Zajímavosti o odbahňování Nového rybníku

V úterý po Velikonocích se konala veřejná prezentace akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“.  Do velkého sálu Kulturního domu tak kromě 15 odborníků podílejících se na projektu a asi poloviny zastupitelů dorazilo jen několik občanů, především těch, kteří bydlí poblíž Nového rybníka. Bohužel k občanům se informace o veřejné prezentaci dostala až na poslední chvíli a většina o ní nevěděla.

Úvodního slova prezentace se ujal tajemník městského úřadu Ing. Radek Bryll, který představil hosty a následně i celý projekt. Jeho plánování začalo v roce 2016, kdy městský úřad zjistil, že je vypsán vhodný dotační program. Během krátké doby byla vypracována Ing. Šedivým projektová dokumentace. V roce 2017 se pak konalo samotné výběrové řízení, které vyhrála firma Hydro & Kov s.r.o.Třeboň.

Přípravné práce začaly letos v únoru, kdy došlo k částečnému upuštění rybníka. Byla vybudovaná kamenná hráz, došlo k vykácení náletových dřevin a v průběhu března proběhla těžba rákosoviny, ve které vznikla laguna.

Samotné odbahňování začíná v úterý 3. dubna úplným vypuštěním rybníka a musí být dokončené do 31 dní. Co se nestihne, bude možné dodělat až v příštím roce. Bahno bude ukládáno za hrázku (cca 10 000 kubíků bahna) a letos také do mezideponií na poli. Odsud bude v létě bahno odvezené na pole, kde bude následně zaorané. Předpokládá se, že z rybníka bude celkově vyvezeno 56 000 kubíků bahna, tedy cca 5600 nákladních aut.

Dále vystoupila Mgr. Buriánková z Agentury ochrany přírody v Českých Budějovicích. Ve své prezentaci porovnala rozlohu rákosí v roce 1956 s dnešním stavem a je překvapivé, že plocha rákosoviny zůstává zhruba stejná. Dále ukázala letecký snímek z mapy.cz, který byl pořízen v létě minulého roku a ze kterého jsou patrné zarostlé plochy leknínů a stulíků. Dále vysvětlila, že v projektu proběhlo několik výrazných změn:

 • Mezideponie pro skladování bahna na sousedním poli – byla vybudována z důvodu nedostatku času a velkého množství bahna
 • Přibylo kácení – nebylo součástí původního rozpočtu
 • Úprava laguny v rákosí – ke konečnému tvaru vytěžené plochy se došlo v průběhu prací, což ale bylo plánováno, protože nikdo nevěděl, jak to v rákosí bude vypadat
 • Vymezení bezzásahové zóny – z důvodu zachování leknínů a stulíků se nebude pracovat v části zálivu

Jako třetí vystoupil zástupce ekodozoru doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc.  Dříve byly rybníky čistější, než je tomu dnes a byly plné rostlin, podílejících se na čistění vody. Vysvětlil, že rybník je zanesený především v důsledku velkého množství živin ve vodě. Je to však normální, všechny rybníky mají různé problémy, buď jsou plné řas, sinic a podobně. Z živočichů jsou v rybníku především měkkýši (škeble) a raci. Všichni živočichové jsou odchyceni a umístěni do nedalekých rybníčků.

Z rostlin jsou hojně zastoupeny chráněné rostliny kapradiník bažinný, lekníny a stulíky.  Především kapradiník bažinný je velmi vzácnou rostlinou, která u nás roste v takovém množství pouze na dvou místech. Rostliny budou v rámci rybníku přemístěny do prostoru laguny a do bezzásahové zóny. Všechny rostliny budou očíslované a budou mít zaznamenané GPS souřadnice.

Dotazy občanů

 • Budou obnoveny plovoucí ostrůvky? – Žádné plovoucí rákosinové ostrůvky nebyly nalezeny. V České republice se již nikde nevyskytují.
 • Bude bahno smrdět? A budou se v bahně líhnout komáři? – Bude smrdět jako každé jiné bahno, cítit to bude jen do doby, kdy se na bahně vytvoří tvrdá krusta. Komáři se v bahně líhnout nebudou, líhnou se ve vodě.
 • Budou bahnem kontaminovány studny obyvatel poblíž mezideponií ? – Voda ve studních nemůže být znečištěná, protože voda bude spádem odtékat do rybníka. Do rybníka se pak dostane čistá voda, která bude „filtrována“ přes kamení.
 • Proč nikde není zveřejněná aktuální verze projektu a přesný harmonogram, podle kterého práce probíhají. – Bude zveřejněný dodatek projektu, až bude hotový. Na webu města tajemník umístil 4 články informující o pracích u Nového rybníku. Po ukončení první etapy bude zveřejněný dokument s veškerými změnami. Dříve to není možné, protože projekt se neustále vyvíjí. Dosavadní změny nebudou mít vliv na konečnou částku.
 • Proč pan Kákona nezařídil, aby občané přišli na dnešní prezentaci? – Spoustě lidí nevyhovuje termín, mnozí občané by si rádi prohlédli  prezentaci na internetu.
 • Budou moci letos divoké kachny, labutě a potápky letos hnízdit, když akce se protáhne po celý duben? – Nebudou moci letos hnízdit, letos budou mít pauzu. Po ukončení prací budou mít lepší podmínky k hnízdění.
 • Když se mění projekt, změní se i výsledná cena? – Výsledná cena se nezmění, změny v projektu pouze upřesňují zadávací dokumentaci.

Na závěr se tajemník města rozloučil slovy, že veškeré oficiální informace, ne zkreslené, a žádné jiné, budou k dispozici v Hlásce a na webu města.

Poznámka: Piráti pro Soběslav nahrávali prezentaci na kameru s úmyslem zveřejnit video následně na YouTube. Dle slov našeho pana starosty si však nikdo z přítomných nepřál, aby bylo video z veřejné prezentace pořizováno. Pohrozil také zrušením celé prezentace kvůli panu Kákonovi, pokud nepřestane natáčet. Paní Ludmila Zbytovská by vypnutí kamery považovala za velký přínos pro Soběslav. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli video nakonec nezveřejnit.

5 komentářů u „Zajímavosti o odbahňování Nového rybníku“

 1. Dobrý den, informace o veřejné prezentaci vyšla s měsíčním předstihem (V březnové Soběslavské hlásce na straně 2 vedle akcí na měsíc březen, tedy na jedné z nejsledovanějších stran). O tom ale jistě víte.

  1. Ano vyšlo, ale to už je měsíc zpátky a navíc malým písmem a ne každý si toho všiml. Mohla o tom být ve stejném čísle napsáno v závěru článku pana Ing. Brylla, který určitě četl každý.
   A v dubnové hlásce, která akci předcházela ticho po pěšině ? O velikonocích jsem mluvil s několika lidmi a buď o tom nikdo nevěděl.

    1. Pár papírových pozvánek bylo, ale můžete si tipnout, jestli je rozneslo aktivně město nebo někdo jiný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..