Program rozvoje města Soběslav – vypořádání připomínek Iveta Matějů

Červeně – vypořádání od ing. Rybáře

  1. Přiznám se, že po jeho prostudování mě zaujalo, že se jedná o plán pouze na následující čtyři roky, u něčeho co se jmenuje „Program rozvoje města“ bych očekávala delší časový horizont – např. 10 let.

Období platnosti Programu rozvoje města bylo určeno vedením města. Pokud po čtyřech letech bude zkonstatováno, že Program rozvoje je stále validní, lze jeho platnost prodloužit, případně ho pouze aktualizovat.

  1. Myšlenka výstavby bytového domu v Mrázkově ulici se mi s ohledem na velký zájem o městské byty celkem líbí, nicméně velký zájem je i o stavební pozemky pro rodinné domy, jak bylo ostatně vidět při posledním prodeji pozemků za sídlištěm Svákov. Bylo by tedy vhodné v tomto pokračovat a vytvořit podmínky pro prodej stavebních pozemků pro rodinné domy, což momentálně dokument přímo neobsahuje. Možnost stavby vlastního domu by jistě podpořila stěhování lidí do Soběslavi, což je v zájmu města. Pokud město vhodné pozemky nevlastní, mělo by usilovat o jejich získání a následné zasíťování.

Předkládaný dokument konstatuje nedostatečnou nabídku bydlení jak v bytových domech tak formou rodinných domů. Konkrétním projektem akčního plánu může být příprava pozemků pro následnou bytovou výstavbu.

  1. Dále mě zaujala informace o startovacích bytech na adrese nám. Republiky 58 – podle katastrálního úřadu je toto adresa městské věže – jedná se o překlep nebo jsem špatně hledala?

V tomto případě jde o chybu zpracovatele. Předkládaný dokument již obsahuje správný údaj
„4 startovací byty na adrese tř. Edvarda Beneše č.p. 58“.

  1. S ohledem na poslední zasedání zastupitelstva města, kde byla od starosty podána informace o chystaném rozšíření kapacity mateřských škol, by toto podle mého názoru mělo též být uvedeno v programu. Zatímco s kapacitou základních škol problém není, u mateřských škol je momentálně situace dosti špatná.

Předkládaný projekt vnímá nedostatek kapacit předškolního vzdělávání jako zásadní problém:

„Zásadním nedostatkem kvality života na území města je zhoršená dostupnost předškolního vzdělávání. Rodiče jsou často nuceni vyhledávat kapacity předškolního vzdělávání mimo město (např.: dětská skupina Roudná). S ohledem na nepříznivý demografický vývoj na území města je tento parametr brzdou pozitivního salda migrace a přispívá k negativnímu demografickému vývoji.“
(str. 38 dokumentu).

Slabé stránky: Kapacitní nedostatečnost mateřských škol, absence zařízení pro děti od dvou let (str. 64 dokumentu)

  1. V programu je dále upozorňováno na problémy s pěší a cyklo dopravou a vytvoření lepších podmínek pro ní. Mnoho lidí se tímto způsobem přesouvá na autobusovou zastávku u Paluby nebo autobusové nádraží. Možná by situaci zjednodušilo, kdyby vznikla nová autobusová zastávka v blízkosti Lidu / Tesca – především tedy pro autobusy, které tudy stejně projíždí.

Program rozvoje upozorňuje na problémy, akční plán problémy řeší. Je na rozhodnutí vedení města, které projekty budou zařazeny v akčním plánu. Možnost posouzení byla zapracována do analýzy.

  1. Současný návrh rozšíření kapacity senior domu sice o něco zlepší situaci, je ovšem otázka, jestli do budoucna nebude potřeba další navýšení. To však asi sahá za časový rámec dokumentu. Již z několika zdrojů jsem ovšem slyšela, že by mnoho lidí uvítalo možnost jakéhosi „penzionu“ pro seniory, kam by bylo možné tyto lidi umístit např. na týden, když o ně starající lidé odjedou např. na dovolenou.

Nedostatek lůžkových kapacit domovů důchodců ve spádovém území je konstatovanou slabou stránkou v oblasti kvality života obyvatel. Konkrétní opatření jsou na vedení města potažmo akčním plánu, který umožňuje konkrétní opatření realizovat – Opatření 3.2 Rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče.

V Soběslavi dne 22. 11. 2019

Ing. Martin Rybář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..