Audit měsíčníku Hláska – Je nezávislým radničním periodikem ?

Poslední dobou se na nás čas od času obrátí občané, kteří poslali svůj (často kritický) článek k otištění do měsíčníku Hláska. Ten jim je z všelijakých důvodů zamítnut. Podobné je to u zastupitelů, ti však mají výhodu, že jejich text musí být otištěn do 3 měsíců. Martin Kákona tak po volbách v říjnu 2018 poslal k otištění článek “Budoucnost demokracie v Soběslavi”, kde kritizuje nekalé praktiky předvolební kampaně. Redakční rada se článkem zabývala a doporučila s článkem počkat, aby se k němu vyjádřila kritizovaná strana. Té se nakonec vyjadřovat nechtělo a článek vyšel až v Hlásce 01/2019. Podobná situace nastala v mém článku o IT komisi, který jsem poslal do čísla 11/2019 a vyšel v 12/2019 když jsem psal, že se IT komise sejde v listopadu. Opravdu jsem neměl na mysli v listopadu 2020.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl nechat zpracovat nezávislý audit Hlásky. Oslovil jsem sdružení Oživení, které se od roku 1997 zabývají problematikou střetu zájmů, korupcí a transparentností veřejného sektoru. Jednou z mnoha jejich aktivit je “Hlásná trouba”, která hodnotí radniční noviny. Aby byl audit vypovídající, bylo potřeba zanalyzovat 5 po sobě jdoucích čísel (06/2019 až 10/2019), které si vybralo samo Oživení. Z nich byla sestavena závěrečná zpráva, kterou na začátku prosince obdrželi k připomínkování zastupitelé a redakční rada Hlásky.

Výsledky auditu ke stažení zde

Zpráva obsahuje dvě části. První je obsahová analýza Hlásky, kde je analyzován obsah a výsledek je vyjádřen v číslech. 

  • Politické plocha (POP) – Rozsah věnovaný dění v obci a jednání radnice je dostatečný a odpovídá dalším radničním periodikům. Cca 20% této plochy jsou usnesení rady města, což auditor vidí pozitivně, avšak upozorňuje, že to moc neřekne občanům, kteří dění na radnici nesledují.
  • Politická plocha o budoucích rozhodnutích – Rozsah věnovaný informacím, které ukazují na otevřenost radnice, její ochotu diskutovat své plány a brát v potaz představy občanů. Nulové hodnoty indexu dosáhl ve všech pěti hodnocených číslech.
  • Index různosti názorů (IRON) – V Hlásce je dostatek informací o dění v obci, obsahově však politická plocha neplní požadavek pro objektivní a vyvážené informování. Tento index dosáhl hodnoty 0.68% a to jen díky Hlásce 08/2019, která se zabývala neschválenou akcí GrafitEko. I u tohoto článku však auditor upozorňuje, že se nejedná o nezávislý a objektivní text. Horšího Indexu ze všech auditovaných periodik dosáhl už jen Vejprnický zpravodaj.
  • Anonymní plocha a poškozující plocha – Jedná se o anonymní články a články, které mají za cíl dehonestaci oponentů radnice či jejich zesměšnění. U obou ukazatelů Hláska dosáhla nulových hodnot a jde o pozitivní rys zpravodaje.

Závěr auditu pak obsahuje konečné hodnocení, které zní takto:

Zpravodaj nenabízí svým občanů objektivní a vyvážené informace o dění v obci. Naopak, přes zdánlivou apolitičnost, nabízí pouze velmi pozitivní obraz některých představitelů města, kteří se pohledem zpravodaje starají zejména o kulturní vyžití ve městě a komunitní život.

Druhou částí je analýza Zásad pro vydávání zpravodaje Soběslavská Hláska, které schválila rada města v září 2017. Auditor upozorňuje, že redakční rada Hlásky je volena vedením města a redaktorka Hlásky je zároveň její členkou. Takto nastavená pravidla nepodporují objektivní a vyvážené informování o dění v obci. Podle zápisů z redakční rady (dostupné na musobeslav.cz) dochází k omezení přístupu opozičních názorů. Správnou úlohou redakční rady přitom má být kontrolování dodržování zásad pro vydávání zpravodaje. Redakční rada Hlásky však vystupuje jako konečný schvalovatel obsahu.

Audit upozorňuje na chybějící rubriku pravidelných příspěvků zastupitelů i na nestandardní roli redakční rady při jejich schvalování. Kontroverzním bodem je “V případě kritizujícího příspěvku má kritizovaná strana právo na souběžné zveřejnění odpovědi v témže čísle Hlásky”. Podle auditora pokud někdo nesouhlasí s názorem představeným ve zpravodaji, měl by mít právo reagovat, ale až v následujícím čísle.

Takové jsou výsledky auditu, jehož analytickou část najdete na webu hlasnatrouba.cz, kompletní zprávu z auditu pak na sobeslav.cz/audit. A co Hláska? Změní se něco? Bude i nadále pod kontrolou, nebo se změní v nezávislé radniční noviny, které budou sloužit nejen k informování, ale i diskuzi? To nám ukáže čas a vůle radních a zastupitelů něco změnit.

Výsledky auditu ke stažení zde

1 komentář u „Audit měsíčníku Hláska – Je nezávislým radničním periodikem ?“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..