Jednání ZM 26. 6. 2019 – Prodej pozemků u kotelny, nečinnost IT komise a GraffitEko

Třetí letošní zastupitelstvo mělo na programu pouhé tři body – druhé rozpočtové opatření na letošní rok, prodej pozemku pod Pilátem a prodej šesti parcel u kotelny. Říkáte si celkem nuda? Naopak, hlavním bodem, kolem kterého se točila diskuze bylo zamítnutí akce GraffitEko.

00:00:00 Starosta města Jindřich Bláha zahajuje 5. jednání ZM a návrh programu jednání. Příchod aktivistky Friday for Futures.

00:02:05 – Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu

00:03:40 – Rozpočtové opatření změna č. 2/2019, p. Schejbalová, Ing. J Klíma, Ing. J. Bláha, Mgr. V. Drachovský. V čase 07:45 příchod městských strážníků č. 333 a č. 666

00:17:00 – Majetkové převody – prodej pozemku pod Pilátem, Křemenová

00:19:20 – Majetkové převody – prodej šesti pozemků V Paloucích (u kotelny), diskutují Křemenová, Ing. M. Kákona, Ing. J. Bláha, M. Bučinský, Mgr. A. Krejčová.

00:29:30 – Různé – Pozvánka starosty na setkání s hudbou a mezinárodní festival Kubešova Soběslav. Dále informace o zahájení stavby železničního koridoru do Doubí. Zmínil rovněž možnost bezúplatného převodu pozemků pod současnou tratí.

00:31:10 – Různé – Ing. J. Klíma informoval o aktuální situaci s GraffitEko, přednesl dopis od realizátora akce p. Kozlíčka, který nemohl být přítomen. Navrhl, že by o akci mohli rozhodnout zastupitelé. Ing. Bláha argumentuje, že zastupitelstvo nemá pravomoc. Ing. M. Kákona informoval o možnosti přehlasování rady zastupitelstvem. Starosta argumentuje, že dle zákona o obcích to není pravda. Ing. J. Bláha informoval že není možné hlasovat z důvodu, že zastupitelé nemají o akci dostatek informací a není předložena důvodová zpráva. Ing. P. Král neměli bychom řešit právní otázku věci a jestli to spadá či nespadá do zbytkové pravomoci rady. Ing. J. Bláha, pravomoci jsou jasně dané a nespadá to do pravomoci zastupitelstva, žádný návrh nebyl představen. L. Zbytovská se dotázala, kdo ze zastupitelů neví o co jde a nemá tak o GraffitEko dostatek informací a zda by rada mohla mohla projevit dobrou vůli a nechat o akci rozhodnout zastupitele. Ing. J. Bláha argumentuje, že je potřeba aby p. Kozlíček přišel na jednání rady města a vše radě města vysvětlil. L. Zbytovská doplnila, že p. Kozlíček nemůže na radu sám přijít, je potřeba ho pozvat. Ing. R. Bryll informuje o vymezených pravomocech rady dle zákona. J. Klíma navrhuje již dále GraffitEko nediskutovat a nechat zastupitele hlasovat o přijetí usnesení k povolení akce GraffitEko. Ing. J. Bláha a Ing. R. Bryll argumentují že to není možné. Ing. R. Bryll informuje, že u Tria dopadla akce GraffitEko špatně. Mgr. P. Lintner navrhne sám radě města znovu hlasovat o povolení akce. Mgr. A. Krejčová souhlasí s vrácením na radu.

00:51:50 – Různé – Ing. J. Klíma informuje, že se v letošním roce IT komise ještě nesešla. Proč se tato komise neschází? Mgr. Pavel Lintner argumentuje, že z důvodu jeho časového zaneprázdnění. Aktuálně pracuje ale na personální změně v komisi. M. Bučinský informoval o urgování ostatních členů komise, bohužel bez výsledku. Kdy se komise sejde? Mgr. Pavel Lintner doplnil, že do konce srpna.

00:53:40 – Různé – Ing. J. Klíma informuje, že finanční výbor projednal vznikající jednací řády a sdělil stanoviska finančního výboru. Dotázal se jaké jsou na jednací řád názory zastupitelů. Ing. J. Bláha informoval že jednací řády jsou zbytečné, stačily by interní jednací řády. Ing. I. Matějů informovala o stanovisku kontrolního výboru, navrhuje společnou schůzku s finančním výborem a nesouhlasí s interním jednacím řádem.

00:57:55 – Různé – M. Bučinský se dotázal, zda sami členové IT komise mají možnost svolat schůzku bez předsedy. Ing. Bláha doplnil, že mají členové komise počkat a nechat přemýšlet Mgr. Pavla Lintnera. Komisi může svolat pouze předseda prostřednictvím pana tajemníka.

00:58:55 – Různé – M. Bučinský, kdy a zda bude zveřejněna studie lokality Na Ohradách a stavebních úprav v Jirsíkově ulici. Druhý dotaz je zda se neuvažuje o sečení trávy na větší výšku případně provádění mozaikové seče. Ing. J. Bláha informoval, že studie o ohradách bude zveřejněna brzy. O sečení se uvažuje, projednávala to komise životního prostředí a bylo to navrženo technickým službám. Mgr. Pavel Lintner informoval že o záměru všichni obyvatelé vědí. Zveřejněna bude až bude hotová finální studie. M. Bučinský se zeptal, proč nemůže být zveřejněna průběžná verze studie Jirsíkovo ulice, aby ji mohli občané připomínkovat. Místostarosta odpovídá, že neví.

01:01:15 – Různé – Ing. M. Kákona se vrací ke GraffitEko. Rád by se zeptal členů rady, proč hlasovali proti konání akce. Mgr. P. Valeš hlasoval proti, protože nesouhlasí, aby se malovalo na zařízení města. Má pro p. Kozlíčka připravené řešením které povede děti lépe ke třídění odpadu. Pomalované kontejnery jsou již dnes minulostí. Mgr. Pavel Lintner si obešel kontejnery ve městě a ukázal svou prezentaci stavu kontejnerů. Ty u nádraží jsou téměř nové, na rozdíl od jiných, které jsou ve špatném stavu. Navrhuje, že by děti mohly zachránit některý z kontejnerů, které jsou ve špatném stavu. Výroba nového kontejneru není ekologická, kontejnery by bylo lepší opravovat. 

01:09:10 – Různé – Á. Němečková z publika se táže, zda se kontejnery pomalováním zničí. Děti, které se měli na akci podílet se na malování těšily a rozhodnutí rady těžce nesou. Letošní ročník zamítnutím skončí. Mgr. P. Valeš se ptá, zda má doma pomalovanou popelnici. Á. Němečková odpovídá že to dceru ještě nenapadlo, může ji ale zítra pomalovat. Ing. Kákona informoval, že nechtěl akci konfrontovat, chtěl pouze znát názory radních. Mgr. P. Lintner pokračuje ve své prezentaci, na závěr říká, že by rád aby akce proběhla, je však potřeba malovat na starší kontejnery, nikoliv na nové. L. Zbytovská navrhla, ať se prohodí špatné kontejnery pod Pilátem s těmi novými u nádraží. Akci podporuje ze všech svých sil. Mgr. P. Valeš říká, že nikdo nechce zakázat dětem malovat. Dle P. Růžičkové se vytahují zástupné problémy. Dále upozornila na společné třídění plastu s tetrapakem. GraffitEko podporuje tvořivost dětí. Á. Němečková se ptá, zda by Mgr. P. Valeš mohl dětem vysvětlit, proč nemohou kreslit na kontejnery a ten souhlasí.

01:22:15 – Různé – Mgr. Petr Lintner navrhuje ukončit diskusi na téma GraffitEko. Ing. M. Kákona argumentuje, že je zastupitel zvolený občany a jeho návrh je neúcta k občanům města. Chtěl jen slyšet názory radních nikoliv rozhodnout o názorech. Ing. J. Bláha nechává hlasovat o ukončení diskuze, pro pouze 9 zastupitelů, návrh není schválen.

01:23:50 – Různé – Ing. J. Klíma se ztotožňuje s názory ostatních zastupitelů a rád by diskuzi ukončil a počkal na rozhodnutí rady města. Ing. Arch. J. Kodat se táže zda může zastupitelstvo o akci rozhodnout. Ing. J. Bláha děkuje za jeho názor, návrhy mohou podávat pouze členové zastupitelstva. Ing. M. Kákona upozorňuje, že zastupitelstvo má právo změnit jakékoliv rozhodnutí rady města. Rada je podřízena zastupitelstvu. Ing. J. Bláha mu doporučuje navštívit městskou právničku.

01:27:30 – Různé – Paní Růžičková by ráda měla na webu města kontakty na zastupitele. Tajemník Ing. R. Bryll může zařídit zveřejnění kontaktů zastupitelům, kteří to budou chtít. P. Růžičková se dotázala, zda může město zřídit emailové adresy na vlastní doméně. M. Bučinský doplnil, že toto byl jeden z nápadů, který chtěl řešit v IT komisi. Dále se dotázala na hlasovací zařízení do nové zasedací místnosti. Kdo je odpovědný za jeho výběr, když to neprobírala IT komise. Ing. J. Bláha odpovídá, že to šlo přes městské IT oddělení, aby vše bylo v pořádku. Ing. R. Bryll doplňuje, že se jedná o hlasovací systém a konferenční zařízení s kamerovým záznamem. Dodavatel byl vybrán ve výběrovém řízení, mezi dvěma zájemci. P. Růžičková se ptá zda je možné zařízení používat i jinde. Ano, je mobilní.

01:32:05 – Různé – Ing. Arch. J. Kodat se táže na výkon petičního práva a činnost městské policie. Ing. J. Bláha upozorňuje že jeho problém bude řešený v přestupkovém řízení.

01:36:15 – Různé – Ing. I. Matějů požádala tajemníka, aby kontaktoval všechny zastupitele a členy komisí a požádal je o možnost zveřejnění jejich kontaktů. Ing. M. Kákona doporučil z důvodu bezpečnosti zřídit emailové adresy na mailserveru města a emaily přeposílat.

01:38:00 – Různé – Ing. J. Klíma se táže na zveřejňování zápisů z komisí. Tajemník reaguje, že je potřeba sjednotit zápisy. Obává se však zneužívání zápisů z komisí. Není však stanovený termín, do kdy se budou zveřejňovat. Zatím se zápisy pouze rozesílají členům rady města.

01:39:55 – Různé – Aktivistka Friday for Futures prosí o vyhlášení stavu klimatické nouze. Ing. Kákona se táže, proč paní mluví, když nedostala slovo. Dle Ing. J. Bláhy se neptala.

01:41:22 – Různé – Dotaz Ing. Arch. J. Kodata proč starosta neodpověděl na jeho dotaz. Michal Pánek navrhuje ukončit diskusi. Pro hlasuje více než polovina zastupitelů a jednání zastupitelstva končí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..