Veřejné projednání průmyslové zóny: Záměr je na hraně přípustných limitů, lze mu zabránit změnou územního plánu

Dne 24. srpna, v době letních prázdnin a dovolených, se konalo projednání vlivu záměru PZ Soběslav na životní prostředí. Na jednání se dostavil i pan starosta, ale ten před polovinou odešel.  Naopak předsedkyně Výboru pro rozvoj průmyslové zóny se z jednání omluvila přes SMS:
Vážení zastupitelé, nemohu se účastnit veřejného projednání ohledně průmyslové zóny, neboť jsem mimo ČR. Moji nepřítomnost plně nahradí členové výboru, kteří tuto možnost mají. Důvodem tohoto sdělení je informace která se ke me dostala, že odmítám komunikovat s veřejností. Myslím, ze jsem již dala najevo, že jsem vzdy pripravena odpovídat na jakekoliv dotazy. Tomáš Šena a Jiří Klíma jsou připraveni, připomínky, které jste obdrželi jsem také na Krajský úřad odeslala. Děkuji za pochopení Alena Krejčová” 

Paní zastupitelka zřejmě má na mysli debatu v JCTED, na kterou byla pozvána a jejíž termín byl určen podle jejího přání a na kterou se nedostavila. Ano, je vždy připravena odpovídat na jakékoli dotazy, pokud ji někdo sežene.

Zmiňovaní Tomáš Šena a Jiří Klíma neřekli během jednání vůbec nic. Přesto, že developer několikrát evidentně lhal, když se odvolával na dohodu s Výborem a na usnesení zastupitelstva.

Celým jednáním se táhla jedna červená nit. Záměr je na hraně přípustných limitů, ale zákonné limity splňuje. Lidé se podivovali, jak je to možné. Copak mohou rozumní lidé něco takového postavit a opravdu se tomu nedá zabránit?

Dá. Stačilo by, aby zastupitelé odhlasovali změnu územního plánu, která zavede pro dané území takové limity, které neumožní takovéto megalomanské a ve své podstatě zbytečné stavby. Stačí, když budou občané apelovat na své zastupitele. Kdyby byla změna včas odhlasována, nemuseli bychom se vůbec muset scházet na takovýchto jednáních. 

Vaši zastupitelé vám možná budou opakovat radnicí protlačovanou lež, že by nás developer žaloval a město by muselo platit za zmařený záměr. Nevěřte jim. Prosím vás, ukažte mi developera, který by šel proti městu, když potřebuje jeho kanalizaci a jeho čistírnu odpadních vod. Který developer půjde proti městu, které stanovuje jeho daně z nemovitostí? A i kdyby se developer zbláznil, může se to stát, protože firma Exprin nemá zkušenosti, protože nikdy tak velkou věc nestavěla, vždy může město přistoupit na mimosoudní dohodu. Nic neriskujeme.

Požadujte po svých zastupitelích změnu územního plánu!

Martin Kákona: Je potřeba chvátat, aby nás investor nepředběhl a nezačal stavět dříve, než město zavede nějaká pravidla

Na jednání zastupitelstva se znovu diskutovalo o dalším vývoji kolem průmyslové zóny.

Diskuse následovala poté, co se koncem ledna uskutečnilo neveřejné jednání zastupitelů s členy výboru pro rozvoj průmyslové zóny. Martin Kákona upozornil, že Na neveřejném pracovním jednání, výbor nemohl dostat zadání. To je možné pouze usnesením zastupitelstva na jeho veřejném zasedání.” Následně vyzval zastupitele k diskusi, a aby dali výboru jasné politické zadání.

„Výbor pro rozvoj průmyslové zóny je momentálně v situaci, kdy neví, co má dělat. Zastupitelstvo ho neúkoluje, přitom to je jeho zodpovědnost. Je třeba chvátat, aby nás investor nepředběhl a nezačal stavět dŕíve, než město zavede nějaká pravidla na území průmyslové zóny,“ doplnil Martin Kákona. Sám navrhuje, aby se výbor podílel na vytvoření regulačního plánu pro dané území. Výbor by měl specifikovat, v čem může regulační plán městu pomoci a v čem uškodit. Zastupitelé se nakonec shodli, že podrobnější zadání definují na svém příštím zasedání.

Pokračování textu Martin Kákona: Je potřeba chvátat, aby nás investor nepředběhl a nezačal stavět dříve, než město zavede nějaká pravidla

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám. Velmi si vážíme každého hlasu, který jste nám dali. Výsledek komunálních voleb nám přinesl dva mandáty pro Martina Kákonu a Ivetu Matějů. I přes ztrátu dvou mandátů se budeme nadále snažit dělat věci správně.
Zastupitelům Petru Královi, Miloši Bučinskému a Janu Černému, kteří svůj mandát neobhájili, děkujeme za jejich práci. Velkou radost máme z obměny dosavadního zastupitelstva. Usedne v něm hned 9 nováčků.
Výsledky referenda, které není kvůli nízké účasti závazné, budou řešit noví zastupitelé. Uvidíme, jak se vypořádají s faktem, že více než 1 400 hlasujících je pro přísnější regulaci výstavby v průmyslové zóně.

Máme odvahu měnit Soběslav

Milí Soběslaváci, Chlebováci a Nedvědičáci,
opět vedu jednadvacítku statečných do voleb. Jsou to skutečně stateční lidé, protože vystoupili z pohodlí anonymity a veřejně kandidují. Jsou to lidé pracovití a skutečně nezávislí. Nenajdete mezi nimi ředitele škol a školek ani jiných organizací zřizovaných městem. Jsou to ale lidé, kterým více než na vlastním prospěchu záleží na fungování města. Nedělají to ale úplně nezištně. Chtějí, aby Soběslav byla dobré místo pro život nejen pro ně, ale i pro další generace. Díky tomu mají odvahu dělat věci správně.
Každopádně, pokud je zvolíte, nebudou to mít lehké. Město se několik desítek let rozvíjelo nekoncepčně a některé stavby nás budou zatěžovat i do budoucna. Například na náměstí nejsou řádně zrekonstruovány inženýrské sítě, není zde příprava na moderní datové sítě, není zde dělená kanalizace a trávníky se zalévají pitnou vodou z vodovodu. V Chlebově jsou vyrovnávací nádrže, které byly vedením města vydávány za čistírnu odpadních vod, občané tím byli uvedeni v omyl a mysleli si, že nemusí mít čističky. Protipovodňová opatření jsou postavena pouze na zdech a valech a současnou změnou charakteru srážek situaci spíše komplikují. Ve městě pak vznikají zátopy. Údržba městské zeleně byla prováděna motorovou pilou místo rozumem, a tak budeme muset čekat roky, než vyrostou nové stromy, které potřebujeme, aby se udržela přijatelná teplota ve městě. Máme územní plán, ve kterém se pozornost věnovala více rozšíření průmyslové zóny než rozvoji města tak, aby bylo příjemné pro lidi. To všechno budou muset noví zastupitelé řešit.
Chci vás poprosit o to, abyste našim kandidátům dali svůj hlas. Nebudou to mít lehké i kvůli energetické krizi a změnám klimatu. Všichni si ale uvědomují, že nestačí mít město barevné, ale musí být zároveň funkční. Prostě věci se nesmí dělat pouze na efekt, musí se dělat správně, a k tomu potřebujeme zastupitele, kteří mají odvahu to tak dělat.
1. | Ing. Martin Kákona, Ph.D.
Volební program Pirátů pro Soběslav: https://pirati.sobeslav.cz/volebni-program-2022/
Povolební strategie Pirátů pro Soběslav:
Kandidáti do zastupitelstva za Piráty pro Soběslav

Soběslaváky v tom necháme

Takový je závěr jednání posledního zastupitelstva před komunálními volbami. Zastupitel za Piráty pro Soběslav Petr Král navrhl na program jednání o připojení se ke krajskému dotačnímu programu s názvem “My v tom Jihočechy nenecháme”.

V rámci tohoto dotačního programu je připravena finanční pomoc pro:
1) rodiny dětí do  tří let věku (kdy dítě má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje)
2) poživatele starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

K tomuto dotačnímu programu se připojují města a obce po celém Jihočeském kraji. Podle slov starosty Ing. Jindřicha Bláhy se tímto bodem zabývala i rada města, která doporučuje nechat projednání až na nové zastupitelstvo. Navrhovatel bodu Petr Král argumentoval, že v současné nejisté době není vhodné čekat několik dalších měsíců, lidé potřebují peníze hned.

A jak Soběslavští zastupitelé rozhodli? V hlasování o zařazení tohoto bodu do programu jednání získal podporu zastupitelů Petra Krále, Ivety Matějů, Miloše Bučinského, Jana Černého a Aleny Krejčové. Ostatní zastupitelé se zdrželi či byli proti a tak k projednání ani nedošlo. 

Smutnou pravdou je, že po volbách bude trvat než se nové zastupitelstvo rozkouká a ke schválení peněz dojde nejspíše až v prosinci. To dává lidem velmi málo času na to, aby o peníze požádali. V Soběslavi tak dost možná senioři a děti, jak se říká spláčou nad výdělkem.

Obdobně dopadl i bod různé, který obvykle slouží k pokládání otázek veřejností a pro tentokrát byl z programu překvapivě vypuštěn. Mohlo by se zdát, že poslední zastupitelstvo je již takovou nenáročnou tečkou a není na co se ptát. Protože kdo ví, co bude za týden. Jenže v Soběslavi bude krom voleb i referendum a možná se někdo z občanů chtěl zeptat, proč nejsou lístky k referendu distribuovány s volebními lístky, nebo proč v Hlásce nevyšel žádný obsáhlejší článek o tak důležité události, jako je historicky první referendum v našem městě.

Soběslavští zastupitelé v tom tak své občany zatím nechají. Uvidíme, jestli občané v tom nechají po volbách zastupitele.

Vedení města v měsíčníku Hláska ignoruje blížící se referendum o průmyslové zóně

Před dvěma lety byl sdružením Oživení vypracován audit měsíčníku Hláska. Ten konstatoval, že Soběslavský radniční zpravodaj Hláska nenabízí svým občanů objektivní a vyvážené informace o dění v obci. Naopak, dle auditorů i přes zdánlivou apolitičnost, nabízí pouze velmi pozitivní obraz některých představitelů města.

Od auditu uplynuly dva roky a při pohledu do zářijového vydání Hlásky je patrné, že se od té doby nic nezměnilo. Součástí jsou volební inzerce jednotlivých stran i seznam kandidátek. Z dalších článků je ale patrné, že Hláska je pod kontrolou vládnoucí ODS. 

Předsedkyně Výboru pro rozvoj průmyslové zóny Alena Krejčová a dvojka současné kandidátky ODS hodnotí dosavadní činnost výboru. Jako jeho velmi důležitou činnost vidí připomínkování záměru průmyslové zóny k posouzení na životní prostředí EIA. Ten kdo si přečetl připomínky města (respektive výboru), zjistil, že se týkaly relativně zanedbatelných věcí a naopak neobsahovaly například připomínku na rozsah celého záměru (tedy velikost a výšku hal). Neopomněla zmínit, že díky aktivitě výboru své připomínky poslalo i spousta obyvatel města. Kdo situaci v té době sledoval ví, že to bylo jinak. Výbor slíbil, že připraví doporučení pro ty, kteří neznají podrobně projekt průmyslové zóny a chtěli by své připomínky podat. Nakonec jsme se ale dočkali jen odkazu na univerzální připomínkovací formulář spolku Frank Bold a to ještě pár dní před termínem pro podání stížností. Ten lidem příliš nepomohl.

Pokračování textu Vedení města v měsíčníku Hláska ignoruje blížící se referendum o průmyslové zóně

Piráti pro Soběslav mají do komunálních voleb číslo 7

komunální volby, které se konají ve dnech 23. a 24. září, máme číslo 7. Kromě nás se komunálních voleb zúčastní dalších 7 stran.

 • 1. Pro Soběslav (lídr Michal Turek)
 • 2. Soběslavsko Srdcem a rozumem – Trikolora a Nezávislí (lídr Jiří Fišer)
 • 3. Společně pro Soběslav – sdružení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů (lídr Ing. Jiří Klíma)
 • 4. SNK – NEJSME STRANOU  (lídr Mgr. Pavel Lintner)
 • 5. JIHOČEŠI 2012 pro Soběslav (lídr Marek Nývlt)
 • 6. Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů (lídr Ing. Jindřich Bláha)
 • 7. Piráti pro Soběslav (lídr Ing. Martin Kákona, PhD.)
 • 8. Sdružení Pro Soběslav (koalice KSČM + ČSSD) (lídr Mudr. Kateřina Jirousová)

Soběslaviny

SOBĚSLAVINY. Právě tak jsme nazvali naše předvolební noviny, ve kterých přinášíme informace o dění v Soběslavi. V aktuálním vydání, které v těchto dnech najdete ve svých stránkách najdete mimo jiné:

1) rozhovor s krajským zastupitelem, kandidátem do senátu a lídrem Pirátů pro Soběslav Martinem Kákonou,
2) článek zastupitele Miloše Bučinského o tom, jak jsme doposud bojovali proti průmyslové zóně,
3) článek zastupitele Jana Černého o tom, jak šlo nástavbu senior domu vyřešit efektivněji,
4) článek zastupitele Petra Krále o měsíčníku Hláska,
5) článek zastupitelky Ivety Matějů o rozpoznání důvěryhodných a nespolehlivých informacích
6) článek experta na školství Petra Chvojka o “ostrově vzdělávací neúspěšnosti” jménem Soběslav
7) článek Ágnes Němečkové o (a)sociální politice Soběslavi

Nechcete-li čekat, až Vám Soběslaviny dorazí do schránek, můžete si je vyzvednout v papírnictví Spino, reklamce Petr, železářství Šťastný či zmrzlináru Zahrada. A nebo si je stáhnout v elektronické podobě.

Máme odvahu měnit Soběslav

Již potřetí se zúčastní komunálních voleb v Soběslavi sdružení kandidátů Piráti pro Soběslav. Jednadvacet kandidátů do voleb povede jako lídr krajský zastupitel Ing. Martin Kákona, Ph.D., který je zároveň kandidátem na senátora za Českou Pirátskou stranu v obvodu č. 13 – Tábor. Na dalších místech najdeme stávající soběslavské zastupitele – Bc. Miloše Bučinského, Ing. Ivetu Matějů, Jana Černého a ing. Petra Krále. 

Hlavní programové priority Pirátů pro Soběslav jsou:

 • transparentní řízení města, 
 • podpora místní ekonomiky,
 • zodpovědné plánování rozvoje města, 
 • využití moderních technologií,
 • bezpečné a sociálně přívětivé město,
 • kvalitní vzdělávání pro budoucnost,
 • podpora cestovního ruchu a kultury,
 • a město šetrné k životnímu prostředí.

Více informací o programu a kandidátce najdete v odkazech níže:

Program

Kandidáti do zastupitelstva

Povolební strategie

JEDNÁNÍ ZM 28. 6. 2022 – Neschválení prodeje pozemků Na Brabci a nečinnost osadního výboru Chlebov

00:00:00 – Zahájení

00:04:20 1. Doplnění kontrolního výboru

00:06:00 2. Změna č. 3 rozpočtu města na rok 2022

00:10:40 3. Místní referendum – stanovení odměn

00:15:45 4. Poskytnutí daru HZS JčK

00:18:25 5a. Majetkové převody – Prodej bytu na Ohradě

00:21:25 5b. Majetkové převody – Prodej pozemků Na Brabci (České Houby)

00:45:35 5c. Majetkové převody – Prodej pozemků Vesce

00:47:25 5d. Majetkové převody – Směna pozemků u Sídl. Svákov

00:50:00 5e. Majetkové převody – Směna pozemků Willsonova

00:52:00 5f. Majetkové převody – Směna pozemků Na Pískách (u železnice poblíž Nadýmače)

00:54:00 6a. Různé (informace z výboru PZ, informace o letáku města k řízení EIA, dotaz na územní studii lokalitya průmyslové zóny,

01:24:40 6b. Různé (Problémy ohledně stavu koridoru dálnice)

01:32:40 6c. Různé Osadní výbory

Translate »