Úhel pohledu

V Táborském deníku a zejména v Hlásce v předvolebním zamyšlení říká Jindřich Bláha, že jeho nejdůležitějším úkolem je udržet dobrou komunikaci s občany města a pracovní atmosféru v radě, zastupitelstvu a organizacích, které město spravují… Odhlédněme od toho, že takováto jednostranná politická sebepropagace by neměla být v radničním tisku zveřejněna a těsně před volbami už vůbec ne. Nebyla dána možnost ve stejném čísle zveřejnit jiný názor. Takové “zamyšlení” před volbami narušuje místní politickou soutěž. V Soběslavi je to ovšem zvykem a zvyky se do voleb těžko změní.

Bylo by krásné, kdyby to bylo tak, jak popisuje starosta. Město by otevřelo všechny komunikační kanály, zavedlo by transparentní účty, občan  by se z rozklikávacího rozpočtu mohl dozvědět o každé zaplacené faktuře, mohl by pomocí participativního rozpočtu rozhodovat o menších projektech, o větších by se dozvěděl včas a mohl je v diskuzích s architekty či autory spoluvytvářet. Všechna výběrová řízení by byla transparentní. V Hlásce by mohly být prezentovány i názory odlišné od mínění vedení města. Přece dobré řešení vznikne jen při tříbení názorů.

Skutečnost je poněkud jiná. Možná je to jen jiný úhel pohledu můj a starosty. Dobrá komunikace s občany není jen informace v Hlásce, určující, co si má občan myslet. Příspěvky  s jiným názorem se dnes odmítají, dotazy na webu města se mažou, neboť to přece není diskuzní fórum. Přitom je vyhlášeno jakési otevírání kanálů.

Dobrá pracovní atmosféra v radě je zajištěna personálním obsazením rady takovým způsobem, že v ní jsou zastupitelé jen ze strany starosty a z její téměř servisní organizace. To se nedivím, že takovou spolupráci si starosta pochvaluje. Zejména, když rada zablokuje návrhy, které sama nenavrhla, již v samém zárodku. V radě by měly být zastoupeny všechny strany, které zastupují obyvatele města. Když už se vytvořila v městě koalice, která vyvolala opozici, měly být role v zastupitelstvu rozděleny jinak. Síla koalice by se měla projevit až při hlasování zastupitelstva. Neměla by být mocensky zabudována v radě a dokonce i v kontrolních orgánech. Právě kontrolní orgány – finanční a kontrolní výbor by měly být svěřeny opozici. Jde přece o ochranu zastupitelů před chybným rozhodnutím.

Údajně nikdo z opozice nebyl prosazovat svůj návrh u starosty. Já jsem s transparentními účty za starostou byl. Výsledek byla opět nula. Jenže to je nějak jinak. Návrh se předkládá radě a rozhoduje zastupitelstvo. Nechceme přece město, kde se bez předběžného schválení starostou nic neprosadí. Pokud rada má otázky, nechť si předkladatele a další odborníky pozve na projednání. Na zastupitelstvu by návrh rada měla přednést se svým stanoviskem. I zastupitelstvo, pokud si nebude jisto, může návrh odložit a navrhnout projednání s odborníky. Prostě nejvyšší orgán je zastupitelstvo, nikoliv starosta.

Že v Soběslavi je možné při rozhodování prakticky zastupitelstvo vynechat, ukazuje poslední případ, kdy rada nechala (asi omylem) zastupitelstvu schválit smlouvu s částkou, která měla obsahovat veškeré náklady na úpravu zimního stadionu. Vzápětí starosta podepsal smlouvy o 4 miliony vyšší. Rada dokonce slíbila, že bude zastupitelstvo alespoň informovat, ale ani to nikdo neudělal. Pokud zvýšení ceny bude nakonec zastupitelstvo akceptovat, nehrozí žádný postih. Jenže to možná bude jiné zastupitelstvo, které možná nebude jen pasivně schvalovat vše, co rada navrhne.  

Vládnoucí koalice či starosta si v článku přičítá zásluhy za velké akce placené z veřejných peněz. Ano, mnoho dobrého se postavilo. Na tom se shodnou všechny strany. Shodnou se i na tom, co se má postavit dál. Volební programy jednotlivých stran obsahují velmi podobná hesla pro další období. Například postavení cyklostezek se dává do programů již kolikáté období. Místo nich máme zúžené vozovky na náměstí a část cyklistů raději jezdí po chodníku. To je realita. Kromě toho na nově vytvořeném náměstí není vybudována dělená kanalizace, oddělující srážkovou a splaškovou vodu, ani zde nejsou chráničky pro budoucí telekomunikační rozvody. Za nějakou dobu se bude muset znovu kopat, což přinese práci pro stavební firmy.

Role starosty a rady ovšem není v tom, prostavět co nejvíce peněz, ale vybrat projekty, které město nejvíc potřebuje a následně dohlédnout na to, aby byly zrealizovány co nejefektivněji. Nebylo například lepší odložit modernizaci náměstí a raději významně nerozšířit péči o seniory nebo naopak pro mladé sportovce a mnoho jiných věcí? I když, proč se před volbami nepochlubit novým náměstím.    

Pokud tedy současný starosta uvádí, že nejdůležitějším úkolem je udržet dobrou komunikaci s občany města a pracovní atmosféru v radě, zastupitelstvu…, tak bych parafrázoval, že konečně je třeba zavést plně transparentní komunikaci a zavést pracovní atmosféru se všemi zvolenými subjekty. Každá zvolená strana zastupuje své voliče a zastupitelstvo dohromady pak všechny občany města.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..