Manipulativní ekonomické vyhodnocení studie o parkování

Rada města na svém zasedání 17.2.2015  projednala upravenou studii „Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“, včetně ekonomického vyhodnocení a návrhu zavedení a způsobu provozu parkovacích automatů, zpracovanou firmou City Parking Group s.r.o., Praha, a svým usnesením ji doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Zdá se, že ekonomickému vyhodnocení studie nebyla v RM věnována dostatečná pozornost. I upravená “Analýza dopravy v klidu” (tedy systému parkování v historické části Soběslavi) používá nesprávnou metodu ekonomického vyhodnocení. Vyhodnocení je provedeno pro variantu “Prodej parkovací technologie” a pro variantu “Správa systému externí firmou hrazenou z padesátiprocentního podílu na tržbách”. Zdá se, že cílem “ekonomického vyhodnocení” je preferovat druhou variantu. Systém dělení tržeb je však za všech okolností  ekonomicky méně výhodný nebo není vůbec provozovatelný. Není možné nijak prokázat jeho výhodnost.  Zlomová hranice tržeb je na úrovni dvojnásobku nákladů. Podle údajů této studie by to bylo 11 019.- Kč vybraných z jednoho automatu. Nad touto hodnotou je provozování parkovacích automatů přímo městem výhodnější i v této “metodě”. Pod touto hodnotou není na dělení tržeb v systému dostatek prostředků. Pokud by firma chtěla dostát svým závazkům, sama by zůstala ve ztrátě. Dodržení smlouvy je tedy nereálné. (Při provozování městem je systém samozřejmě výnosný od okamžiku výběru poplatků kryjící náklady.)

V “upravené studii” byla hodnota předpokládaného výběru parkovacích poplatků posunuta blíže ke zlomové hranici. Hodnota byly opět jen “stanovena”, místo toho, aby byla vypočtena. V původní studii byl odhad výběru z jednoho automatu pouze 4 tisíce Kč měsíčně. To by znamenalo, že jeden automat nevybere denně parkovací poplatky ani ze 2 (slovy dvou) trvale obsazených parkovacích míst. Po žádosti na přepracování se autoři pokusili situaci napravit dalším nepodloženým odhadem a to odhadem na 10 tisíc Kč měsíčně. Automat tedy prý vybere průměrně denně poplatky ze 4,3 trvale obsazených parkovacích míst. Jistý pokrok to je. Systém dosáhl zisku ve variantě provozované městem i přes odvod značných prostředků. Externí organizace by však byla ve ztrátě.

Studie konkrétně předpokládá nasazení 8 parkovacích automatů (6 na náměstí, 1 na parkovišti za poliklinikou a 1 u kulturního domu). Uvádí měsíční náklady ve výši 44 073.- Kč včetně pořizovacích cen parkovacích automatů rozpuštěných do pěti let. Výnosy naproti tomu stanovuje v poslední upravené variantě na 80 000.- Kč měsíčně. Při provozování parkovacího systému městem dojde k měsíčnímu zisku 35 927.- Kč. ( V nákladech nejsou zahrnuty kontroly městskou policií, které ve všech variantách jdou k tíži města. Nejsou tu zahrnuty ani případné výnosy z reklam na parkovacích lístcích, které naopak jdou na konto provozovatele.)

Při provozování externí firmou a dělení tržeb 50:50 prý bude výnos města 40 000.- Kč. Externí firma získá také 40 000.-Kč, ponese však již zmíněné náklady 44 073.-Kč. Měsíčně tedy prodělá 4 073.- Kč. Proč by to dělala? Patrně proto, že ví, že to spočítala špatně. Pokud připustíme, že firma se při prvním výpočtu mohla mýlit, pak jistě věnovala požadavku města na přepracování ekonomiky projektu patřičnou pozornost.

Výpočet předpokládané vybrané částky z dat uvedených ve studii je celkem jednoduchý. Zpoplatněné parkování se týká 213 míst zákaznického parkování. Navržená provozní doba je průměrně 234 hodin měsíčně při sazbě 10.- Kč/hod. Uvažujme, ve shodě se studií, že obsazenost parkoviště bude průměrně 65 procent. Celkový objem vybraných peněz lze pak odhadnout na: 213 * 234 * 10 * 0,65 = 323 973.- Kč. To je značně více, než uvádí studie. Na jeden automat připadá částka skoro 30 tisíc Kč. Výnosy pro město za 5 let při dělení 50:50 vychází dle studie jen na 2,4 miliónů Kč. Podle mého výpočtu by byly 9,7 miliónů Kč a externí provozovatel by skončil se ziskem 7 miliónů Kč. Zisk při provozování městem je pak přibližně 16,8 miliónů Kč, přesněji: ( 323973 – 44073 ) * 12 * 5 = 16794000. Vypočtené částky jsou ovlivněny odhadem průměrné obsazenosti parkovišť převzaté ze studie.  V praxi mohou být jak vyšší, tak nižší.

Variantu s provozováním automatů přímo městem považuji za jednoznačně výhodnější i přes opačné tvrzení ve studii. Mimo jiné by to přineslo novou pracovní příležitost ve  městě a snad také lepší vnímání výběru poplatků, neboť veškeré vybrané prostředky by sloužily rozvoji města a nebyly by vyváděny pryč. Provoz externí firmou je ekonomicky přijatelný jen pokud nebude placena podílem z tržeb. Na druhé straně by se měl dodavatel technologie smluvně zavázat k instalaci a dejme tomu k 24 hodinovému záručnímu technickému servisu dle potřeby po dobu minimálně pěti let s vhodnou sankční pokutou. Tento servis by nebyl placený podílem z vybraných poplatků, ale dohodnutou částkou. Zároveň by se dodavatel měl zavázat  k řádnému vyškolení místního pracovníka k obsluze a k jednoduchým opravám. Celá studie by také měla být přepracována v souvislosti s probíhající revitalizací náměstí.

Ing. Petr Král

P.S.:

Další připomínky ke koncepci parkování města Soběslav, které zpracoval: Mgr. David Bárta, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. naleznete na webu pirati.sobeslav.cz nebo si je můžete stáhnout zde

P.S.2:

Pro ilustraci ještě výňatek z dopisu Ing. M. Baudische, bývalého místostarosty Děčína.

… Soudím, že pronajímat si parkovací automaty i s jejich provozem je, mírně řečeno, nevýhodné. V Děčíně se automaty koupily, provozoval je Dopravní podnik, což je akciovka ve stoprocentním majetku města. Teď se o ně stará asi Městská policie, což ještě ověřím. Po městě jsou všude, k velké nelibosti občanů. Do rozpočtu to přináší cca 7 miliónů, při provozních nákladech 300 tisíc. Rozhodně bych takovouhle službu nepronajímal….

Tento dopis byl odeslán Mgr. Vladimíru Drachovskému jako námitka k navrhované "Analýze dopravy v klidu ve městě Soběslav". 

Odkazy na studii naleznete zde:
Analýza dopravy v klidu ve městě Soběslav
Příloha A
Příloha B
Příloha C
Příloha D

3 komentáře u „Manipulativní ekonomické vyhodnocení studie o parkování“

  1. Dle meho by se jeste melo rict proc vlastne automaty mesto potrebuje. Pro mistni obcany? Kdyz jedou na kontrolu na polikliniku? Kdyz nekdo prijede nakoupit? Proc ma za to proboha platit? Mesto by melo naopak lakat navstevniky do centra. Nebo vystavet nejake zachytne parkoviste blizko centra, pokud chce chranit centrum pred auty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..