Rozpočet a jak to bude s graffiti – ZASTUPITELSTVO POHLEDEM Miloše Bučinského

Osmnáctého prosince jsme se v letošním roce sešli naposledy a bylo to i úplně poslední jednání zastupitelstva v malém sále kulturního domu. Od příště se již budeme scházet v nově zrekonstruované zasedačce ve staré radnici na náměstí.

Začátek pro mne začal trochu netradičně, poprvé jsem byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Jako obvykle jsme začali financemi, konkrétně čtvrtou změnou rozpočtu v roce 2019. Ta se týkala především projektů, které se nestihly zrealizovat a částky na ně vyčleněné byly přesunuty do roku 2020. Co mne ale trochu zarazilo, jak moc schodkový rozpočet máme. Před rokem jsme si schválili schodkovost rozpočtu 27.5 milionu, nakonec z toho je ale více než 46.5 milionu korun při příjmech 200.5 milionu a výdajích 247 milionů. Schodek je ale pokrytý z rezerv města. Došlo i na rozpočet na příští rok. Hned na začátek vystoupil Petr Král a doplnil předložený návrh o částku 300 000 Kč na participativní rozpočet. Kromě Pirátů pro Soběslav jej podpořili pouze pánové Dukát a Klíma a návrh nám tak neprošel. Předložený návrh rozpočtu na 2020 jsme nepodpořili, protože neodráží náš volební program. Sám jsem se v tomto bodě zeptal, proč například není v rozpočtu žádná položka na smart city. Už více jak 15 měsíců tu máme IT komisi, která by ráda zrealizovala své nápady a zasloužila by si dopředu jasně daný rozpočet. Odpovědí pana starosty bylo, že smart city může být financováno z prostředků městského úřadu. Jsem zvědav, kolik peněz na to nakonec půjde.

Třetím bodem byla zpráva paní architektky Buzu k druhé změně územního plánu města. V tomto bodě nešlo zatím o žádné schvalování, ale pouze o nastartování procesu změny. Změna především opravuje chybně označené lokality. Co mne zaujalo,  je možnost prověření, zda by část lokality za ohradami mohla být využita nejen k rodinné ale i nízkopodlažní bytové zástavbě. S tím však nesouhlasil pan Dukát, který sám má v této lokalitě pozemek. Vadí mu, že s ním, stejně jako s ostatními majiteli pozemků nikdo z města nejednal. To je dle mého docela rizikové, takže kdo ví jak to s touto lokalitou dopadne. Co když současní majitelé nebudou chtít pozemky městu přenechat? Překvapila mne také informace, že jižně od města by mohla být postavena dálniční odpočívka. Změnou územního plánu se nyní bude zabývat odborná firma a pak se k nám zastupitelům znovu vrátí. 

Následovalo schválení několika obecně závazných vyhlášek. Tou hlavní byla vyhláška o poplatku za komunální odpad. Ten se nyní zdražuje z 550 Kč na 600 Kč za osobu ročně. Ušetří ale ti, kteří mají v Soběslavi bydliště a zároveň chatu, z jejíž poplatku budou nově osvobozeni. K tomuto návrhu jsem předložil protinávrh a to osvobodit od poplatku děti mladší 3 let (předložená vyhláška počítala s dětmi do 1 roku. Podle plánu rozvoje města nám klesá počet dětí mladších 14 let a jsem přesvědčen, že nedostatečně podporujeme mladé rodiny. Osvobození od platby pro děti do 3 let je poměrně časté, viz Sezimovo Ústí. Městský rozpočet by to dle mého odhadu stálo cca 80 tisíc ročně. Návrh ale nikdo z ostatních stran nepodpořil. Projednávání vyhlášek o poplatku za psy a poplatku z pobytu nebylo nijak zajímavé a stejně jako majetkové převody bylo schváleno všemi zastupiteli.

Na co jsem se těšil,  jsou naše návrhy antigraffiti program a vytvoření legální graffiti zdi s jasnými pravidly. K prvnímu bodu jsem chtěl předvést online mapku, kterou jsme vytvořili a Soběslaváci ji naplnili fotkami míst poškozenými graffiti. Bohužel to nebylo možné, protože na předváděcím notebooku paní sekretářky údajně nefunguje WiFi. Kolem obou bodů se strhla poměrně dlouhá diskuze, do které se zapojila velká část zastupitelů i několik přítomných občanů. Mezi nimi i Zdeněk Kozlíček, který stojí za projektem malování na kontejnery Graffiteko. Čím byla diskuze delší, tím jsme se do problematiky více zamotávali. Naší chybou asi bylo, že jsme měli jednoznačně oddělit plochu legální zdi a vytvoření profesionálního graffiti. Do menšího rozporu jsem se dostal s panem Nedvědem, který nikdy neslyšel, co znamenají graffiti tagy a neznají to ani jeho žáci v autoškole. Já si myslím, že je to celkem známé, ale asi se oba nacházíme v jiné sociální bublině. Velkým argumentem pana starosty bylo, že naše návrhy nejsou nijak konkrétní. To byl ale náš záměr, aby měly větší šanci. Oba body nebyly schváleny, pro antigraffiti hlasovalo 7 zastupitelů, 8 bylo proti. Pro legální plochu hlasovalo 6 zastupitelů a proti bylo 11. Návrhy sice neprošly, ale zkusíme je do příště přepracovat.

I bod Různé byl plný diskuzí. Pan Dukát upozornil na špatný stav cesty z letiště na Čejnov. Cesta byla opravena před pár lety, byla ale zničena těžkou technikou, která tam jezdí na pole a na skládku. Pan starosta ubezpečil, že cesta bude na jaře opravena. 

Předsedkyně kontrolního výboru Iveta Matějů vystoupila s výsledky šetření k vystoupení pana Chvojky na zářijovém zastupitelstvu, kde vznesl dotaz týkající se školské komise. Pan starosta ho tehdy nechal mluvit, neboť je-li občan vlastníkem nemovitosti na území města, což prokazoval nabývacím titulem, má právo vystoupit. Později ale zjistil, že v evidenci katastrálního úřadu ještě není pan Chvojka uveden, z čehož vyvodil, že není majitelem. S touto domněnkou seznámil radu města a pověřil kontrolní výbor prošetřením. Iveta Matějů uvedla, že kontrolní výbor zjistil, že pan Chvojka měl k danému pozemku nabývací dekret z rozhodnutí soudu, což je relevantnější úkon než zápis v katastru. Na základě stanoviska  ministerstva vnitra tak měl právo na zastupitelstvu promluvit. Následně pan Chvojka vyjádřil svůj údiv nad tím, kolik času a energie se ve městě věnuje tomu, aby někdo nemohl na zasedání zastupitelstva promluvit. 

Zbytek podnětné diskuze pocházel především od členů Soběslávky. Nejbouřlivější reakci vyvolal dotaz na zrušené přechody na náměstí a jejich nahrazení místy pro přecházení. Toho se ujal pan Nedvěd, který jako učitel autoškoly všem vysvětlil hlavní rozdíly. Místo pro přecházení určuje chodci, kde má jít, avšak nemá tam přednost před automobily. Upozornil na to, že většina lidí nezná rozdíly a proto by byl pro navrácení přechodů pro chodce. 

Paní Srncová se zeptala na veřejné projednání Plánu rozvoje města Soběslavi, které podle ní bylo svoláno v nevhodný čas a proběhlo bez účasti vedení města. Jako jeden z mála přítomných musím souhlasit. Co jsme se ale dozvěděli pozitivního, tak že byl prodloužen termín pro jeho připomínkování a to do 20. ledna. 

V bodě různé mne zarazilo oznámení pana starosty, který říkal, že by mohl dát pokyn paní redaktorce, aby do Hlásky zařadila anketu na téma participativního rozpočtu. Přitom neustále z vedení města slýcháme, že Hláska je politicky nezávislá, což úkolování paní redaktorky vedením města nepotvrzuje.

I když ani jeden z čtyřech našich návrhů neprošel, mám z posledního jednání zastupitelů radost, že se k některým z bodů strhla podnětná diskuze a zastupitelstvo celkově proběhlo v poklidné vánoční a důstojné atmosféře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..