Žijeme v právním městě?

Právním státem či městem se rozumí zejména to, že občan smí činit vše, co zákon nezakazuje, kdežto orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje a musí dělat to, co jim přikazuje.

Soběslav dlouhodobě řídí skupina kolem starosty vtělená do rady města. Finanční výbor vede členka rady, takže nic nekontroluje. V radničním zpravodaji si tiskový zákon vykládají tak, že občan se může nanejvýš na něco zeptat a někdo mu odpoví. Zastupitelstvo se schází i po lhůtě určené zákonem a vlastně nic skutečně neprojednává, pouze se schvalují návrhy rady. I proto lidé ztratili zájem sledovat hlasovací mašinu a na veřejná jednání zastupitelstva nedochází. Veřejná kontrola řízení obce tak chybí.
Přestože se po posledních volbách do zastupitelstva dostali i Piráti pro Soběslav, rada obce své zvyky nezměnila a dále řídí město mocensky. Nic tomu vlastně nebrání. Potřebnou hlasovací většinu má. Bylo by to i demokratické, pokud by se při tom dodržoval zákon. Zdá se však, že si vládnoucí skupina vysvětluje zákony velmi volně a mnohokrát je i porušuje.

Blokování opozičních návrhů

Rada si třeba svévolně zvýšila pravomoc a přisvojila si roli cenzora. Mnoho měsíců vůbec nezařazovala opoziční návrhy do programu schůzí zastupitelstva. Návrh, který přednese oprávněná osoba, musí být do návrhu programu zařazen. Jen zastupitelstvo má právo ho vyřadit. Přesto starosta balamutil veřejnost vyjádřením, že: „v zákoně nikde není napsáno, že rada města má za povinnost každý návrh zastupitele předkládat na jednání zastupitelstva.” To svědčí o pohrdání právem. Pokud zákon určuje, že zastupitel má právo předkládat návrhy, mělo by být toto právo respektováno i v Soběslavi. Nebylo. Takto zapadlo několik návrhů k posílení transparentnosti. Nezavedly se transparentní účty, nezavedl se participativní rozpočet, nezveřejňují se přijaté faktury. Delegace vedená starostou a předsedkyní finančního výboru sice navštívila město, kde tyto transparentní metody bez problémů fungují, avšak vrátila se se stanoviskem zcela opačným. Následně radnice zavedla jakousi parodii na rozklikávací rozpočet a prý se budou otevírat kanály. Rozuměj ty komunikační kanály, které se dosud důsledně uzavírají.

V čí prospěch?

Je k zamyšlení, proč rada města tak úporně brání projednání opozičního návrhu, že raději i překračuje zákon. Připomeňme si případ s dobrým koncem. Rada doporučila vybudování parkovacího systému při dělbě příjmů 50:50 s dodavatelskou firmou. To by samo o sobě mohl být (byť pochybný) podnikatelský záměr, kdyby to nebylo prosazováno zcela falešným ekonomickým vyhodnocením. Tvrdilo se, že vzdání se 50% příjmů, je vždy pro město výhodné. I dítě z mateřské školy ví, že „všechno” je víc než „polovina”. Z dat uvedených ve studii se zdá, že město za 5 let mohlo přijít o 7 milionů korun v čísi prospěch. Díky aktivitě Pirátů a vzbuzenému zájmu občanů k zavedení nedošlo. Doporučení však dosud nebylo zrušeno.

Pokuty za neexistující přestupky jako šikana

Postupně se přitvrdilo, zákon nezákon. Vedení města začalo vymýšlet přestupky a udělovat za ně pokuty. Zejména pod různými záminkami mařilo výkon petičního práva, tedy práva zaručeného již v listině práv a svobod. Opakovaně byla povolávána na petiční stánky policie, člen rady na video nezákonně natáčel občany, kteří se k petičnímu stánku přiblížili, nebo dokonce zatarasil petiční stánek služebním automobilem. Protože MěÚ již jednou (a to za peníze všech) prohrál za podobný postup soud, zkusil to jinak. Usmyslel si, že když se u petičního stánku sejdou dva lidé, někdo pořádá shromáždění, které je nutné pět dní předem úřadu hlásit. Je to sice nesmysl, ale úřad mi za to udělil pokutu 3 000,- korun. Krajský úřad pokutu samozřejmě zrušil. Nejzávažnější na tom je, že MěÚ Soběslav uděloval pokuty i zastupiteli města, ačkoliv mu to již platný zákon 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017 zakazuje.

Ale již dost příkladů. Přezíravý přístup k právu svědčí o přezíravém přístupu k veřejnosti. Vedení města si nepřipouští, že si zákony nemůže vykládat po svém a potlačovat práva jiných. Musí hájit zájmy všech. Nevěřím tomu, že se současné vedení města dobrovolně vzdá výhod, které jim z dlouhodobě držené moci plynou a začne dodržovat zákony. Je třeba, aby se ti, kteří chtějí žít v právním městě zamysleli nad tím, koho volit. Respektive nevolit ty, kteří si město dlouhodobě přivlastnili, a to bez ohledu na to, že se jim i něco povedlo.

Tento článek vyšel v Soběslavském vydání Pirátských listů – Léto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..