Michal Duda

Vyrůstal jsem a žiji v Soběslavi, zde jsem se také vyučil elektrikářem pro silnoproud. Pracuji jako operátor Čistírny odpadních vod, takže se snažím udržet vodu čistou pro další generace. K tomu, aby se to podařilo, je ale potřeba vykonat daleko více, než co jsem schopen ze své pozice. Proto zkouším kandidovat do zastupitelstva, abych mohl ovlivnit zacházení s okolní krajinou, vodou v ní, zemědělskou půdou a přírodou celkově. Aby i naše děti si mohly užívat přírodu a její dary, jako můžeme my dnes.

Translate »