Rostislav Novotný-Hanzal

Narodil jsem se roku 1991 a celý svůj život jsem prožil v Nedvědicích. V současnosti opravuji společně s rodinou domek přímo v Soběslavi. Po základní škole jsem odmaturoval na Střední škole spojů a informatiky v Táboře v oboru Digitální telekomunikační technik.Velice brzy jsem se však přeorientoval k oboru stavebnictví a přidal se tak k rodinné ,,tradici”. Nastoupil jsem jako stavební dělník u místní provozní jednotky dopravně stavební společnosti. Z této pozice jsem se propracoval přes řidiče, strojníka stavebních strojů na svůj současný post předáka. To obnáší koordinaci prací, sil lidských i mechanizace. Za Piráty kandiduji, neboť se shoduji s jejich aktivitami zaměřenými na městskou i okolní přírodu a její ochranu, snahu informovat a zapojit občany do vývoje a změn města Soběslavi.

Translate »