Pokus o projednání “Zavedení řízeného parkování v centru města”

Zastupitelstvo města Soběslav na svém zasedání 18.3.2015 mělo zavedení řízeného parkování v centru města jako sedmý bod programu. Projednání bodu však bylo po rozsáhlé a spíše neřízené diskuzi odloženo.

Na zavedení parkovacích automatů si město nechalo zpracovat studii od dodavatelské firmy City Parking Group, s.r.o., Praha. Patrně doufalo, že tato firma má v této oblasti bohaté zkušenosti a že zpracovaná studie bude dostatečně objektivní a nedojde tak ke střetu zájmů. Na stránkách města byla tato studie s předstihem publikována a bylo uvedeno, že mohou být podávány připomínky.

Již před vypořádáním připomínek však rada města svým usnesením č. 8/040/2015 studii doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Pomiňme, že rada ani zastupitelsto by nemělo schvalovat cizí studii, ale doporučit městu další postup. To se i stalo. Rada města v zápisu doporučila ponechání parkovací technologie ve vlastnictví soukromé firmy vzešlé z výběrového řízení s dělením tržeb 50:50 (město:firma). Ačkoliv se výběrové řízení jaksi nekonalo, bylo dělení tržeb doporučeno bez výhrad. Na tento způsob financování jsem podal zásadní připomínku dokazující nevýhodnost pro město. Polovina prostě není víc než celek.

Pan starosta mě dopisem ubezpečil, že  “o uvedených parametrech a o tom, zda-li bude regulované parkování v Soběslavi zavedeno, rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání 18. 3. 2015. Všechny tři způsoby provozu parkovacího systému (parkovací automaty ve vlastnictví města včetně údržby, provoz soukromou firmou s podílem na tržbách, parkovací automaty ve vlastnictví města – údržba soukromou firmou) jsou možné a optimální návrh by měl vzejít z výběrového řízení.

Zastupitelstvu takové návrhy na usnesení kupodivu předloženy nebyly. Ani rada města se k připomínkám nijak nevyjádřila a ponechala tak v platnosti své původní doporučení. Zastupitelé měli asi stále rozhodovat jen o jediné variantě.

Za těchto okolností naštěstí zvítězil zdravý rozum a jednání bylo odročeno. V zápise je uvedeno: “Zastupitelstvo města nerozhodlo o zavedení řízeného parkování v centru města. Do studie „Analýza dopravy v klidu ve městě Soběslav“ budou zapracovány připomínky členů zastupitelstva města a občanů a studie bude předložena na příští jednání zastupitelstva města.

Možná je to trochu málo. Domnívám se, že problematika je natolik složitá, že by si zasloužila zcela novou studii. Studii by měla zpracovat nezávislá organizace s možným využitím studie CPG a shromážděných připomínek včetně připomínky Mgr. D. Bárty z Centra dopravního výzkumu, v.v.i.. Studie by měla být zaměřena šířeji než na pouhé zavedení parkovacích automatů. Měla by se vyjádřit k možnosti parkování mimo zpoplatněné zóny. Měla by řešit novou situaci obyvatel z okolí zpoplatněných lokalit. Měla by zejména respektovat stav po probíhající revitalizaci náměstí. Měla by stanovit takovou koncepci “dopravy v klidu”, která by umožnila zvolení nejvhodnější varianty a následně uspořádání výběrového řízení na dodavate a případného provozovatele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..