Martin Kákona

Jsem astronom, konstruktér počítačů, odborník na šifrování a občas i dešifrování dat, vynálezce a fyzikální inženýr se zanedbatelnou znalostí fyziky. V pracovním životě jsem zažil mnohé, teď pracuji jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Patřím ke studentům, kteří se účastnili sametové revoluce, a po letech mám pocit, že jsme to nedotáhli, že se někde stala chyba. Tak se to snažím napravit. Od roku 2014 jako zastupitel města Soběslavi, kde se podařilo prosadit několik věcí (například zveřejňování podkladů a zápisů zastupitelstva) a některým katastrofám se podařilo zabránit (například nevýhodná zakázka na parkovací automaty). Od roku 2020 jsem krajským zastupitelem.

Translate »