OZV​ ​O​ ​REGULACI​ ​PROVOZOVÁNÍ​ ​HAZARDNÍCH​ ​HER  NA​ ​ÚZEMÍ​ ​MĚSTA​ ​SOBĚSLAVI

Návrh​ ​usnesení 
Zastupitelstvo​ ​města​ ​schvaluje​ ​Obecně​ ​závaznou​ ​vyhlášku​ ​města​ ​Soběslavi​ ​o​ ​regulaci provozování​ ​hazardních​ ​her​ ​na​ ​území​ ​města​ ​Soběslavi​ ​v​ ​předloženém​ ​znění.

Zpracovatel návrhu:​ ​Piráti​ ​pro​ ​Soběslav
Předkladatel návrhu:​ ​Ing.​ ​Martin​ ​Kákona

Důvodová​ ​zpráva 
Na​ ​minulém​ ​zasedání​ ​ZM​ ​byly​ ​zastupitelům​ ​sděleny​ ​mylné​ ​informace​ ​panem​ ​JUDr. Šnajdrem.​ ​Jedná​ ​se​ ​zejména​ ​o​ ​informace​ ​týkající​ ​se​ ​zavedení​ ​nulové​ ​tolerance​ ​k​ ​hazardu​ ​a možné​ ​hrozby​ ​provozování​ ​kvízomatů.​ ​Podle​ ​informace,​ ​kterou​ ​nám​ ​poskytl​ ​por.​ ​Mgr. Emanuel​ ​Breicha​ ​z​ ​Celní​ ​správy​ ​České​ ​republiky,​ ​nejsou​ ​kvízomaty​ ​problém.​ ​Celní​ ​správa jich​ ​během​ ​roku​ ​2017​ ​zabavila​ ​v​ ​jihočeském​ ​kraji​ ​5​ ​kusů​ ​(celkem​ ​29​ ​kusů​ ​v​ ​rámci​ ​celé republiky).​ ​Žádný​ ​zabavený​ ​kvízomat​ ​celní​ ​správa​ ​nevrátila​ ​(opět​ ​chybná​ ​informace​ ​od JUDr.​ ​Šnajdra,​ ​který​ ​tvrdil,​ ​že​ ​celní​ ​správa​ ​kvízomaty​ ​vrací).​ ​Pro​ ​informaci​ ​přikládám​ ​odkaz na​ ​statistiku​ ​kontrol​ ​provedených​ ​celní​ ​správou.

Dále​ ​přikládám​ ​Studii​ ​o​ ​vlivu​ ​tvrdého​ ​hazardu​ ​na​ ​kriminalitu,​ ​ze​ ​které​ ​jasně​ ​vyplývá,​ ​že​ ​se snížila​ ​kriminalita​ ​ve​ ​městech,​ ​kde​ ​přistoupili​ ​k​ ​nulové​ ​toleranci​ ​hazardu.​ ​Z​ ​tohoto​ ​důvodu
navrhujeme​ ​nulovou​ ​toleranci​ ​k​ ​hazardu​ ​na​ ​území​ ​města.

Upozorňuji,​ ​že​ ​není​ ​povinností​ ​města​ ​předkládat​ ​OZV​ ​ke​ ​kontrole​ ​MV​ ​před​ ​jejím​ ​přijetím zastupiteli.

Studie​ ​o​ ​vlivu​ ​tvrdého​ ​hazardu​ ​na​ ​kriminalitu

Statistika​ ​kontrol​ ​provedených​ ​celní​ ​správou

Předkládané​ ​znění​ ​vyhlášky 
MĚSTO​ ​SOBĚSLAV
OBECNĚ​ ​ZÁVAZNÁ​ ​VYHLÁŠKA​ ​č.​ ​xxx/2017
O​ ​REGULACI​ ​PROVOZOVÁNÍ​ ​HAZARDNÍCH​ ​HER
NA​ ​ÚZEMÍ​ ​MĚSTA​ ​SOBĚSLAVI

Zastupitelstvo​ ​města​ ​Soběslavi​ ​se​ ​na​ ​svém​ ​zasedání​ ​xxxx​ ​usnesením​ ​č.​ ​xxxxx usneslo​ ​vydat​ ​na​ ​základě​ ​ustanovení​ ​§​ ​10​ ​písm.​ ​a)​ ​a​ ​§​ ​84​ ​odst.​ ​2​ ​písm.​ ​h)​ ​zákona​ ​č. 128/2000​ ​Sb.,​ ​o​ ​obcích​ ​(obecní​ ​zřízení),​ ​ve​ ​znění​ ​pozdějších​ ​předpisů,​ ​a​ ​v​ ​souladu​ ​s
ustanovením​ ​§​ ​12​ ​zákona​ ​č.​ ​186/2016​ ​Sb.,​ ​o​ ​hazardních​ ​hrách,​ ​ve​ ​znění​ ​pozdějších předpisů​ ​(dále​ ​jen​ ​„zákon​ ​o​ ​hazardních​ ​hrách“),​ ​tuto​ ​obecně​ ​závaznou​ ​vyhlášku​ ​(dále​ ​jen „vyhláška”).

ČI.​ ​1.
Účel​ ​vyhlášky Účelem​ ​této​ ​vyhlášky​ ​je​ ​zajištění​ ​veřejného​ ​pořádku​ ​na​ ​území​ ​města​ ​Soběslavi.

ČI.​ ​2.
Povolení​ ​provozování Bingo,​ ​technickou​ ​hru,​ ​živou​ ​hru​ ​a​ ​turnaje​ ​malého​ ​rozsahu​ ​není​ ​na​ ​území​ ​města​ ​Soběslavi povoleno​ ​provozovat.

ČI.​ ​3.
Přechodné​ ​ustanovení Bingo,​ ​technickou​ ​hru,​ ​živou​ ​hru​ ​a​ ​turnaje​ ​malého​ ​rozsahu​ ​povolené​ ​přede​ ​dnem​ ​nabytí účinnosti​ ​této​ ​vyhlášky​ ​lze​ ​provozovat​ ​nejdéle​ ​do​ ​konce​ ​doby​ ​platnosti​ ​vydaného​ ​povolení.

Čl.​ ​4.
Zrušovací​ ​ustanovení Rušíse​ ​obecně​ ​závazná​ ​vyhláška​ ​města​ ​Soběslavi​ ​č.​ ​3/2017,​ ​O​ ​REGULACI PROVOZOVÁNÍ​ ​HAZARDNÍCH​ ​HER​ ​NA​ ​ÚZEMÍ​ ​MĚSTA​ ​SOBĚSLAVI​ ​ze​ ​dne​ ​20.​ ​9.​ ​2017.

ČI.​ ​5.
Závěrečná​ ​ustanovení
1. Porušování​ ​této​ ​vyhlášky​ ​se​ ​postihuje​ ​dle​ ​příslušných​ ​stanovení​ ​zvláštních​ ​právních předpisů.
2. Tato​ ​obecně​ ​závazná​ ​vyhláška​ ​nabývá​ ​účinnosti​ ​1.​ ​1.​ ​2018.

Předložený návrh ke stažení v pdf zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..