VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 19. 12. 2017

V úterý 19. Prosince se letos již popáté a také naposledy setkali zastupitelé na svém jednání. To se protáhlo na téměř dvě hodiny, většinu času se řešily rozpočtové věci a také nezvykle mnoho majetkových převodů. Překvapivě hodně času dostali naši zastupitelé. Nejprve seznámili občany města s nápadem zavést v Soběslavi participativní rozpočet, o čemž jsme již informovali na našem webu. Předložili zastupitelům vlastní návrh s tím, že dávají ostatním zastupitelům prostor k diskuzi. Od předsedkyně finančního výboru Ing. Aleny Krejčové jsme byli za návrh pochváleni, tak doufejme, že se brzy participativního rozpočtu dočkáme. Druhým bodem byl náš návrh OZV o regulaci provozování hazardních her, o kterém již bylo na našem webu nejednou napsáno. Zastupitelům jsme pustili reportáž z České televize, ve které jsme jim chtěli ukázat, jaký člověk dokázal zastupitele přesvědčit tomu, že dál tolerujeme hazard na území Soběslavi. Jelikož jsme ale poslední připomínky posílali zastupitelům na poslední chvíli, rozhodli jsme se návrh vyhlášky nakonec stáhnout a vrátit se k němu v březnu. Tedy nejspíše v březnu, i v příštím roce se zastupitelstvo opět neplánuje častěji scházet. A to i přes to, že si zastupitelé opět zvedly odměny a to v maximální možné výši. Na závěr jsme zmínili naši anketu zabývající se dopravou v centru města, kterou dostali všichni občané města v letních měsících do svých schránek. Odpovědi od místostarosty jsme zatím nedostali, podle jeho slov jsou však naše výsledky minimálně k zamyšlení… Však si to sami, třeba místo vánoční pohádky, poslechněte.

03:05 – Hlasování o programu jednání zastupitelstva, volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

04:35 – 1) Změna č. 4. rozpočtu města v roce 2017 – M. Koloušková,

07:45 – Ing. A. Krejčová informuje o výsledcích finančního výboru.  Finanční výbor se také zabýval vytvořením pravidel pověření rady města rozpočtovými opatřeními, které vzniklo inspirací z několika okolních měst.

11:20 – Připomínky ke změně č. 4. rozpočtu města v roce 2017 – Z. Vránek, Ing. J. Bláha

13:10 – Hlasování o změně č. 4. rozpočtu města v roce 2017

13:30 – 2) Návrh rozpočtu města na rok 2018 – M. Koloušková,

16:50 – Diskuze k návrhu rozpočtu města na rok 2018 – Ing. M. Kákona (proč nebude hlasovat pro rozpočet, Piráti pro Soběslav navrhují zavedení participativního rozpočtu),

22:20 – Předsedkyně finančního výboru Ing. A. Krejčová kladně hodnotí návrh na zavedení participativního rozpočtu

23:00 – Hlasování o rozpočtu města na rok 2018

23:15 – 3) Rozpočtový výhled města do roku 2020 – M. Koloušková

27:30 4) Pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi – M. Koloušková

29:35 – 5) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM – Ing. J. Bláha, Mudr. J. Chabr (návrh na zvýšení odměn členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva), Ing. M. Kákona (četnost scházení zastupitelstva, nefunkčnost komise fondu rozvoje bydlení v Soběslavi), Ing. R. Bryll,

35:30 – Hlasování o stanovení odměn neuvolněným členům ZM

37:45 – 6) Změna zřizovací listiny Senior-domu SoběslavV. Hanzalová, Ing. Z. Petrásková,  R. Domová (poskytování domácí péče), Mudr. J. Chabr,

44:00 – Hlasování o změně zřizovací listiny senior-domu Soběslav

44:35 – 7a) Majetkové převody – lokalita u sídliště Svákov (zvětšení pozemků) – Ing. M. Kákona (platnost stavebních povolení pro již stavěné domy v lokalitě), Mgr. V. Drachovský

49:35 – 7b) Majetkové převody – prodej bytů na Ohradách

55:00 – 7c) Majetkové převody – Prodej části pozemku sousedícího s nádvořím kulturního domu. Diskutují Z. Vránek, Ing. J. Bláha, Mgr. P. Valeš

1:00:40 – 7d) Majetkové převody – Prodej pozemku v Nedvědicích

1:02:40 – 7e) Majetkové převody – Prodej pozemku pod garáží nedaleko Penny marketu. Diskutuje Mudr. J. Chabr

1:04:40 – 7f) Majetkové převody – Prodej pozemku na Pískách firmě Banes. Diskutují Ing. M. Kákona, Ing. J. Bláha, Z. Vránek

1:10:15 – 7g) Majetkové převody – Koupě pozemku sousedící s novou zástavbou u Sídliště Svákov

1:12:10 – 7h) Majetkové převody – Koupě lesa u Zvěrotic

1:14:00 – 7i) Majetkové převody – Město získá darem pozemky u Impregnace Soběslav

1:16:00 – 7j) Majetkové převody  – Revokace směn pozemků pod čistírnou odpadních vod v Chlebově

1:20:00 – 8) OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi, kterou předložili Piráti pro Soběslav. Na úvod bylo zastupitelům předloženo video České televize popisující praktiky Judr. Šnajdra, který přesvědčil Soběslavské zastupitele na minulém zasedání k přijetí aktuálně platné vyhlášky.  Ing. M. Kákona nesouhlasí s navrhovanou vyhláškou a tak rozeslal před jednáním ostatním zastupitelům názory odborníka na léčbu závislostí Karla Nešpora. Jelikož podklady získali zastupitelé na poslední chvíli, navrhl vypuštění tohoto bodu s tím, že jej znovu předloží příště. Vyzval ostatní zastupitele k diskuzi nad touto problematikou. Předloženou OZV o regulaci provozování hazardních her si můžete prohlédnout na našem webu.

1:29:20 – Komentář předložené vyhlášky Ing. J. Bláhou s reakcí Ing. M. Kákony

1:34:40 – Kritika způsobu předložení vyhlášky Mgr. Petra Valeše a následná slovní přestřelka s Ing. M. Kákonou

1:38:00 – 9. Ostatní – Stávající nájemce Grill baru na náměstí  Karel Zabloudil si nepřeje, aby smrt K. Čumpelíka nebyla spojována s hazardem.

1:39:50 – 9. Ostatní –  Mudr. J. Chabr  vyzval ke zlepšení stavu ovzduší v Soběslavi v zimních měsících kdy občané či Impregnační závod zamořují město smogem. Druhý dotaz o nepokrytí služeb první pomoci v posledních měsících z důvodu nedostatku lékařů.

1:43:45 – 9. Ostatní – Ing. M. Kákona informoval o anketě, kterou zorganizovali Piráti pro Soběslav. Požádal, aby město odpovědělo na připomínky občanů, které již odeslal místostarostovi. Chtěl také vědět, jak dopadla obdobná analýza, kterou pořádalo město. Podle Mgr. V. Drachovského analýza zatím není k dispozici, s výsledky „pirátského dotazníku“ stále zatím pracuje a dle jeho vyjádření jsou výsledky minimálně k zamyšlení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..