JEDNÁNÍ ZM 20. 2. 2019 – Osadní výbory, narychlo vypracovaný program rozvoje a jak to bude s regulovaným parkováním v centru?

Třetí jednání zastupitelstva města Soběslavi se točilo kolem dvou nejdůležitějších bodů – zřízení osadních výborů a regulovaném parkování v centru města.

00:00:00Úvodní slovo starosty, představení programu, hlasování o volební a návrhové komisi a ověřovatelů zápisu

00:04:20Zřízení osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice – představení Pavlem Lintnerem. Dále starosta nechává hlasovat o zřízení osadních výborů, načež se ozve M. Kákona, že nebyla vyhlášena diskuze k tomuto bodu. Dále diskutují M. Kákona (osadní výbory nemají jednací řád), Ing. Bláha (nemůže být jednací řád když ještě zastupitelé nerozhodli o zřízení výborů), Ing. Krejčová (jednací řády by mohly být vytvořené po následné konzultaci s předsedy výborů)

00:13:00 – Hlasování o návrhu M. Kákony a dále, hlasování o zřízení osadních výborů v původním znění, hlasování o počtu členů výborů,

00:15:20 – Hlasování o členech osadního výboru Chlebov a jejího předsedu

00:18:05 – Hlasování o členech osadního výboru Nedvědice a její předsedkyně

00:21:30 Program rozvoje města na období 2019 – 2022 – Představení Ing. Ctiborem. Diskutují s Ing. Bláha, Ing. Klíma (diskuze typu Fórum Zdravého města Tábora, diskutování o problémech na webu města), Ing. Král (dokument vznikl narychlo jako blesk z čistého nebe, takto by koncepční dokumenty vznikat neměly), Ing. Kákona (dokument je špatně zpracovaný, nepodpořím jej). Hlasování všichni kromě pirátů pro návrh. Ing. Bláha oznámil, že přepracovaný program rozvoje se vrátí zastupitelstvu koncem letošního či začátkem příštího roku.

00:31:30Žádost o dotaci v programu MMR – Ing. Ctibor představil dotaci na povrchy silnic v ulicích Lustigova, Dr. Studničky a části Okružní. Ing. Krejčová upozornila o nejistých cenách stavebních prací v dnešní době. Dotace je 650 tisíc, můžeme získat maximálně 60%.

00:34:30Regulované parkování v centru města – Pavel Lintner představil svou analýzu. 500 bytových jednotek = cca 500 automobilů, 870 obyvatel. Je potřeba 500- 600 parkovacích míst. Reálně je v centru 340 parkovacích míst. Není možné vydat na 160 míst 500 rezidentních karet. Rezidenční karty by byly administrativně náročné. Z toho důvodu nebylo rozhodnuto o zavedení rezidentních karet a regulovaného parkovného. Zůstaneme u stávajícího systému, který dobře funguje. Zůstanou zachovány časově omezená stání na obou stranách náměstí. Nově vzniknou místa pro stání 2 hodin (místa kolem centrální plochy). 13 míst bude vyhrazených pro městský úřad. Tyto místa budou vyhrazena pro městský úřad i o víkendech protože probíhají svatební obřady. Další parkovací místa budou v Bezděkově ulic (66 míst)i, u kulturního domu (24 míst), v Jirsíkově ulici (25 míst), v Komenského ulici (4 místa nově časově omezená). Časově omezené parkování u polikliniky zůstává (45 míst)). Další parkovací místa jsou u bazénu (60 míst), paluby a zimního stadionu (60 míst) a na bývalém autobusovém nádraží (25). Nová parkovací místa vzniknou u nového fitcentra (23 míst), u autobusového nádraží (zvýšení kapacity o 25 míst), u domečku (cca 15 míst) a na Chvalovského nábřeží (15 míst). Situaci kolem parkování kontroluje městská policie. Kompletní zpráva je součástí pozvánky.

00:52:10 – Ing. Kákona upozornil že nedostal odpovědi na své otázky od místostarosty. Dále upozornil na nefunkční kameru MP u stadionu a že není stálá kamera u plaveckého stadionu. Ing. Matějů, od kdy bude projekt regulovaného parkovného realizován a proč jsou na značkách časově omezeného stání informace o platnosti od pondělí do pátku, zda to platí i  o státních svátcích. L. Zbytovská a Ing. Bláha reagují na kameru u plaveckého stadionu. Ing. Šena informoval o činnosti stavební komise, která řeší regulované parkování už tři roky a osobně by zavedl v centru placená stání. Paní Srncová, zda bude také veřejná debata k regulovanému parkovnému, protože občané na webu města najdou jiné informace, než nyní dostali zastupitelé. Na webu města je stále původní návrh s rezidenčními kartami. Druhý dotaz, že zda je dostupný projekt rekonstrukce Jirsíkovi ulice a zda se bude parkovat i na její pravé straně. Bude se parkovat i na pravé straně v místech, kde zůstane zachován průjezd 3 metry. Pan Beneš, proč nebyla zmíněna parkovací místa za poštou. Protože tam vše zůstává stejné a nic se nemění. Ing. Kákona, o možnosti označení míst pro městská služební vozidla. Dále se vrátil ke stavu kamerovému systému a dotázal se na časově omezená stání pro vozíčkáře. Vrchní strážník Drs informoval že u stadionu je kamera funkční, nefunguje jiná na fotbalovém stadionu – kamera je analogová a není kompatibilní se současným systémem. U koupaliště kamera je, není ale online. Pavel Lintner odpovídá na parkovací místa pro vozíčkáře, ti kteří bydlí v centru mají možnost požádat si o rezervační místo. Vyhrazovat místa pro konkrétní městská vozidla nemá smysl, protože by často byla zbytečně prázdná. Paní Srncová se ptá jestli si občané bydlící v centru si mohou pořídit vlastní vyhrazené parkovací místo. Je to možné individuálně, například pro provozovny, jako je tomu u železářství na náměstí.

01:12:10 – Hlasování o regulovaném parkování

01:13:20Majetkové převody – prodej bytu č.p. 373 na Ohradě

01:15:30Různé – p. Kabeš – Informoval o špatném stavu altánku u Nového rybníka. Když se dělají ulice tak aby se zrekonstruovali příjezdové cesty ke garážím na Moskvě. Na parkovišti u polikliniky jsou nefunkční drenážní zatravňovací dlaždice. Ing. Bláha informoval že cesty u Moskvy opraví SMS, v letošním roce se k altánku navrátí busta O. Ostrčila. Altánek bude opraven na jaře. O parkovišti u polikliniky se ví, v nejbližší době není v rekonstrukce v plánu.

01:19:25Různé – dotaz z publika, zda se nebude opravovat ulice protifašistických bojovníků. Je ve správě Jihočeského kraje. Zjistíme podrobnosti.

01:19:53Různé paní Růžičková. Proč nebyl realizován projekt přírodní vzdělávací učebny u MŠ (odpověď Pavla Lintnera že z důvodu že se o zakázku přihlásila jediná firma splňující požadavky)

01:23:25Různé paní Růžičková o prodeji bytů na Ohradách. Odpověď Ing. Bláhy.

01:24:50Různé paní Růžičková upozornila, že k programu rozvoje města zazněly tři připomínky, starosta říkal, že bude brán potaz pouze na připomníku od Ing. Klímy – zveřejnění programu rozvoje. Odpověď Ing. Bláhy.

01:26:50Různé – dotaz z publika na chodník v podchodu u Komerční banky. Odpověď Pavla Lintnera.

01:28:00Různé Ing. Kákona pozval občany na Ukliďme Česko, které Piráti pořádají už popáté.

01:29:10Různé Ing. Arch. Kodat se ptá zda by městská policie nemohla dohlédnout aby se na uklizených místech znovu neobjevovaly skládky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..