Páteřní městská datová síť (červen 2016)

Název: Páteřní městská datová síť

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá starostovi prověřit možnosti dotačních titulů pro vybudování vysokorychlostní datové sítě na území města. Termín přednesení rešeršní zprávy je do příštího řádného zasedání ZM.

Zpracovatel návrhu: Piráti pro Soběslav

Předkladatel návrhu: Ing. Martin Kákona

Důvodová zpráva

Infrastruktura v podobě rozvodu internetu je velmi důležitá pro rozvoj města a regionu. Internet je dnes základním informačním zdrojem bez kterého se neobejde vzdělávání ani podnikání. Domníváme se, že aktivní účast města na zpřístupnění internetu obyvatelům a firmám je účelně vynaloženou investicí, která v budoucnu povede k pozitivním efektům v rozvoji města.

Rozvody internetu dnes patří k základní infrastruktuře města stejně jako voda, elektřina nebo plyn. Mělo by se k nim tedy přistupovat obdobně. Například kanalizace je budována městem a následně provozována a udržována smluvní společností, která má kanalizaci pronajatou a provozuje ji. Stejně tak optické rozvody internetu nelze vybudovat bez spolupráce s městem. Je to dáno zejména tím, že většina takových rozvodů se nachází na pozemcích vlastněných městem. Následný provoz a údržba infrastruktury je možná komerční firmou, která si bude rozvody od města pronajímat, jak je to běžné.

Páteřní datová síť by měla umožnit zejména připojení objektů vlastněných městem (úřady, knihovna, školy a podobně) k vysokorychlostnímu internetu a následně jeho distribuci komerčním poskytovatelům za úplatu. Zároveň by mělo být součástí sítě vybudování wifi hotspotů, pro bezúplatné připojení návštěvníků města za účelem podpory turistického ruchu.

Je nutné také zvážit případnou distribuci vysokorychlostního internetu přímo do domácností a firem v rámci metropolitní sítě v případě, že by to požadovaly dotační tituly.

Připomínky Ing. Bohumíra Ctibora:

Město, jako územní samosprávný celek není prioritně zřízen za účelem podnikání. Město nebránilo, ani nebrání, podnikatelským subjektům ve vybudování datové sítě na území města Soběslavi. V současné době je v našem městě k dispozici bezdrátové i kabelové připojení od řady poskytovatelů.

Budovy úřadu jsou nyní propojeny optickým kabelem s dostatečnou kapacitou

S ohledem na současné ceny poskytovatelů (aktuální náklady úřadu na datové připojení jsou 2400 Kč/měsíc), by byly náklady na vybudování páteřní městské datové sítě neúměrně vysoké.

Vypořádání se s připomínkami Ing. Bohumíra Ctibora:

Náš návrh nepředpokládá, že město bude podnikat ve sféře poskytování připojení k internetu. V našem návrhu jde o vybudování infrastruktury, kterou může jen stěží vybudovat někdo jiný než město. Je to srovnatelné například s vybudováním kanalizace. Zároveň některé dotační tituly nemusí být k dispozici podnikatelským subjektům.

Anonymně přikládáme vyjádření jednoho provozovatele připojení na území města (anonymně proto, aby nedošlo k jeho zvýhodnění/znevýhodnění):

“Rádi bychom tuto možnost využili. Byli bychom rádi, pokud bychom se sešli a probrali možnosti jaké jsou. Také bychom rádi pozvedli kvalitu internetových služeb včetně možnosti IP TV do každé domácnosti. Kvalitní linka z Veselí by byl základ na kterém by se dalo stavět. Pokud by se podařilo domluvit s městem, tak by se mohla kvalita poskytovaných služeb velice navýšit. Technologie na to již jsou. Není problém sváření optiky ani vysokokapacitní spoje. Jediné, čím je naše firma limitována, je finanční strop.”

Pro inspiraci:

Vsetín – cena 7,4 milionu Kč (75% dotace z Evropské unie, dalšími 10% pomohl státní rozpočet České republiky).

Přerov – cena 138 milionu Kč (dotace 60%)

Pelhřimov – cena 8 milionu Kč (dotace 6 mil, 800 tis ze státního rozpočtu)

Chomutov – cena 19,3 milionu Kč (dotace 16,2 mil)

Valašské Meziříčí – cena 15 milionu Kč (dotace 13 mil) 25 km optických kabelů

Humpolec – cena cca 5 milionu Kč – 35 km trubek, poskytují připojení i pro koncové uživatele prostřednictvím s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..