JEDNÁNÍ ZM 17. 12. 2018 – Schválení schodkového rozpočtu

Poslední letošní jednání zastupitelů se točilo především kolem peněz. Zastupitelé si schválili odměny či rozpočet na následující rok. Piráti pro Soběslav se ve většině finančních bodů zdrželi či hlasovali proti. Stejně tak jsme se zdrželi v otázce podání dotační žádosti na přístavbu senior domu, protože se domníváme, že rozšíření by mělo být spíše formou dalšího objektu a nikoli dašího patra. Velký úspěch se nám podařil v majetkových převodech, kdy se nám podařilo prosadit neschválení nákupu pozemku u autobusového nádraží, o kterém si myslíme že je pro město nepotřebný.

00:00:00 – Starosta města Jindřich Bláha zahajuje 2. jednání ZM a návrh programu jednání
00:02:30 – Schválení programu jednání
00:03:20 – Schválení návrhové komise
00:03:45 – Schválení zápisové komise

00:04:30Bod č.1 – Svěření a schválení úkolů místostarostovi města Pavlu Lintnerovi

00:06:15Bod č.2 – Změna č.4 rozpočtového opatření 2018
00:09:40 – Předseda finančního výboru Jiří Klíma – finanční výbor jednohlasně doporučil ZM schválit
00:10:45 – Ing. Kákona – dotaz na dotaci Nový Rybník, na snížení výdajů městského úřadu
00:12:30 – tajemník MěÚ Radek Bryll – částka na Nový Rybník byla krácena v souvislosti s přípravnými studiemi
00:14:00  – Ing. Bláha – zvýšení výdajů bylo část nepřiznaná dotace na sociální oblast, část zvýšení mezd
00:15:30  – Bc.Bučinský – dotaz na informační systém Městské Policie a kamerový software
00:16:10  – Ing. Bryll – nový systém MP umožňuje napojení na registry, lepší práci v terénu
00:16:55  – Ing. Bláha – starý kamerový software nevyhovoval
00:17:20 – Ing. Kákona – kdo vybíral software za cca 500 tis.Kč
00:18:40 – Ing. Bláha – software vyžaduje větší přenos dat, můžete navštívit p. Drse(MP)
00:20:00 – hlasování Změna č.4 rozpočtového opatření 2018 (18 pro, 2 zdrželi-Bučinský, Kákona)

00:20:30Bod č.3 – návrh rozpočtu na rok 2019
00:23:05 –  Ing. Klíma – doporučení finančního výboru: dbát na reálnost ceny projektů, dávat ZM podrobnější rozpočet, FV doporučil schválit návrh rozpočtu
00:26:20 – Ing. Král – cena opravy zimního stadionu byla zvýšena více, než rostly ceny stavebních prací, je třeba posoudit ekonomickou návratnost
00:28:00 – Ing. Bláha – práce již probíhají, nižší cenu se nepodařilo vysoutěžit, ekonomická návratnost je nulová
00:31:30 – Ing. Kákona – dotaz na rekonstrukci sportovišť, částka není rozepsaná, kolik bude stát oprava radnice celkově, kde jsou náklady na participativní rozpočet
00:34:55 – Ing. Bláha – 23 mil.Kč je na rekonstrukci zimního stadionu, částka na starou radnic 7 mil.Kč bude možná upravena, kvůli dotacím, na participativním rozpočtu jsme se nedohodli, budou zřízeny osadní výbory pro Chlebov a Nedvědice
00:37:10 – Ing. Kákona – návrh na přidání čásky 300 000 Kč na participativní rozpočet
00:38:50 – Krejčová – budou se vytvářet osadní výbory
00:39:30 – Ing. Bláha – máme rezervy na investice
00:40:50 – Ing. Král – návrh: ZM ukládá posoudit ekonomickou návratnost úspory zimního stadionu
00:41:40 – hlasování o návrhu Ing. Krále(4 pro-Piráti)
00:42:20 – hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2019(17 pro, 3 zdrželi-Král, Bučinský, Kákona)

00:43:00Bod č.4 – Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
00:45:30 – Ing. Klíma – finanční výbor jednohlasně doporučil ZM schválit
00:46:15 – Ing. Kákona – kde je ve výhledu částka na participativní rozpočet
00:46:20 – Ing. Bláha – my jsme se na žádné realizaci participativního rozpočtu nikdy nedohodli
00:47:15 – Bc. Bučinský – proč je plánovaná částka na zeleň 0 Kč
00:47:30 – Ing. Bláha – to se jedná o projektové práce, máme vytvořenou studii, na zeleň máme dost prostředků, v kapitole životní prostředí
00:49:50 – hlasování o rozpočtovém výhledu(16 pro, 3 zdrželi-Král, Matějů, Bučinský, 1 proti-Kákona)

00:50:20Bod č.5 – stanovení odměn neuvolněným členům ZM
00:53:45 hlasování (20 pro)

00:54:50Bod č.6 – plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
00:58:00 – hlasování (20 pro)

00:58:30Bod č.7 – žádost o dotaci na přístavbu Senior domu
00:58:40 – Ing. Bláha – celkové náklady cca 50 mil.Kč, dotace max. 37 mil. Kč, krajský úřad povolil maximálně 100 míst pro Senior dům
01:01:30 – Ing. Kákona – 24 míst nevyřeší převis míst, byl bych pro vybudování nového objektu, seniorům se bude bourat střecha nad hlavou
01:03:00 – Ing. Bláha – kraj nám nedá dotaci na více míst
01:03:50 – hlasování (16 pro, 4 zdrželi-Piráti)

01:04:50Bod č.8 – majetkové převody – Přijetí daru od obce Zvěrotice
01:07:00 – hlasování (20 pro)

01:07:40Bod č.8 – majetkové převody – Koupě pozemku od Jednota Tábor
01:08:50 – Ing. Kákona – pozemek je za plotem
01:10:50 – Ing. Bláha – nemusíme dnes projednávat, hlasování o odložení (20 pro)

01:12:20Bod č.8 – majetkové převody – Koupě parcely 390/2 vedle restaurace Paluba
01:13:30 – Ing. Bláha – původně vlastnila fyzická osoba, chceme zde vybudovat parkoviště, chceme ho realizovat v roce 2019
01:15:15 – Ing. Kákona – podle informací z katastru jsou dvě omezení vlastnického práva, podle územního plánu na webu je zde zeleň, majitel firmy provozuje hernu a bude mít nový objekt vedle, vlastně mu vybudujeme parkoviště, RM by se tomu měla věnovat znova
01:19:40 – Ing. Bláha – firma bude mít 8 parkovacích míst pro fitness centrum, nesouvisí to nijak z naším parkovištěm, kdo ví, jestli tam herna vydrží, Paluba má svoje parkování, město vybuduje 21 míst pro potřeby stadionu, územní plán je v pořádku
01:21:00 – M. Pánek – jsem jednoznačně pro vybudování parkoviště, jde o bezpečnost, přístup je za svodidly a od řeky
01:21:50 – Petr Lintner – zájem města je vybudovat parkoviště
01:22:00 – Mgr.Krejčová – místo které je dobře dostupné do centra, blízko je i Dům dětí
01:22:30 – Ing. Kákona – bezpečnost je sporná, požádal bych RM o odložení
01:23:30 – Ing. Bláha – pozemek se koupí bez závazků, majitel je odstraní
01:25:00 – Ing. Kákona – návrh na usnesení: „ZM vrací návrh k projednání RM“
01:25:30 – hlasování o návrhu Ing.  Kákony(4 pro-Král, Bučinský, Kákona, Dukát, 15 proti, 1 zdržel-Matějů)
01:26:00 – hlasování o koupi části pozemku 390/2(15 pro, 5 zdržel-Piráti, Dukát)

01:27:00Bod č.8 – majetkové převody – záměr převodu Lesy ČR Na douskách
01:28:30 – hlasování (20 pro)

01:29:00 – Bod č.9 – Různé
01:29:10 – Ing. Bláha – SŽDC vypsala výběrové řízení na stavbu koridoru Doubí-Soběslav, pozvánka na otevření náměstí 1. 1. 2019 před ohňostrojem
01:30:40 – Ing. Kákona – podle územního plánu se objekt fitness firmy Karfík-Klásek stavit nesmí, podnět pro kontrolní výbor
01:33:40 – Ing. Bláha – máte právo navštívit jakéhokoli pracovníka MěÚ a požadovat od něj informace, můžete si to zjistit sám
01:34:30 – Ing. Kákona – praxe je jiná, pokud něco chci po pracovnících úřadu, dostanu odpověď za měsíc
01:35:00 – Ing. Bláha – můžete navštívit architektku Buzu
01:36:00 – ukončení ZM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..