cyklostezek a informačních kiosků. Jsme pro kontrolu zdrojů znečištění Lužnice. Cestovní ruch může být zdrojem rozvoje ekonomiky v našem regionu.

7. Zodpovědné plánování rozvoje města

Jsme pro architektonické soutěže a pro vypracování nového územního plánu. Současný územní plán je pouze mírně modifikovaný plán z konce éry socialismu.
Jsme pro vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí.

A ještě něco navíc.

Chceme pracovat pro město a dáme Soběslavi
internetové moře bez vln.

 

Náš úplný volební program naleznete zde: https://pirati.sobeslav.cz/volebni-program/

Translate »