Povolební strategie 2022

Obyvatelé Soběslavi mají různé potřeby a různé názory na rozvoj města. Částečně tuto různorodost reprezentují volební výsledky jednotlivých volebních stran. Tuto různorodost se budou Piráti pro Soběslav snažit zachovat a ještě ji prohloubit důsledným nasloucháním obyvatelům města nejen v době voleb, ale po celé období. Základní myšlenkou je prosazení takového řízení města, které bude rozhodovat odborně, kompetentně, přívětivě k občanům, bez autoritativního řízení, bez potlačování práv veřejnosti, bez klientelismu, prostě transparentně. Budeme například prosazovat, aby u rozhodování o veřejných zakázkách byl zástupce veřejnosti. Budeme také významně využívat moderní technologie.

Volební strany v Soběslavi jsou téměř vždy složené z “relativně nezávislých” kandidátů většinou však pod hlavičkou nějaké politické strany. Při komunálních volbách voliči více zohledňují jednotlivé osobnosti než stranickou orientaci. Zastupitelstvo města nebude řešit celostátní problémy, ale problémy vlastních obyvatel. Stranická příslušnost má zde menší váhu. Měly by být zvažovány všechny názory politického spektra. Piráti pro Soběslav budou vystupovat proti rozdělení zastupitelstva na koalici a opozici v té formě, že jen koalice prosadí své návrhy a odebere rozhodovací práva opozičnímu křídlu. Město musí řídit všech dvacet jedna volených zástupců bez ohledu na to, z jaké jsou strany.

Piráti pro Soběslav budou hledat pro prosazení svých návrhů spojence u všech zvolených zastupitelů. Bližší spolupráci lze navázat se stranami, které přijmou alespoň základní myšlenky našeho volebního programu a to bez ohledu k jaké straně se hlásí. Máme však špatné zkušenosti z minulých období, kdy někteří jakékoliv naše návrhy bojkotovali. Pokud volby vynesou do zastupitelstva u stran ODS, Nejsme stranou či ANO stejné osobnosti, hledání konsensu bude těžké.

Důležitým bodem je stejné stanovisko k budoucnosti průmyslové zóny. Zcela zde odmítáme výstavbu velkého logistického areálu podle přání developera. Naším cílem je znovu získání kontroly. Tím, kdo zde určuje mantinely a limity toho území je město, nikoliv developer. Zóna tu má být k prospěchu Soběslaváků a ne na obtíž. 

Podporujeme referendum o průmyslové zóně a to samé rovněž požadujeme od případných spojenců. Referendum je pro nás závazné a podle jeho výsledku se budeme řídit.

Volené orgány města

Starosta a místostarosta

Piráti pro Soběslav navrhnou nebo podpoří kandidáty na starostu a místostarostu podle volebních výsledků. Nepodpoří však kandidáty z řad ODS a Nejsme stranou.

Rada města

Budeme usilovat o to, aby v radě města byli zástupci většiny stran i s ohledem na to, kdo bude zvolen starostou a místostarostou.

Výbory a komise

Složení výborů musí tvořit protiváhu zastupitelstvu a radě města. Jejich předsedou (předsedkyní) ani členem nebude člen rady města (a další členové vyjmenovaní zákonem). Obsazení pozice předsedů kontrolního a finančního výboru náleží opozici. Podle možností budou výbory trvale doplněny odborníky z řad veřejnosti.

Ve komisích rady města musí být všechny strany a to na základě výsledků komunálních voleb bez ohledu na to, zda se jedná o stranu koaliční či opoziční. Práce komisí se musí zlepšit. Proto je nutné, aby byly obsazeny odborníky. Rada města musí stavět na práci komisí, dosavadní praxe, kdy byly komise nefunkční, musí skončit.

Jen takto složené orgány zastupitelstva města zajistí rozmanitost názorů a tím kvalitnější rozvoj města.

Translate »