Zápis ze schůzky k problematice regulovaného parkování v centru města

Schůzku zorganizoval místostarosta pan Drachovský za účelem výměny názorů mezi Piráty pro Soběslav a firmou City Parking Group (CPG).

Datum: 27. 4. 2015

Přítomni: Mgr. Vladimír Drachovský (ČSSD); Stanislav Tláskal (CPG); Ing. Petr Horák, MBA (CPG); Ing. Martin Kákona (Piráti pro Soběslav); Ing. Petr Král (Piráti pro Soběslav)

V úvodu pan Horák z CPG vyslovil nelibost s tím, jaké informace a v jaké formě se zveřejňují na webu pirati.sobeslav.cz v souvislosti se studií, kterou firma CPG vypracovala pro Město Soběslav. Následně upozornil, že firma CPG je největším provozovatelem parkovacích zón v Evropě a tudíž má bohaté zkušenosti. Upozornil, že pan Bárta, který vypracoval oponentní posudek na studii „Doprava v klidu“ je spjat s firmou XY (omlouvám se, ale nepoznamenal jsem si její název), tudíž propaguje její řešení.

Dále pan Horák z CPG obhajoval cenovou kalkulaci, která je součástí studie „dopravy v klidu“, ke které vypracoval ekonomické vyhodnocení pan Král.

Pan Kákona navrhl, nesoustředit se při jednání na ekonomické ukazatele, ale začít jednání technickým rozborem možností řešení parkování v centru Soběslavi a teprve následně se zabývat ekonomikou.

Všichni souhlasili.

Pan Horák vyzval zástupce Pirátů pro Soběslav, aby jmenovali technická řešení, která by měla podle jejich názoru vyřešit parkování. Uvedl, že v rámci zadání, které dostali od zástupců města, jsou parkovací automaty jediným vhodným řešením.

Pan Kákona uvedl, že nikdo z Pirátů pro Soběslav není odborníkem na dopravu a tak se opírají pouze o oponenturu, kterou nechali vypracovat Centrem dopravního výzkumu. Upozornil však, že se nejedná o studii, ale pouze o oponentní posudek, který byl navíc vypracován zadarmo.

Pan Kákona upozornil na (podle jeho názoru) dobrý návrh, který uvedl pan Bárta v oponentním posudku a to, aby se uskutečnil pokus a zavedlo se regulované parkování na vybraných místech. Stačí k tomu vodorovné dopravní značení a pokus se tedy musí uskutečnit v době, kdy není ve městě sníh. Podle jeho názoru doposud nikdo nezjistil, které automobily stojí na náměstí trvale, kolik jich přijede na půl hodiny, kolik na hodinu, kolik na hodinu a půl,… Podle jeho názoru to není možné bez pokusného zavedení časově omezeného stání zjistit. Pan Drachovský informoval, že se chystá zavedení časově omezeného stání na nově zrekonstruované straně náměstí.

Pan Horák upozornil, že „parkovací hodinky“ se jeví jako problematické řešení.

Pan Kákona konstatoval, že dopravní značka „parkoviště s parkovacím kotoučem“ je skutečně nevhodná. Jako řešení vidí kontrolu časově omezeného stání pomocí kamerového systému městskou policií. Nabádal přitom, aby MP nepostupovala proti řidičům restriktivně. Měla by ale ukázat, že je schopna časově omezené stání kontrolovat.

Pan Horák vyslovil přesvědčení, že městská policie v Soběslavi nedisponuje potřebným software na kontrolu parkovacích míst. Pan Kákona na to požádal pana Drachovského, zda by nemohl pro Piráty pro Soběslav zorganizovat exkurzi s předvedením možností kamerového systému MP. Pan Drachovský přislíbil zorganizovat takovou prohlídku.

Pan Tláskal uvedl, že oba zástupci CPG bydlí v Ledči nad Sázavou, kde zavedení parkovacích automatů vyřešilo problém s parkováním ke spokojenosti všech.

Pan Kákona se zeptal, zda mají v Ledči nad Sázavou na náměstí panelové domy?

Pan Tláskal odpověděl, že panelové domy jsou v Ledči nad Sázavou ve vzdálenosti 300 až 400 m od náměstí.

Pan Kákona uvedl, že v Soběslavi panelové domy přímo sousedí s náměstím a naopak radnicí nabízená odstavná parkoviště jsou dále než 400 m od náměstí.

Pan Drachovský na to reagoval, že parkoviště u bazénu je blíž. Pan Kákona souhlasil, ale uvedl, že v letních měsících je problém s parkováním u bazénu a parkoviště u bazénu nepokryje ani potřeby návštěvníků bazénu a musí být po tu dobu rozšířeno. Pan Drachovský informoval, že jedná o několika parkovacích plochách v blízkosti náměstí.

Pan Kákona deklaroval, že se mu líbí řešení s bezdrátovými parkovacími senzory umístěnými pod vozovkou. Pan Drachovský vidí umístění senzorů jako problematické. Pan Horák uvedl, že v Evropě neexistuje město velikosti Soběslavi, kde by se používaly parkovací senzory. Pan Kákona upozornil na řešení ve Spojených Státech. Pan Horák vyslovil přesvědčení, že v USA je jiná mentalita lidí a řešení z USA nelze přenést do Evropy. Upozornil, že bude nízká respektovanost placeného parkování a proto je uveden ve studii od CPG tak nízký výnos z jednoho parkovacího automatu. Upozornil, že výpočet pana Krále je nereálný. Pan Král konstatoval, že pro svůj výpočet použil čísla ze studie, kterou vypracovala CPG, že žádný odhad sám neprováděl.

Pan Král vyzval pana Horáka, aby uvedl průměrnou částku na automat a měsíc, která se vybere v jejich parkovacích automatech v ČR. Pan Horák toto odmítl sdělit s poukázáním na ochranu svých klientů. Pan Král vyslovil přesvědčení, že zveřejnění průměrné hodnoty nemůže nikoho poškodit. Nicméně požádal o údaj, z kolika parkovacích míst reálně parkovací automat vybere parkovné? Ani tato hodnota nebyla firmou CPG sdělena.

Pan Král uvedl, že má 3 výhrady ke studii, kterou vypracovala firma CPG.

 1. Studie je vypracována na současný stav náměstí před jeho rekonstrukcí.
 2. Studie neřeší, kam se přesunou automobily z náměstí po zavedení regulovaného parkování.
 3. Ve studii je zmanipulováno ekonomické vyhodnocení.

Pan Horák na to uvedl, že investice CPG do parkovacích automatů je pro CPG krokem do neznáma a proto počítali s pesimistickou variantou v ekonomickém vyhodnocení. Pan Horák vyslovil přesvědčení, že jeden automat nevybere více jak 30000 Kč za měsíc. Dále uvedl, že pro CPG je zavedení parkovacích automatů v Soběslavi investicí do budoucna a firma CPG si může dovolit být v jednom městě ztrátová. Na to pan Král doslova uvedl, že firmě CPG nevěří, že by předem kalkulovala se ztrátou. Pan Kákona poznamenal, že firma musí ze zákona vykazovat zisk. Pan Horák se bránil, že auditorovi stačí, pokud celá skupina vykazuje zisk.

Pan Kákona opět vyzval účastníky schůzky, aby se spíše věnovali technickému řešení problému. A definoval tří zájmové skupiny obyvatel, kteří mají zájem na parkování v centru města:

 1. Rezidenti. Jim by podle něj mělo město umožnit parkovat jeden automobil na domácnost v blízkosti bytu.
 2. Lidé, kteří potřebují něco vyřídit na úřadu nebo si něco koupit. Těm by mělo město zařídit neplacené krátkodobé stání.
 3. Majitelé provozoven v centru. Pro jejich zákazníky a pro turisty by mělo být část míst v centru placených.

Dále pan Kákona vyslovil přání, zda by nebylo možné znovu oslovit architekta, aby zkusil přepracovat studii náměstí tak, aby bylo náměstí řešeno komplexně včetně odstavných ploch. Pan Drachovský informoval, že to není možné, že je již hotov projekt na rekonstrukci další strany náměstí.

Pan Kákona vyslovil názor, že například zavedení závory v určité části náměstí by bylo lepší než parkovací automat, protože by umožnilo sdílet místa placená s bezplatným krátkodobým stáním. Jako příklad takového technického řešení uvedl Tábor u Tabačky. Pan Horák informoval, že toto parkoviště instalovala firma CPG. Takové řešení podle něj vyžaduje obrubník a uvedl příklad s nerespektováním parkoviště se závorou někde na Slovensku. Zároveň však uvedl, že kázeň řidičů v Soběslavi je velmi dobrá.

Pan Kákona upozornil, že na jižní straně náměstí je prostor s obrubníkem, který je vhodný pro umístění závory. Zároveň s malou změnou by bylo po rekonstrukci náměstí možno instalovat závoru na silnici před služebnou MP. Další místo je poliklinika, kde člověk předem neví, jak dlouhou dobu stráví u lékaře. Pan Horák uvedl, že podle zadání, které měli, instalování závory vyloučili. Pan Drachovský později informoval, že firma CPG dostala k dispozici architektonickou studii rekonstrukce náměstí.

Dále se diskutovalo placení pomocí SMS, které je podle Pirátů pro Soběslav zastaralé. Zástupci CPG tento názor potvrdili, ale uvedli, že byli vyzváni městem k zapracování takové možnosti. Druhý způsob, placení kartou, z ekonomických důvodů zavrhli. Pan Kákona vyslovil přesvědčení, že jediný ekonomický způsob bezhotovostního placení je v současné době pomocí aplikace v chytrém telefonu. Zástupci CPG potvrdili, že takové řešení mají, ale že je problém s certifikací platebního systému. Pan Kákona oponoval, že služba může být předplacena, jako například platba za psa a účtována podle skutečného využití parkování, že pak se jedná pouze o vztah města a občana a platba nemusí jít přes clearing. Zástupci CPG informovali, že mají řešení s elektronickou peněženkou, ale že se nedomnívají, že jeho nasazení by bylo v Soběslavi ekonomické. Pan Kákona se podivoval, proč by za parkování nešlo zaplatit platební kartou pomocí mobilu přes internet. Pan Král uvedl zkušenost, že člověk nemusí mít drobné pro parkovací automat, půjde si tedy rozměnit a než přijde, má jeho auto botičku od MP.

Schůzka byla dále ukončena, protože zástupci CPG se omluvili, že mají další jednání.

Pan Kákona konstatoval, že není dostatek informací, aby se mohli zastupitelé zodpovědně rozhodnout. Uvedl, že firmě CPG nevěří, a že nejsou k dispozici jiné informace, jak problém řešit.

Pan Drachovský vidí jako východisko z nastalé situace nalezení nezávislé konzultační společnosti, která by vypracovala alternativní studii pro řešení „dopravy v klidu“.

1 komentář u „Zápis ze schůzky k problematice regulovaného parkování v centru města“

 1. Změřeno na mapě:
  Panelové domy jsou v Ledči nad Sázavou vzdáleny pěší chůzí 550 m od náměstí.
  V Soběslavi je to pro pěšího od Čajovny Rolničky k bazénu více jak 620 m.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..