Transparentní radnice

Návrh usnesení ZM

ZM bere na vědomí studii Transparentní radnice – 1. část zpracovanou Ing. Petrem Králem a pověřuje starostu města postupovat v jejím duchu.

Zpracovatel návrhu: Ing. P. Král   Předkladatel návrhu: Ing. P. Král

Tento návrh je podán podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. § 16, odst. 2 písmeno g). Zákon je nadřazen jednacímu řádu.

Důvodová zpráva

Přihlášení se k posilování transparentnosti je politické rozhodnutí ZM směřující k vyšší veřejné kontrole v zacházení s veřejnými penězi. Je jedním z důležitých protikorupčních opatření.  Naplňuje se tak heslo propagované i na stránkách města Soběslavi – NA ÚŘAD PŘES INTERNET.

Navržená studie poměrně podrobně uvádí nejbližší kroky, která by MÚ v Soběslavi měl realizovat. Vychází ze zkušenosti jiných měst, zejména Nového Města na Moravě. Jde o zavedení klikacího rozpočtu uvádějící na internetu stav plnění rozpočtu obce s podrobností do jednotlivých faktur, zavedení transparentního účtu (zatím pouze pro platby z dodavatelských vztahů) a souhrnné zveřejňování dodavatelských faktur. Studie je na úrovni projektového úkolu. Prováděcí projekt si město musí dopracovat.

Všechny navrhované postupy se používají v mnoha městech v ČR a proto by jejich zavedení nemělo nic stát v cestě. Dlouholeté zkušenosti autora ho kvalifikují pro sestavení této studie. Studie je zpracována zdarma. Problematika byla autorem konzultována s odborníky firmy Internet Stream s.r.o.(její řešení je doporučeno), Gordic spol. s r.o., s vedoucím FO Nového Města na Moravě, Prostějova, Chomutova a dalších. Tato studie neřeší detaily vnitřní organizace města. Město Soběslav s vlastními odborníky musí stanovit harmonogram nutných změn. Analýza připravenosti finančního útvaru však může být nejefektivněji provedena po zavedení zkušebního provozu. Studie by měla být rychle rozpracována odbornými útvary MÚ a co nejrychleji zavedena. Zpracovatel návrhu je ochoten problematiku kdykoliv konzultovat.

Jako motto návrhu, citát z webu města Č. Budějovice:

Radnice v Českých Budějovicích může nově soutěžit o titul ‚otevřená‘ nejen kvůli třem vchodům, které do ní vedou, ale že se otevírá veřejné kontrole přes nejmodernější médium – internet. Pro občany především odpadá nutnost dojít na úřad, požádat o vydání informace podle zákona 106/1999 a platit správní poplatek,“

Příloha

Studie Transparentní radnice 1. část. – Petr Král červen 2016 nebo zde.

Nabídka firmy Internet Stream s.r.o. na dodávku a provoz aplikace klikacího rozpočtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..