Návrh na konání místního referenda

Důvodová zpráva: 

V květnu 2020 byl předložen záměr JHC938 na výstavbu průmyslové zóny o celkové ploše 203 908 m2 se 4 halami o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 v lokalitách Z12 (Pod Račí horou) a Z20 (Na Douskách III). Záměr vyvolal velký nesouhlas u části občanů města. Proto vznikla petice odmítající výstavbu průmyslové zóny podle záměru JHC938, kterou podepsalo přes 2 000 občanů Soběslavi a okolních obcí. Svou velikostí by uvažovaný záměr mohl ovlivnit město Soběslav a okolí na mnoho let do budoucna. Proto je nutné znát názor občanů města a získat ho oficiální cestou. Jedním z významných právních nástrojů, díky kterému mohou občané ovlivnit rozhodování zastupitelstva, je místní referendum. Umožňuje občanům hlasovat o problémech nebo návrzích týkajících se jejich obce a předat svůj názor zastupitelstvu obce. Platné rozhodnutí v místním referendu je pro orgány obce závazné. 

Otázky jsou formulovány tak, aby byly srozumitelné občanům a zároveň právně závazné. První otázkou občané vyjádří souhlas nebo nesouhlas s výstavbou logistického centra na plochách Z12 a Z20. Logistickým centrem se rozumí objekty, jejichž převážná plocha se využívá pro skladovací účely a pro překládku produktů. Mezi negativa logistického centra v této lokalitě může patřit dopad na životní prostředí (ztráta zemědělské půdy, zvýšení teploty krajiny, zvýšení prašnosti, neschopnost krajiny udržet vodu), nárůst agenturních zaměstnanců bez vztahu k Soběslavi, zhoršení dopravní obslužnosti Chlebova a mnohonásobné zvýšení intenzity nákladní dopravy. Mezi pozitiva patří zvýšení počtu pracovních míst.

Druhou otázkou občané vyjádří souhlas nebo nesouhlas s výstavbou hal větších než 10000 m2, což je přibližně plocha největší haly v Soběslavi (MOTOR JIKOV). Nadměrně objemné haly můžou více zatěžovat životní prostředí (tepelné ostrovy) a zhoršit krajinný ráz.

Odhadované náklady na provedení místního referenda jsou 80 000 Kč (odměny pro členy komise a zaměstnance MěÚ, hlasovací lístky a obálky, materiální vybavení). Částka by byla hrazena změnou rozpočtu v položce „Místní referendum“ ve sk. 6 (Všeobecná veřejná správa a služby). Odhadované náklady na realizaci, v případě závazného výsledku místního referenda, jsou ve výši 300 000 Kč při změnách územního plánu nebo vytvoření regulačního plánu na dotčené území.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  1. vyhlašuje místní referendum ve dnech 8. a 9. října 2021, společně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021, na území města Soběslav o otázkách:
  1. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?
  1. ukládá tajemníkovi městského úřadu Soběslav zajistit vyhlášení místního referenda vyvěšením usnesení o jeho konání na úřední desce Městského úřadu Soběslav a zajistit plnění úkolů spojených s přípravou a organizací místního referenda.
  2. odůvodňuje vyhlášení místního referenda následovně:

V květnu 2020 byl předložen záměr JHC938 na výstavbu 4 hal o celkové ploše 203000 m2 v lokalitách Z12 a Z20 dle územního plánu města Soběslav. Záměr vyvolal velký ohlas u občanů města. Vznikla Petice proti této výstavbě s podpisy 2000 občanů. Na základě této petice vznikl požadavek místního referenda k plánované výstavbě. Referendum umožňuje hlasovat o závažných tématech týkajících se obce.

  1. Odhadované náklady na provedení místního referenda jsou 80 000 Kč (odměny pro členy komise a zaměstnance MěÚ, hlasovací lístky a obálky, materiální vybavení). Částka by byla hrazena změnou rozpočtu v položce „Místní referendum“ ve sk. 6 (Všeobecná veřejná správa a služby). Odhadované náklady na realizaci, v případě závazného výsledku místního referenda, jsou ve výši 300 000 Kč při změnách územního plánu nebo vytvoření regulačního plánu na dotčené území.
  2. stanovuje odměnu za výkon funkce člena místní komise ve výši 1 800 Kč a předsedy místní komise ve výši 2 200 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..