Profil: Ing. arch. Jan Kodat

Ing. arch. Jan Kodat

Datum narození: 27. 1. 1973

Povolání:
architekt

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti,
registrovaný příznivec Pirátské strany

Ing. arch. Jan Kodat

Komerčně nepoužitelný. Dálkově neovladatelný.
Pirát pro pořádání architektonických soutěží.  🙂
Narozen  27/01/1973 v Táboře.
Vystudoval jsem Fakultu architektury  ČVUT v Praze – obor architektura a urbanismus.
Poslední roky věnuju zvýšenou pozornost projektům ve veřejném prostoru, procesu jejich navrhování, schvalování i realizace.

Od čirého estétství grafiky a fotografie, architektury a památkové péče se  můj zájem postupně stále více koncentruje na problematiku  fungování místní samosprávy a státní správy v procesu vytváření kulturní i městské krajiny a  zapojení  veřejnosti do těchto procesů. Nedílným prvkem je informovanost obyvatel a přístup k informacím celkově. Rád bych zapojil do přípravné fáze projektů studenty vysokých škol dotčených oblastí – tedy především v oborech architektura, územní plánování, stavební, ale i sociologie a uměleckých oborů, o což (přes veškerou snahu) zastupitelé v Soběslavi zatím neprojevili zájem.

K účasti v komunálních volbách do zastupitelstva našeho města za sdružení nezávislých kandidátů pod pirátskou vlajkou mne přesvědčil skvěle zpracovaný program pro komunální volby. Po jeho  přečtení jsem zjistil, že lépe, stručněji a výstižněji bych jen stěží formulovat pasáže o přístupu k informacím či o autorských právech, creative commons a dalších obecných tématech. Zvláště pak oceňuju pasážale o architektonických soutěžích, což je věc možná čistě profesní nebo osobní, jíž bych v programu obecném nečekal ani zmíněnou,  ale právě toto má klíčovou roli v kvalitě investic města a ovlivňuje jeho výslednou fyzickou podobu. A sociální struktury nakonec taktéž. Týká se tedy každého z obyvatel i návštěvníků.

Osobně budu pokračovat v tom, co jsem začal před lety, uvědomil jsem si však, že sám toho zmohu jen omezeně. Proto Piráti. Všechny dosavadní výsledky a informace jsou k dispozici. Teď je na čase je zúročit.


článek o koridoru v Táborském deníku
Viz: http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/koridor-jim-zatarasi-cestu-ke-klidu-20140825.htm

Translate »