Pohled našich zastupitelů na bydlení v Soběslavi

Soběslavští zastupitelé dostali od redaktorky měsíčníku Hláska otázku:

Velkým tématem v Soběslavi, obdobně jako v jiných městech, je rozvoj bydlení. Jakým způsobem byste jej navrhoval/a řešit?

Zastupitelé za Piráty pro Soběslav na ni odpověděli a pokud nechcete čekat na papírové vydání Hlásky, přinášíme Vám jejich odpovědi.

A co si o dostupnosti a rozvoji bydlení v Soběslavi myslíte vy? budeme rádi za Vaše názory.

Jan Černý

Zásadním problém je cena bytů a bydlení obecně. Jde o nejdůležitější, ale zároveň nejdražší věc, kterou člověk může vlastnit. Ceny nemovitostí jsou v řádech mil. Kč, a to je pro mnoho lidí nedostupné. Pokud už dosáhnete na hypotéku, čeká vás závazek na mnoho let dopředu. Část lidí nemá se svými příjmy šanci vlastnit byt nebo dům. Jedna z cest je pronajmout si městský byt, kde mohou být nižší ceny nájemného, než je běžné. Soběslav v minulosti z různých důvodů část bytů rozprodávala a je logické, že město nemůže vyhovět všem zájemcům. 

Jednou z možností by bylo postavit nový městský bytový dům. Ceny stavebních prací i materiálu ale stoupají a při větším bytovém domu, např. o 30 bytech, by se jednalo o cca 100 mil. Kč, což by značně zatížilo městský rozpočet. Proto by bylo nutné využít dotační tituly pro výstavbu bytů pro nízkopříjmové skupiny, především na startovací byty. Startovací byt je primárně určený pro mladé rodiny nebo svobodné žadatele, kteří zde budou bydlet několik let a časem si najdou vlastní bydlení.

Druhou možností je využít soukromých investorů a jejich aktivní vyhledávání ze strany města. Zde může město podporovat výstavbu bytových domů přípravou infrastruktury. Zároveň musí vyžadovat, aby v lokalitách výstavby nedošlo k negativním vlivům na okolí, např. likvidace zeleně kvůli výstavbě nebo poddimenzované parkování.

V současnosti jsou možné lokality na výstavbu rodinných a bytových domů vytipovány, namátkou zmíním oblast Pod Klenovicemi, sídliště Svákov anebo lokalitu po dostavbě železničního koridoru Na Ohradách. S výstavbou nových domů jsou spojeny samozřejmě i další vedlejší výdaje jako nutné rozšiřování služeb (např. kapacita školských zařízení, rozšíření zdravotnické péče a budování dopravní infrastruktury). Nejde tedy jen řešit aktuální situaci, ale je potřeba přemýšlet, jaký bude vliv výstavby za 10 – 20 let.

Iveta Matějů

Soběslav aktuálně velice trápí velký nedostatek bytů. Vhodnou cestu k řešení tohoto problému vidím ve výstavbě bytových domů v příhodné lokalitě. Zde je ovšem nutno přiznat, že se jedná o běh na poměrně dlouhou trať.

Prvním nezbytným článkem v celém procesu je příprava podmínek pro výstavbu bytových domů. Toto se děje ve formě územního plánu, který schvaluje zastupitelstvo města.

Dalším stupněm je pak problematika samotného vlastnictví vhodných pozemků, z nichž bohužel jen část vlastní přímo město; ostatní majitelé jsou obvykle soukromé osoby, které nemusí vždy s prodejem souhlasit. To samo o sobě může výstavbu ve vybrané lokalitě podstatně zkomplikovat, popř. přímo znemožnit. Pokud se úspěšně překoná tato překážka, může být teprve zahájena samotná výstavba.

Tu může zajistit buď přímo město nebo soukromý investor. V případě města by se ovšem jednalo (s ohledem na ceny stavebních materiálů a prací) o značnou investici, která by bez vhodného dotačního titulu zatížila městský rozpočet na mnoho let, přičemž by se pravděpodobně neobešla bez (alespoň krátkodobého) zadlužení města. Proto bych se osobně přikláněla spíše k variantě soukromého investora – zde je ovšem nutno velice pečlivě nastavit případné podmínky. Pokud by například město mělo v úmyslu prodat vybranému investorovi vhodné pozemky, měly by v případné smlouvě být zakotveny jasné záruky – tedy především co, kdy a za jakým účelem se postaví. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že město bude opakovat své předchozí chyby, které vznikly při prodeji pozemků v lokalitě dnes známé jako „Průmyslová zóna“. A to jistě nikdo z nás nechce.

Miloš Bučinský

Bydlení, respektive jeho dostupnost, je spolu s dostupností zaměstnání zásadním ukazatelem určujícím budoucí rozvoj města. Že je u nás v Soběslavi s dostupností bydlení něco špatně, je zcela jasné ze dvou důvodů:

1) Dlouhodobý úbytek obyvatel – kdy jich v Soběslavi ubude cca 40 ročně

2) Téměř nulová bytová výstavba a nedostatek stavebních parcel v posledních letech

Řešení vidím v nastartování výstavby. Město se musí soustředit na výkup pozemků vhodných k bydlení. Územních studií máme dost – v okolí Sídliště Svákov, na Ohradách, u letiště či obří lokalitu pod Klenovicemi. Značný potenciál rozvoje je i v okolí Chlebova. Výše zmíněné lokality ale většinou nejsou v majetku města, což vzhledem k vzrůstajícím cenám pozemků není dobrá zpráva. Město musí pozemky začít intenzivně vykupovat a PRŮBĚŽNĚ je uvolňovat pro výstavbu rodinných domů. Současný stav, kdy v roce 2019 vzniklo pouhých 6 stavebních parcel, má za následek nejenom jejich nedostatek, ale i růst cen, kdy se 850 m2 prodává za téměř 1.5 milionu korun.

S dostupností bytů je to podobné. Musíme si přiznat, že Soběslavi chybí moderní bytová zástavba. Při dnešních cenách vidím jako ideální řešení výstavbu bytových domů ve spolupráci s místními podnikateli či jako developerský projekt. Zajímavým trendem, který opět získává na popularitě, je financování bytových domů pomocí družstevního bydlení.

Snadné to není ani s nájemním bydlením. Seznam žadatelů o městský byt má za následek dlouhé, až 20leté čekací lhůty. Město pro nájemní bydlení nevyužívá všechny své kapacity, byty raději prodává. I proto jsem v posledních letech nepodpořil prodej bytů Na Ohradách do osobního vlastnictví.

Petr Král

Zabývat se těsně před koncem volebního období otázkou řešení bydlení v Soběslavi je tak trochu s křížkem po funuse. Stávající vedení města mělo v minulosti dost času k hledání řešení. Nyní je situace mnohem obtížnější. Ceny bytů stoupají, novou výstavbu omezuje inflační vývoj cen materiálu, který znemožňuje vytvoření smysluplné kalkulace. Bezpečnostní situace a její nepředvídatelný další vývoj včetně doznívání zdravotních rizik také není pobídka k výstavbě. Situaci akceleruje i příliv běženců z Ukrajiny a jejich současné i budoucí potřeby bydlení. Lze předpokládat, že podstatná část jich tu zůstane a prohloubí nedostatek bytů.

V bytové výstavbě v České republice převažuje výstavba bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků apod.) Podle statistik mají kupující zájem spíše o malé byty 1+KK či 2+KK, které pak často pronajímají. Městu zůstává úloha zejména v oblasti sociální.

Nyní by se město mělo soustředit na přípravu budoucí výstavby. Přípravu jak po stránce vytváření územního plánu, tak po stránce technické přípravy budoucích stavebních ploch. Tato příprava by měla zahrnovat i hledání vhodných partnerů pro výstavbu. Slovo partnerů zdůrazňuji. Výstavba ve městě by měla být podle potřeb města, nikoliv ve vleku investora. Nemělo by se zapomínat ani na družstevní výstavbu, která se v Čechách začíná znovu probouzet. Vznik družstevních, spolkových a jiných alternativních forem výstavby, by město mohlo iniciovat.

1 komentář u „Pohled našich zastupitelů na bydlení v Soběslavi“

  1. Mám jednoduchý návrh, jak zlepšit bydlení v Soběslavi. Kdyby p.Bučinský prodal ty pozemky na Svákově, kde blokuje stavbu 2 rodinných domů, hned by bylo lépe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..