Profil: Ing. Jakub Kákona (11)

Ing. Jakub Kákona

Věk: 26 let

Pořadí na kandidátce: 11

Povolání:
letecký inženýr

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

portret_J.Kakona_civilni1WB

V roce 1988 jsem se narodil, a to v Československu v Chebu. Následně jsem krátkou dobu se svými rodiči bydlel ve Františkových Lázních, v Praze a v Táboře. Většinu dětství jsem však prožil v Soběslavi, kde jsem nejdříve chodil na základní školu „Chanoska“ (nyní sídlo střediska Rolnička) a později na „staré školy“. V tomto období jsem také intenzivně navštěvoval zájmové kroužky v místním DDM. Šlo o kroužky „radiotechnika“ a „letecký modelář“. Na střední školu strojní a elektrotechnickou jsem denně dojížděl do Českých Budějovic, a protože jsem nadále nemohl docházet na kroužky v Soběslavi, tak jsem v Českých Budějovicích spoluzaložil zájmový kroužek Robozor zabývající se robotikou, s jehož vedením jsem pomáhal až do letošního roku. Střední škola mne nepřesvědčila o tom, že by bylo správné, ve školním způsobu studia elektroniky pokračovat. Proto jsem se rozhodl vysokou školu studovat na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, což se ukázalo jako velmi drsné rozhodnutí vzhledem k mému, do té doby čistě praktickému, přístupu ke studiu. Nicméně jsem na FJFI vystudoval bakalářský obor laserová technika a elektronika. Po zkušenostech z FJFI jsem, vzhledem ke svým zájmům, pro magisterské studium zvolil obor letecké a kosmické systémy v zaměření kybernetika a robotika na fakultě elektrotechnické ČVUT, který jsem úspěšně dokončil v červnu letošního roku.

kaklik_GCT

Po povodních jsem na střední škole krátce pracoval na zlepšování a vývoji měřících přístrojů ve firmě FIEDLER-MÁGR, která dodává limnimetry pro měření výšky hladiny řek. Ve třetím ročníku střední školy jsem také postupně začal podnikat v oboru vývoje a výroby elektronických zařízení nejdříve jako živnostník a následně ve firmě, kterou jsem založil společně se svým kamarádem ze střední školy. Ta se nyní specializuje na vývoj a výrobu české modulární elektronické stavebnice určené pro vědecké a výukové aplikace.

V Soběslavi jsem založil první geokeš – Svákov, která myslím přispěla k rozšíření povědomí o existenci tohoto slovanského hradiště mezi cizinci a návštěvníky Soběslavi. Nyní bych chtěl, aby Soběslav mohla mladým lidem a cizincům nabídnout i něco více, než pouze artefakty svojí historie.

Translate »