Proč Piráti pro Soběslav?

Proč jsme Piráti ?

Slovo „pirát“ u mnoha lidí příliš důvěry nevzbuzuje. Na první poslech se nezdá, že někdo, kdo sympatizuje s Pirátskou stranou, by měl řídit naši obec. Jsou tu přece osvědčené strany a zavedená hnutí. Je tu však jeden závažný důvod. Hospodaření obce dnes není zcela kontrolované, spíše vůbec. Nezveřejňují se zápisy z jednání zastupitelstva, nezveřejňují se zápisy z jednání rady města, nezveřejňuje se účetnictví a nezveřejňují se smlouvy.

Právě proto naše sdružení nezávislých kandidátů pod hlavičkou Pirátské strany chce prosadit zprůhlednění financování a zveřejňování informací (kde jinde než na internetu).

Proč jsme Piráti pro Soběslav?

Vznikli jsme v roce 2014 před komunálními volbami, kdy se 21 dobrovolníků rozhodlo kandidovat do soběslavského zastupitelstva pod hlavičkou Pirátů pro Soběslav. Výsledek byl nakonec dvojciferný a v říjnu 2014 se dva naši členové Martin Kákona a Iveta Matějů stali zastupiteli města Soběslav.

Volební kocábka Pirátů pro Soběslav v roce 2014

Za dobu našeho působení se podařil v našem městě doslova obrovský skok v transparentnosti. Začaly být zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva či začal být pořizován zvukový záznam z jednání zastupitelstva. Věci do té doby v Soběslavi zcela nemyslitelné. My však míříme s transparentností ještě výše. Již od počátku z každého jednání zastupitelstva pořizujeme videozáznam, který zveřejňujeme na YouTube. Máme také transparentní účet, ale pravda moc transakcí tam není. Ne však proto, že bychom měli tajné sponzory, ale především proto, že vše děláme dobrovolně, zdarma, bez nároku na honorář.

Stali jsme se tvrdou opozicí pro již více než dvě desetiletí vládnoucí ODS a jejich „B-tým“ s názvem Nejsme stranou. Jejich zastupitelé nám zabránili zvolení našeho člena do kontrolního výboru a raději si tam zvolili člena vlastní koalice. Přeci jenom, sami si to po sobě lépe zkontrolují, nežli opoziční Pirát. Stejné je to  s nominací do dozorčích rad městských společností, komisí pro výběr dodavatelů či ověřovatelů zápisů z jednání zastupitelstva. Ani tam nezbylo pro opoziční Piráty místo. Stávající politické struktury se Pirátům brání, seč můžou. Často i prostřednictvím soudů, které jsme však zatím vždy vyhráli. Piráty nikdo nezastaví.

Web Sdružení České pirátské strany a nezávislých kandidátů

Translate »