Liberalizace zájmového chovu psů na území města (červen 2016)

Název: Liberalizace zájmového chovu psů na území města

Datum zpracování návrhu: 1. 3. 2016

Návrh usnesení

ZM mění vyhlášku č. 4/2008 takto:

Přidává se nový článek 2a mezi články 2 a 3: Odchyt zatoulaných zvířat na území města.

S tímto obsahem:

Pokud byla městské policii nahlášena majitelem zvířete (nebo osobou pověřenou se o zvíře starat) jeho ztráta do jedné hodiny od doby, kdy bylo zvíře spatřeno, že volně pobíhá po území města, neuplatňuje městská policie proti majiteli takového zvířete sankce.

Pokud bylo zvíře odchyceno a majitel zvířete (nebo osoba pověřená se o zvíře starat) se o něj přihlásí do 24 hodin po jeho odchycení, nebude po majiteli takového zvířete vyžadována platba za náklady spojené se starostí o zvíře po dobu jeho odchycení.

Zpracovatel návrhu: Piráti pro Soběslav

Předkladatel návrhu: Ing. Martin Kákona

Důvodová zpráva

Restriktivní postoj městské policie proti majitelům zatoulaných zvířat nepřispívá k efektivitě odlovu zatoulaných zvířat, zejména psů. Zatoulané zvíře přitom může být pro své okolí nebezpečné, protože může jednat ve stresu. Je tedy žádoucí, aby takové zvíře bylo co nejdříve odchyceno a předáno majiteli. Bylo by tedy třeba změnit chování městské policie a motivovat občany, aby s městskou policií spolupracovali při odchytu zatoulaného zvířete. Příkladem může být postup městské policie a útulku psů v Českých Budějovicích, kde je první noc zvířete v útulku bez poplatku a městská policie neuplatňuje sankce proti majitelům zatoulaných psů.

Vyjádření hlavního strážníka MP pana Miroslava Drse:

Strážníci MP Soběslav při řešení volného pohybu psa na veřejném prostranství postupují dle § 46/2, zák. 200/1990 Sb. Sankce (domluva až bloková pokuta do 1000,- Kč) se vyměřuje individuálně dle dané vzniklé situace:

  • místo, kde se pes volně pohyboval
  • rasa psa
  • je li pes označen identifikační známkou nebo jiným označením , které jednoznačně umožňuje zjistit majitele
  • jaké nebezpečí volným pohybem psa vzniklo
  • chování psa na veř. prostranství ( agresivita, napadání jiných psů nebo lidí, omezení nebo znemožnění běžné činnosti, ohrožení BESIP)
  • po jakou dobu se pes na veř. prostranství pohybuje
  • je li volný pohyb psa na veř. prostranství opakovaný
  • možnosti majitele psa oznámit, že mu pes utekl nebo jak je pes zajištěn v době nepřítomnosti majitele.

Náklady na odchyt psa a náklady spojené se starostí o psa v době kdy je v záchytném kotci MP nejsou účtovány nikdy. Jedinou výjimkou od roku 1992 byl odchyt psa specializovanou odchytovou službou, kdy se jednalo o velmi agresivního psa, velkého plemene a MP Soběslav neměla patřičné vybavení k bezpečnému odchytu.

Nemohu souhlasit, že Městská policie Soběslav nespolupracuje s občany  (majiteli psů), protože již leta vede v evidenci psů rovněž telefonické kontakty na majitele, aby v případě odchytu nebo zjištění volného pohybu psa po veř. prostranství mohla majitele vyrozumět a vyzvat k odchytu. Tím je ve většině případů zabráněno stresu psa odchytem prováděného strážníkem. V případech , kdy majitel psa nemůže psa okamžitě odchytit, má MP důležité informace o chování psa přímo od majitele.

V případech , kdy dojde k odchytu psa a není znám majitel nebo si nemůže psa hned vyzvednout je pes umístěn v záchytném kotci MP Soběslav. Do útulku pro psy v Táboře ( smlouva s městem Soběslav) je pes převezen nejdříve po 24 hodinách pokud není znám majitel psa. Na rozdíl od města České Budějovice nemá MP Soběslav vlastní útulek pro nalezené psy a vyčleněné pracovníky jen pro práci v něm. Strážníci o většinu zajištěných psů v záchytném kotci pečují v přesčasových hodinách ( především v sobotu a v neděli).

Na závěr několik čísel k počtu odchycených psů, počtu psů převezených do útulku a výše sankcí za jednotlivé roky.

Rok        počet odchytů        sankce     počet v útulku

2012        31                            5600     9

2013        40                            5200     2

2014        28                            5300     8

2015        28                            4500     5

Dle mého názoru z uvedeného jednoznačně vyplývá, že není potřeba problematiku odchytu  psů a následné řešení paušalizovat. Jak se budeme tvářit na situaci, kdy pes uteče svému majiteli a v prvních minutách svého pobytu  ,,na svobodě” někoho pokouše nebo jen třeba zabrání vstupu rodičům a dětem do školky. Nechal bych tuto problematiku posoudit strážníka, který je v daném okamžiku nejpovolanějším posoudit jestli je potřeba sankci uplatnit a v jaké výši.

Vypořádání se s námitkami hlavního strážníka MP:

MP postupuje podle § 46/2, zák. 200/1990 Sb., tedy konkrétně za přestupek považuje porušení vyhlášky města  č. 4/2008, která se má tímto návrhem měnit. Zákonem o přestupcích ani vyhláškou č. 4/2008 tedy argumentovat nelze.

Náš návrh neřeší ani nehodnotí spolupráci MP s občany, ale má motivovat občany ke spolupráci s MP.

Co se týká uvedené statistiky, tato nepokrývá problematiku, kterou by měl řešit náš návrh, protože neuvádí počet psů, kteří nebyli městskou policií odchyceni. Zajímavé by bylo provést vyhodnocení po roku platnosti změny, kterou navrhujeme, a statistiku rozšířit o počty odchytů, při kterých nebyla proti majiteli psa uplatňována sankce.

Závěrečný odstavec argumentace hlavního strážníka je zcela zcestný. Námi navrhovaná změna pouze upravuje místní vyhlášku a nezbavuje majitele psů zákonné odpovědnosti. Naším návrhem se naopak snažíme předejít situacím, které hlavní strážník v posledním odstavci nastínil, tím, že se snažíme majitele psů motivovat k větší spolupráci s MP a tím zabezpečit včasný odchyt psa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..