Petr Molík

Narodil jsem se v roce 1949 v Táboře, od nejčasnějšího dětství jsem žil v Soběslavi, kde mám dodnes trvalé bydliště. Vystudoval jsem biologii na Přírodovědecké fakultě UK, které se na vědecké úrovni aktivně věnuji dodnes. Mezi mé záliby patří především astronomie, ornitologie, přírodní vědy obecně a turistika. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, nejsem veden v seznamech spolupracovníků StB. Transparentnost je mým životním stylem, proto Piráti pro Soběslav.

Translate »