Ing. Petr Král

Velmi brzy mne začaly zajímat počítače i staré hodiny – první zájem se stal mým povoláním a druhý koníčkem. Pracoval na různých pozicích ve výpočetním středisku, od technika či analytika programátora až po jeho vedoucího. V období privatizace jsem se stal ekonomickým ředitelem Lady a členem jejího představenstva. Po revoluci jsme s kolegou jako první firma v Soběslavi zaváděli internet a tvořili webové prezentace. 

Také jsem založil a stále vedu Český spolek horologický, který sdružuje lidi bádající  v  historii orlojů a znalce starých hodin nejen v naší republice. V Soběslavi jsem založil Věžní muzejíčko s hodinářskou expozicí, kterému, patrně pro mou politickou angažovanost,  nebylo přáno setrvat. Větší pochopení našlo v Děčíně jako dnes známé Hodinárium. 

Do komunální politiky jsem vstoupil zejména s cílem zvýšit transparentnost hospodaření města. Protože se tato snaha nesetkala s ochotou současné radnice, založil jsem stínový web sobeslav.cz. V roce 2016 jsme v prvním kole kandidoval za Piráty do Senátu. Snažil jsem se upozornit občany na kumulaci funkcí některých politiků. V roce 2022 se znovu pokusím kandidovat v komunálních volbách, protože transparentnost je stále žhavým a nedořešeným tématem.

Translate »