Zasedání v nových prostorech – ZASTUPITELSTVO POHLEDEM Petra Krále

Osmé zasedání zastupitelstva poprvé probíhalo v nově restaurované budově čp. 1/1. Nový prostor je opravdu hezký. Nenechali si ho ujít ani návštěvníci, pro které se muselo přidat několik židlí. Instalováno bylo nové nahrávací zvukové zařízení a kamera vysílající stream na internet, který mohl sledovat i ten, kdo neměl možnost přijít. Zřízení streamu lze hodnotit jednoznačně kladně. Zvukové zařízení nahrává jen to, co je řečeno do mikrofonu. Nezaznamenává reakce v sále. Je určitý rozdíl mezi tím, co slyší osoby v sále a tím, co je na streamu či v záznamu. Zda je to lepší nebo horší, neumím posoudit.

Podstatnou změnou byla instalace tlačítkového hlasovacího zařízení a tří “obřích” obrazovek na promítání projednávaných materiálů, průběhu rozpravy a hlasování. Z diskuze bohužel nevyplynulo, zda výsledky hlasování, které systém umí připravit, budou okamžitě publikovány na městském webu. Zatím tam nejsou. I tak to vypadalo, že prostředí bude skoro na podtrženou jedničku, než se zjistilo, že v sále není WiFi připojení k internetu.

Na programu byl kromě několika prodejů a vyhlášky o nočním klidu, také nový jednací řád a Program rozvoje města na období 2020-23.

Kolem změn jednacího řádu se rozproudila diskuze. Předkladatel totiž k bodům vyvolaným instalací hlasovacího zařízení, přidal i dvě změny, které s hlasovacím zařízením opravdu nesouvisí. První změna údajně upřesňovala výčet osob, které mají právo se vyjadřovat k projednávaným bodům. Podle mého názoru je tato úprava sporná jak z etického, tak z právního hlediska. Slovo na zasedání by mělo být uděleno každému, kdo má co říci. Neměli bychom si vymýšlet právnické kličky, jak rozpravu omezit. Nebojme se i kritických názorů. Excesům zabrání časové omezení jednoho příspěvku a to, že každý může k jedné věci mluvit nejvýše dvakrát. Jednací řády jiných měst obsahují mnohem vstřícnější formulaci například: “O slovo se mohou přihlásit všichni přítomní. Slovo jim může předsedající udělit. Jeho rozhodnutí může zastupitelstvo změnit. ”

Zákon o obcích totiž určuje, komu MUSÍ být na zasedání zastupitelstva slovo uděleno a to šířeji než náš Jednací řád. Rozhodně zákon nikomu možnost hovořit nezakazuje. Porušení zákona se může dopustit jen předsedající, který neudělí slovo osobě s právem vystoupit. Formálně omezovat jednacím řádem právo deklarované zákonem nějakou nejasnou prokazovací procedurou je hodně na hraně. Vždy se prokazuje vina, nikdy nevina. Prokazuje se porušení práva. Občan města má prostě právo mluvit, i když nemá s sebou potřebné doklady.

Druhá, a podle mého názoru rovněž nevhodná, změna se týká omezení zápisu z jednání vypuštěním dotazů. Jednací řád přitom uvádí, že schválený zápis dosvědčuje průběh jednání. Otázky a odpovědi na ně jsou podstatnou částí jednání. Nyní u některých důležitějších vynechaných dotazů bude muset být navrhováno usnesení, že zastupitelstvo bere na vědomí dotaz a ukládá vypracovat písemnou odpověď.

Pan Klíma podal celkem obsáhlý protinávrh změn jednacího řádu, který zmíněné problémy napravoval. Protinávrh však nebyl schválen, přestože byl některými diskutujícími podpořen. Navíc předkladatel asi špatně použil hlasovací zařízení, takže jeho hlas nebyl zaznamenán. Domnívám se, že hlasování mělo být opakováno zásahem předsedajícho. Na výsledku by to ale asi nic nezměnilo.

Je podivné, kolik energie se věnuje omezovacím pravidlům místo toho, aby byla co nejvíce podporována účast občanů na řízení věcí veřejných. Vždyť je to ta nejrychlejší zpětná vazba pro politika umožňující i jemu nebýt odtržen od občanů. Pokud chci pojmenovat jeden z nedostatků zasedání zastupitelstev v Soběslavi, tak je to malá účast veřejnosti. Je k zamyšlení, zda je to tím, že všichni jsou zcela spokojeni, nebo již byli od účasti odrazeni a myslí si, že se stejně nic nezmění.

Podstatným bodem jednání bylo, nebo alespoň mělo být, schvalování Programu rozvoje na období 2020-23. Program stručně představil hlavní autor pan Ing. Rybář. V materiálech byla přiložena rekapitulace vypořádání zaslaných připomínek. Měl jsem dojem, že zapracovány byly pouze drobné připomínky a formální opravy. Moje údajně nekonkrétní připomínky, které navrhovaly větší spolupráci všech zastupitelů i občanů již v době přípravy, zapracovány nebyly. Nebyl jsem však sám, kdo upozorňoval například na nedostatečné plánované rozšíření Senior domu nástavbou patra. Nedostatek kapacit konstatovala i analýza Programu. Ve vypořádání bylo uvedeno, že jde o maximální rozšíření určené Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jčk. To ukazuje na hlavní chybu materiálu. Plánuje pouze na dobu jen o jeden rok překračující volební období. Podle mě by bylo lepší, kdyby byl postaven nový objekt Senior domu místo nástavby. Nový dům lze postavit i částečně z peněz města či sponzorů a náklady na vnitřní vybavení rozložit i do dalších volební období. Měl jsem dojem, že zastupitele tato problematika už moc nezajímá. Odeznělo několik spíše obecných vystoupení opozičních zastupitelů a program byl schválen.

Můj celkový dojem z 8. zasedání zastupitelstva byl, že zasedání sice proběhlo v pěkném novém prostředí, ale jinak bylo vše postaru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..