Rozdělme změnu územního plánu

00:00:00 1. Zahájení

00:05:20 2. Složení slibu člena ZM – Růžena Domová

00:07:15 3. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2021 00:12:40 4. Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2022

00:15:20 Jan Černý – dotaz na opravu bazénu

00:19:00 5. OZV č. 2/2022 o nočním klidu:

00:21:30 6. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období

00:23:30 7. Pořízení změny č. 3 a 4 Územního plánu města

00:31:20 Jan Černý – dotaz na dálniční odpočívku

00:34:30 Miloš Bučinský – dotaz na rozdělení ÚP na více změn

00:41:20 8. Majetkové převody A: Prodej pozemku p. č. 71/8 v k. ú. Soběslav B: Vzájemné darování částí pozemků pro potřeby realizace akce „Přestupní terminál Soběslav“ C: Vznik společenství vlastníků v domě čp. 150 na náměstí Republiky v Soběslavi

00:50:00 9. Různé – dotazy občanů

Bc. M. Bučinský – dotaz na aktuální personální složení městské policie. Ing. J. Bláha – stávající stav městské policie jsou tři strážníci, z nichž jeden je ve výpovědi. Na místo strážníka MP se hlásí další dva uchazeči, takže MP bude mít čtyři členy. Do plného stavu tedy chybí dva strážníci. Jedná se o strážníky se všemi příslušnými zkouškami.

Paní Srncová – dotaz na studii čtyř bytových domů zmíněnou v zápise RM. Ing. J. Bláha – jedná se o bytové domy na sídlišti Svákov. Rada města projednala první variantní návrh, po dopracování studie bude tato zveřejněna.

J. Kodat – návrh řešení územního plánování s větším rozhledem, zhodnotil úroveň sociálního bydlení ve městě. K tomuto bodu diskutovali: členové ZM – Ing. J. Bláha, V. Nedvěd.

L. Máteová – dotaz na činnost osadního výboru městské části Chlebov. Mgr. Pavel Lintner – výbor byl zřízen podle zákona o obcích, schází se dle potřeby, v případě požadavků občanů Chlebova je možné kontaktovat mě osobně. K tomuto bodu diskutovali: členové ZM – Mgr. A. Krejčová, občané – paní Růžičková, J. Kodat.

Paní Růžičková – dotaz, kdo zajišťuje sociální práci pro bratry Červenkovy. Ing. J. Bláha – sociální práci zajišťuje SZO MěÚ v Soběslavi.

Bc. M. Bučinský – návrh pozvat předsedy obou osadních výborů na příští jednání ZM. Ing. J. Bláha – místostarosta města pozve předsedy, případně členy obou osadních výborů na příští jednání ZM.

J. Kodat – dotaz na studii cyklostezky na opuštěné železniční trati Soběslav-Doubí financovanou zaniklým DSO Soběslavsko. Ing. J. Bláha – město má novou studii této cyklostezky, která je zveřejněna na internetových stránkách města.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..