VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 21. 3. 2018

Jaro už nám začalo, avšak soběslavští zastupitelé se v letošním roce ještě nesešli. Ve středu 21. března to tedy museli napravit. A že se nebudou rozhodně nudit, bylo jasné už od oznámení programu. Do něj totiž byly zařazeny dva body navržené Piráty pro Soběslav. Prvním bodem byl návrh participativního rozpočtu, na kterém jsme pracovali několik měsíců. Ač všichni zastupitelé participativní rozpočet podporují, byl náš návrh jednoznačně zamítnut a to proto, že v Soběslavi jsou nedostatečné komunikační kanály mezi radnicí a občany. No, nic nového.

Druhým bodem, při kterém atmosféra doslova vřela, byla vyhláška o regulaci hazardních her. Město si tentokrát nepřizvalo odborníka Judr. Šnajdra, místo něj dorazil provozovatel Grill Baru pan Zabloudil a zástupce zdejšího hazardního průmyslu pan Tlášek. Do diskuze se zapojil především prvně pan Tlášek, obhajující si svůj hazardní byznys za každou cenu. Zastupitelé se dozvěděli, že i pan starosta si párkrát zašel zahrát do casina a také, že by město nedokázalo vyjít bez peněz z hazardu.

V bodu různé, se diskutoval především Nový rybník a předložená studie parkování v centru města.

00:00:00 – Hlasování o programu jednání zastupitelstva, volba členů návrhové komise

00:03:401) Závěrečný účet města za rok 2017 – Návrh M. Koloušková, Ing. A. Krejčová

00:10:052) Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2018 – M. Koloušková, Ing. A. Krejčová

00:13:203) Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření – M. Koloušková, Ing. A. Krejčová

00:16:45 – Dotaz Ing. M. Kákony, ve kterých případech by se toto pověření použilo v minulém roce? Dále upozornil na dlouhé intervaly mezi jednáními zastupitelstva. Třetí dotaz je žádost, aby byla informace o provádění rozpočtových opatření součástí zápisů z rady města. Upozornil, že na internetu nejsou zveřejněné přílohy zápisu z jednání rady, které by pak o rozpočtových opatřeních pojednávali. Odpovídají M. Koloušková, Ing. M. Krejčová. A Ing. J. Bláha.

00:25:30 – Hlasování o pověření rady města k provádění rozpočtových opatření.

00:27:004) Participativní rozpočet – Ing. M. Kákona poděkoval zastupitelům, kteří reagovali na jeho návrh. Přednesl také názory starostů měst, které již participativní rozpočet zavedli. Informoval také o tom, že předkládá takový návrh usnesení, ve kterém má následně rada města možnost si některé z bodů upravit podle potřeb.

00:32:00 – Ing. A. Krejčová informuje o negativním stanovisku finančního výboru z důvodu, že by se město mělo zaměřit na nové komunikační kanály s občany.

00:35:00 – Dotaz Mudr. J. Chabra, zda má tajemník nějakou představu o komunikačních kanálech. Tajemník informoval, že se připravují nové webové stránky města, které budou obsahovat anketu, diskuzní fórum, možnost zasílání připomínek a námětů, možnost zasílání infomací občanům pomocí emailů a vytvoření nového portálu pro občana. Na dotaz Ing. A. Krejčové informoval tajemník, že nové webové stránky budou dostupné do srpna letošního roku (náhoda – volby jsou v říjnu)

00:36:40 – Dotaz K. Modla ke způsobu hlasování. Odpovídá Ing. M. Kákona.

00:38:10 – Ing. M Kákona vyzval Ing. A. Krejčovou k vytvoření protinávrhu. Reakcí bylo, že předsedkyně finančního výboru odmítá vytvoření protinávrhu a naopak navrhuje otevření se občanům.

00:40:00 – Rozpor Ing. M. Kákony a Ing. A. Krejčové o způsobu komunikace s občany. Dotázal se také, zda město podporuje zavedení participativního rozpočtu či nikoliv.

00:44:00 – Hlasování o participativním rozpočtu. Návrh kromě Pirátů pro Soběslav podpořili také R. Domová a J. Pehe. Z. Vránek se zdržel hlasování.

00:45:15 5) OZV o nočním klidu Tajemník informoval o novinkách ve vyhlášce.

00:48:456) Prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov – Zastupitelé schválili prodej pozemků bez připomínek.

00:50:007. OZV o regulaci provozování hazardních her – Předkladatel Ing. Kákona požádal starostu města, aby přečetl důvodovou zprávu. Ten to odmítl a tak rovnou začala diskuze.

00:51:50 – Pan Marcel Tlášek s dotazem, zda myslí vážně citace v důvodové zprávě. Druhou otázkou je, zda má předkladatel návrhu dnes večer čas. Nabídl se, že by s ním objel provozovny automatů v okolí. Následuje peprná diskuze, do které se zapojují kromě předkladatele také provozovatel Grill baru pan Zabloudil a starosta Ing. J. Bláha. Proslov obou provozovatelů je spíše nátlakem či vyhrožováním.

00:57:30 – Zastupitelka R. Domová se vyhrazuje proti hazardu a to i ve formě kvízomatů. Provozovatele hracích automatů přirovnává k dealerovi drog. Pan Tlášek přechází do agresivní odpovědi a opět obhajuje hrací automaty.

01:00:35 – Reakce Ing. M. Kákony upozorňuje na přítomnost kvízomatů ve městě. Upozorňuje také na monopol současných provozovatelů hazardu ve městě. Informoval, že bude situaci dále řešit přes poslance Pirátské strany. Argumentoval, že město se bez 5 milionů z hazardu obejde, protože to na posledním jednání zastupitelstva říkal tajemník města.  Souhlasí s přirovnáním R. Domové, k dealerovi drog. Přítomný pan Tlášek prohlásil, že zastupitel Ing. M. Kákona je mentálně postiženej. Starosta uklidňuje pana Tláška, aby neskákal do řeči Ing. M. Kákonovi. Ten prohlásil, že člověk provozující bar Domino s kvízomaty pomáhá shánět závislé hráče pro hernu na Palubě. Příjem z hazardu není čistý, některé z dlažebních kostek na náměstí jsou z hazardu, jiné jsou čisté.

01:05:50 – Ing. M. Kákona žádá starostu o řízení diskuze podle pravidel, starosta Ing. J. Bláha ujišťuje, že bude řídit diskuzi lépe. Informoval, že město ví o existenci kvízomatů ve městě a o porušování vyhlášky o regulaci hazardních her.

01:07:40 – Ing. M. Kákona znovu upozornil na nefunkční vyhlášku o regulaci hazardních her. Navrhuje řešení, že by se měly kvízomaty zabavovat za asistence celní správy. Pan PTášek znovu pozval Ing. Kákonu a jeho Piráty na „inspekci“ provozoven hazardu v okolních městech.

01:12:00 – R. Domová navrhuje uspořádat referendum. Starosta Ing. J. Bláha říká, že město v žádném případě neuvažuje o uspořádání referenda zakazujícího hazard ve městě. Starosta informoval, že sám navštívil některá casina a to i v cizině.

01:14:50 – Ing. Arch. J. Kodat se ptá, zda by mohl pan provozovatel říct, kolik musí lidé prosázet peněz, aby město získalo 5 milionů korun. Pan Tlášek tvrdí, že vůbec nemá tušení, protože s provozovnou v Soběslavi právě začíná.

01:17:45 – Ing. M. Kákona se dotázal starosty, zda ví kolik casin je ve Vídni, když má zkušenosti s rakouskými casiny. Odpověděl, že jedno casino, stejně jako v Madridu. Soběslav, se 7 tisíci obyvatel má také jedno casino.

01:19:00 – Názor M. Hánové je, že děti jsou dnes od malička vedené k tomu, aby si v budoucnu našli cestu k hazardním automatům.

01:22:10 – Ing. A. Krejčová říká, že hazard nechceme. Je však pro zachování současného stavu, tedy provozování automatů na jedné adrese.

01:23:20 – Ing. Kákona podporuje názor paní R. Domové o vypsání referenda. Dále popisuje možnosti zabavování kvízovmatů. Navrhuje, že by městská policie mohla pomoci celní správě se zabavením hracích automatů.

01:19:40 – Pan Tlášek znovu fyzicky vyhrožuje Ing. M Kákonovi s použitím sprostých slov. Mgr. P. Lintner navrhuje ukončit diskuzi, nad čímž se zastupitelé shodnou. Následně pan Tlášek opouští jednací sál. Zastupitelé hlasují o návrhu zákazu hazardních her. Návrh neprošel, pro hlasovali kromě Pirátů J. Pehe a R. Domová. Zdrželi se Mgr. I. Molíková a MuDr. J. Chabr.

01:28:308) Různé – Mgr. L. Drachovský prezentuje výsledky studie Posouzení parkování v centru města Soběslavi. Informuje, že město upouští od snahy zavést platební automaty. Studie obsahuje seznam míst, kde by mohla vzniknout nová parkovací místa. V měsíci květnu se plánuje veřejné projednání. Vzniknou rezidenční karty pro obyvatele, ti budou mít vyhrazený určitý počet míst.

01:29:50 – Dotaz K. Modla na kontejnery na tříděný odpad.

01:31:26 –. Mudr. J. Chabra poděkoval za diskuzi nad závažnými tématy. Dále upozornil, že doplácíme na špatnou legislativu našeho parlamentu. Podpořil také myšlenku zavedení referenda k hazardu. S referendem souhlasí i Ing. M. Kákona a navrhuje spojit referendum s komunálními volbami.

01:34:25 – Ing. M Kákona poděkoval za studii parkování. Dotázal se, zda se jedná o finální verzi studie. Jedná se o finální verzi, kterou odevzdal student. Město bude s problémem dále pracovat. Informoval také, že studie bude zveřejněna na stránkách města.

01:36:20 –  Ing. M Kákona se dotázal, koho napadlo odbahňovat Nový rybník. Ing. J. Bláha informoval, že o potřebě nutnosti odbahnění se ví již od revoluce. Po odbahnění volali ochranáři přírody, rybáři a také občanů města.  Starosta pochválil doposud provedenou část odbahnění. Nový rybník je v majetku města.

01:40:40 –  Ing. M Kákona upozornil, že zastupitelé hlasovali o jiném projektu, než je ten co aktuálně probíhá. V projektu bylo napsáno, že se nebudou kácet náletové dřeviny, nebudou vznikat žádné mezideponie. Dotázal se, jaké budou vícepráce? Nelíbí se mu také, že veřejné projednání projektu je naplánované až v dubnu, kdy bude většina prací dávno hotová. Ing. M. Kákona se cítí podveden tím, že hlasoval o zcela jiném projektu odbahňování, než je ten, podle kterého se akce realizuje.  Ing. Bláha ujistil, že nebudou žádné vícepráce. Tajemník Ing. R. Bryll se domnívá, že od projektu, který schválili zastupitelé, se nic nezměnilo. Provedeny byly pouze tři drobné odchylky, jako například to, že byly vykácené dřeviny na hrázi z důvodu potřeby následné opravy hráze. Informoval, že je aktuálně dokončená tůně v rákosí. V rákosí bylo nalezeno nezvyklé množství chráněného kapradí. Mezideponie na poli vznikla z důvodu urychlení prací.

01:50:00 – V. Nedvěd upozornil na znečištění města psími výkaly. Sám začal upozorňovat lidi, jejichž psi znečišťují veřejná prostranství. Nesetkal se však s pochopením. Starosta o problému ví a bude se jím dále zabývat.

01:53:00 – Ing. M. Kákona se znovu vrátil k Novému rybníku. Upozornil na podivný systém označování stromů určených k pokácení, kdy v některých případech puntík znamená, že má být strom pokácený, v jiných naopak má zůstat. Stále také neví, kam je odvážené bahno, které mělo být dle projektu uchováváno v mezideponiích. Dotázal se také, kdy se začalo odbahňovat, protože rybník je odpuštěný již od začátku února. Projektová dokumentace jasně říká, že rybník bude vypuštěn pouze 30 dní.  Tajemník Ing. R. Bryll ujistil, že nebudou žádné další vícepráce. K dalším otázkám se vyhnul.

Ing. Staňková informovala o velikosti odbahňované plochy, že rybník není vypuštěný ale odpuštěný. Vypuštění rybníka nastane po velikonocích. Zatím stále probíhají přípravné práce.

02:05:00 – Dotaz p. Skočdopole o vydání publikace nejvýznamnějších osobností města.

02:08:10 – Ing. M. Kákona oznámil, že byla včera otevřena výzva Evropské unie Wifi4You, kde města mají možnost požádat o dotaci na zavedení veřejné WiFi.

02:09:35 – Ing. M. Kákona pozval přítomné na acti Ukliďme svět, Ukliďme Česko, kterou pořádají Piráti pro Soběslav. Upozornil také na to, že na procházkových trasách kolem města nejsou žádné odpadkové koše.

02:11:15 – Mgr. I. Molíková poděkovala městu za podpoření při přestavbě ZUŠ a pozvala přítomné na celostátní akci ZUŠ Open, která se koná 24. května.

02:12:30 – Ing. Arch. Kodat má z dnešního zastupitelstva špatný dojem o tom, jak zastupitelé dnes hlasovali. Upozornil na nedostatečnou komunikaci městského úřadu s občany. Upozornil, že mu starosta neodpověděl na jeho dotazy z 19. Zastupitelstva v minulém funkčním období. Starosta Ing. J. Bláha mu odvětil, ať si udělá pořádek ve svém životě. Ing. Arch. J. Kodat doplnil, že otázky se týkaly podchodu pod železniční tratí k Nadýmači. Starosta odvětil, že jeho dotazy nemají s realitou vůbec nic společného. Mudr. Chabr informoval, že obyvatelé jsou se současným stavem spokojeni. Ing. Arch. J. Kodat však namítl, že problém vznikl tím, že projektant stavby o žádné cestě vedoucí tímto směrem nevěděl a proto se na regulérní podchod zapomnělo. Mgr. M. Pánek dodal, že cyklistům podchod nevadí, jenom musí používat hlavu, tím že ji skloní. Mgr. A. Krejčová dodala, že ona ani její manžel nemusejí sklánět hlavu při průjezdu pod železniční tratí.

2 komentáře u „VIDEOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZM 21. 3. 2018“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..