Volební program 2022

Transparentní řízení města

 • Občané mají právo vědět, co se na radnici chystá a za co se utrácí.
 • Jsme pro zavedení transparentních bankovních účtů města a městských organizací.
 • Podporujeme transparentnost při zveřejňování všech informací, týkajících se veřejného majetku.
 • Transparentními zakázkami přilákáme více zájemců o veřejné zakázky. Tím docílíme nejen snížení ceny, ale i zvýšení kvality.
 • Průhledné hospodaření s městským majetkem.
 • Zavedení participativního rozpočtu. Lidé mohou sami vymyslet a rozhodnout, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit.
 • Pohlídáme si vícepráce u zakázek. Dodatečné výdaje musí být výjimkou a řádně zdůvodněny.

Podpora místní ekonomiky

 • Prosazujeme podporu stávajících soběslavských zaměstnavatelů. Vnímáme jejich potřeby.
 • Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky před nadnárodními obchodními řetězci.
 • Odmítáme využití průmyslové zóny Na Pískách jako logistického centra. Chceme takovou zónu, která bude městu přínosem a nikoliv zátěží na dlouhé desítky let.
 • V průmyslových zónách musí být dostupná dobrá dopravní obslužnost a infrastruktura, včetně vysokorychlostního internetu.

Zodpovědné plánování rozvoje města

 • Podpoříme výstavbu rodinných a bytových domů
 • Zásadní investice budou vždy veřejně prezentovány a bude o nich vedena diskuze jak s veřejností, tak s odborníky.
 • Chceme,aby velké projekty ve veřejném prostoru, jako například předprostor u kostela sv. Víta, promenáda či ulice a park Horní Příkopy vznikaly na základě architektonických soutěží. Výsledkem by mělo být zohlednění názorů občanů v konečném návrhu.
 • Jsme pro vytvoření pozice městského architekta, abychom mohli dosáhnout ideálního rozvoje města jako celku.
 • Vytvoříme kvalitní program rozvoje města, který nebude jen kusem papíru. Bude respektovat názory a potřeby občanů a rozvoji města dá jasná pravidla.
 • Nechceme tranzit dopravy přes náměstí, ale dostupné centrum města pro pěší a cyklisty.
 • Zajistíme zvýšení kapacity parkovišť v okolí centra města a sídlišť.
 • K Soběslavi patří i městské části Chlebov a Nedvědice. Svěříme je do péče osadních výborů, jejichž schůze budou veřejné a dáme možnost občanům navrhnout do nich své zástupce.
 • K rozvoji města efektivně využijeme dotační programy.

Využití moderních technologií

 • Budeme podporovat rozvoj vysokorychlostního internetu po celém městě v rámci rekonstrukcí a výstavby nových ulic.
 • Jsme pro pokrokovou a udržitelnou energetiku, která je nejen zdravější pro životní prostředí, ale i pro ekonomiku. Podporujeme rozvoj elektromobility podle aktuálních potřeb.
 • Vyhodnotíme ekonomickou výhodnost energetické politiky města.

Bezpečné a sociálně přívětivé město

 • Městská policie má především pomáhat občanům a zajišťovat bezpečnost ve městě.
 • Prioritou jsou pro nás kvalitní a dostupné sociální služby pro každého občana, který neumí svou situaci řešit bez pomoci.
 • Na území města zajistíme dostupnost služeb pro rodiny v krizi, samoživitele, osoby v dluhové pasti. Nezapomeneme ani na handicapované občany nebo seniory.
 • Upřednostňujeme sociální služby pro seniory a handicapované občany poskytované ve vlastním domácím prostředí klienta. Kvalitně lze ve stáří žít i doma, nebo v malém sociálním zařízení rodinného typu.
 • Podpoříme mladé rodiny v tom, aby se pro ně Soběslav stala atraktivním místem k žití s dobrým zázemím.
 • Zajistíme vznik dostupného bydlení pro osoby v krizi.
 • Vytvoříme podmínky pro příchod nových praktických lékařů a zubařů.

Kvalitní vzdělávání pro budoucnost

 • Zajistíme kvalitní vzdělání na úrovni 21. století, s dostatečnými kapacitami zařízení MŠ i ZŠ.
 • Chceme školy s odborníky nejen na výuku, ale i s kvalitními školními psychology.
 • Zvýšíme kvalitu mimoškolních aktivit nejen sportovního, ale i technického nebo uměleckého charakteru.
 • Zajistíme celoprázdninový provoz mateřských škol a dostatek míst na cenově dostupných příměstských táborech.

Podpora cestovního ruchu a kultury

 • Podporujeme promyšlené vybudování cyklostezek do okolních vesnic (Klenovice, Chlebov, Roudná, Zvěrotice…) a do regionu Třeboňsko. Zároveň musíme řešit problematiku cyklodopravy ve městě.
 • Navrhujeme využití výhodné polohy na břehu řeky k volnočasovým aktivitám.
 • Novou podobu si zaslouží Soběslavská plovárna.
 • Vytvoříme podmínky pro vznik nových ubytovacích kapacit pro turisty. Cestovní ruch pomůže rozvoji ekonomiky v našem regionu.
 • Podpoříme kvalitní a dostupnou kulturu pro všechny.

Město šetrné k životnímu prostředí

 • Prosazujeme šetrný přístup k městské zeleni. Ta je v zástavbě vzácná a zároveň důležitá pro příjemný život ve městě. Doplníme nové stromy a keře do městských parků.
 • Připravíme Soběslav na změnu klimatu zvýšením podílu zeleně a vodních ploch.
 • Vybudujeme nádrže pro zachycení dešťové vody, aby se městská zeleň nemusela zavlažovat vodou z vodovodu.
 • Urychlíme výstavbu nového sběrného dvora, který bude otevřen od pondělí do soboty.
 • Vytvoříme podmínky pro zefektivnění sběru tříděného odpadu ve městě. Zajistíme kontejnery s velkými otvory pro pohodlné vkládání odpadu. Zajistíme častější svoz kontejnerů tříděných odpadů.
 • Zajistíme odbornou péči o parky a zeleň nejen ve městě, ale i v jeho okolí.
Translate »