Kdo to byl?

Bydlím v místě ohroženém povodní z Černovického potoka a byl bych tedy rád, kdyby protipovodňová opatření ve městě byla funkční a nebyla politickým tématem. Případné nedostatky by měly být analyzovány, měla by být o nich vedena věcná  a veřejná diskuse a nakonec by měly být odstraněny. Článek v minulé Hlásce, ve kterém se popisují události kolem otevřeného stavidla, je však spíše politickým bojem než cestou k řešení. Pan Kákona je za otevření stavidla obviňován a zesměšňován, místo aby došlo k objektivnímu rozboru činu, který zachraňoval majetek.

Město Soběslav je obehnáno protipovodňovým valem, který do určité výšky hladiny brání zatopení města vodou z Lužnice či Černovického potoka. Zároveň však brání volnému odtékání splaškové a srážkové vody z města. V krizových situacích může jít i o vodu, která se přelije přes protipovodňové zdi, či přiteče z rozvodněných potůčků nebo rybníka. Veškerou tuto vodu musí zvládnout buď přečerpávání kanalizace nebo přepady.

Při poslední povodni selhala technika. Hlavní čerpadlo se porouchalo a některé zpětné klapky nefungovaly. Tuto situaci zúčastněné jednotky záchranného sboru zvládly a patří jim za to velký dík. Nefunkční klapky byly správně zablokovány. Částečně se tím však vyřadila automatická ochrana proti přemíře dešťové a splaškové vody uvnitř města. Proto v první řadě měla být pozornost věnována ručnímu řízení koncového stavidla. To bylo při malé výšce hladiny pod jezem u Hvížďalky nejrychlejším řešením, jak vypustit vodu z města. Stavidlo mělo být otevřeno, jakmile se zjistilo, že se v nejníže položených částech města začíná hromadit voda zaplavující sklepy.

Pan Kákona otevřel stavidlo a vznikající lagunu vypustil. Těžko mohl předpokládat, že informované zúčastněné jednotky nepodají komisi zprávu a komise na otevřené stavidlo přijde až den po té. V té době ovšem povodeň ustupovala, laguny byly vypuštěny, přívalový déšť odezněl a voda v kanalizaci byla na úrovni, která nic nezaplavovala, nešla ovšem z kanalizace zcela vyčerpat. Komisi patrně z těchto důvodů nebylo jasné, proč vlastně je stavidlo otevřeno.

Myslím si, že celá situace by měla být chápána jako zkušenost, která může vést ke zlepšení protipovodňových opatření. Na prvním místě je to komunikace, například mezi zasahujícími jednotkami a povodňovou komisí. Je třeba také zlepšit informovanost občanů o možnostech, jak kontaktovat povodňovou komisi. I na stavidlo lze umístit informační tabulku s kontakty na povodňovou komisi či na osoby oprávněné s ním manipulovat. Také by mělo být do metodiky doplněno, jak a kdy využít stavidlo k omezení záplavy města vnitřní vodou.

Ochrana města před povodní a záplavou zůstává důležitou aktuální otázkou, a proto je třeba nová a efektivnější opatření stále hledat.

Článek byl publikován v měsíčníku Hláska 12/2012

1 komentář u „Kdo to byl?“

  1. Článek byl publikován s malou odchylkou od článku v Hlásce. Panu Královi i ostatním, kterých se to týkalo se tímto omlouvám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..