Veřejná Digitální Technická Mapa Města Verze 2 (červen 2016)

Název: Veřejná Digitální Technická Mapa Města

Datum zpracování návrhu: 15. 5. 2016

Návrh usnesení

ZM ukládá RM připravit návrh technického řešení DTMM Soběslav včetně vyhodnocení nákladů. Předpokládá se zveřejnění DTMM na internetu s vrstvami, které takové šíření umožňují. Požadujeme vypracování minimálně dvou alternativních návrhů. Jeden, který by předpokládal rozšíření stávajícího GIS úřadu a druhý, který by předpokládal nasazení volně šiřitelného software.

Termín do příštího řádného zasedání ZM.

Zpracovatel návrhu: Piráti pro Soběslav

Předkladatel návrhu: Ing. Martin Kákona

Důvodová zpráva

Současná DTMM Soběslav obsahuje nepřesné údaje. Správci sítí neprovádějí řádnou aktualizaci dat dle zjištěných skutečností. DTMM je přitom základním podkladem pro plánování výstavby ve městě. Navrhujeme situaci řešit zveřejněním DTMM na internetu pomocí technologie, která by umožnila občanům města zanášet do DTMM návrhy na opravu. Příkladem takové technologie je například Open Street Map (OSM) kde občané tvoří digitální mapy, které jsou v některých parametrech přesnější než komerčně dostupné mapy.

V současné době existují GIS nástroje, které jsou volně šiřitelné. Jejich nasazení tedy vyžaduje pouze vyřešení licenčních pohledávek k mapovým podkladům a zajištění údržby.

Věříme, že zveřejnění DTMM a následné zkvalitnění mapových podkladů přispěje ke zlepšení plánování urbanistického rozvoje města a bude i přínosné pro občany a firmy na území města.

Připomínky Ing. Bohumíra Ctibora:

Tvorba a údržba DTMM (digitální technická mapa města) je vázána smlouvou „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Soběslav“ v posledním znění ze dne 10.06.2005. Účastníci smlouvy jsou Město Soběslav, Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Čevak, a.s., Povodí Vltavy, s.p. Jednotlivé subjekty pořizují na své náklady digitální data svých sítí a bezplatně je poskytují ostatním smluvním partnerům. Smlouva ale neumožňuje zveřejnění dat bez souhlasu těchto zúčastněných subjektů. O souhlas s možným zveřejněním byly zúčastněné strany požádány v březnu 2015, ale se zveřejněním souhlasila pouze firma E.ON Česká republika.

Vypořádání se s připomínkami Ing. Bohumíra Ctibora:

Skutečnost, že některé mapové podklady nemohou být v současné době zveřejněny nebrání ve zvěřejnění DTMM s podklady, které to umožňují. Kromě elektrických sítí to může být například vrstva s územním plánem nebo rozmístění kontejnerů na tříděný odpad včetně jejich druhu a dne vyvážení, plánované opravy silnic nebo chodníků a podobně. Jsme přesvědčeni, že postupem času dají souhlas se zveřejněním svých mapových podkladů i další provozovatelé sítí. Dlouhodobým cílem města by mělo být, zajistit volně šiřitelnou dokumentaci ke svému majetku. V tomto duchu by měly být uzavírány i nové smlouvy s provozovateli sítí.

Text usnesení byl změněn, aby explicitně nejmenoval mapové podklady, které má nyní město k dispozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..