Návrh pro jednání ZM – Protizáplavová opatření

Následující článek je součástí 7 návrhů předložených Piráty pro Soběslav k 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslav. Originální dokument je k dispozici zde.

Návrh usnesení

ZM ukládá tajemníkovi bezpečnostní rady města:

  1. Předložit ZM možnosti nahrazení stavidla na přepadu kanalizace u Hvížďalky automatickou klapkou včetně ekonomického vyhodnocení.
  2. Předložit ZM návrh opatření proti zpětnému vzdutí odpadní vody v kanalizaci před čerpací stanicí odpadních vod U Hvížďalky.
  3. Vyhodnotit přínosy/náklady vybudování odlehčovací výpustě s automatickou klapkou v místě bývalé odlehčovací výpustě na souřadnicích 49.2585719N, 14.7110500E.
  4. Vypracovat krizový plán pro případ výpadku elektřiny v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
  5. Vypracovat krizový plán pro případ poruchy čerpadel v čerpací stanici odpadních vod u Hvížďalky.
  6. Zadat hydrologický výpočet odborné firmě, který zhodnotí odtokové poměry v městské kanalizaci pro případ uzavřených automatických klapek na přepadech kanalizace. Ve výpočtu je nutné uvažovat neredukovaný déšť. Výpočet by měl uvažovat co nejpřesnější odhad odtokových koeficientů pro stávající zástavbu a zástavbu plánovanou podle současného územního plánu. Takovýto výpočet bude podkladem pro plánovanou změnu územního plánu a pro další protizáplavová a protipovodňová opatření.

Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek města.

Termín realizace je do dalšího řádného zasedání ZM.

Zpracovatel návrhu: Piráti pro Soběslav

Předkladatel návrhu: Piráti pro Soběslav

Důvodová zpráva

Během přívalového deště v době druhého a přechodně třetího stupně povodňové aktivity v červnu 2013 došlo k záplavě části ulic Bechyňská a U Jatek vodou z městské kanalizace. K záplavě došlo i přes intenzivní odčerpávání vody z kanalizace v souladu s opatřeními navrženými v projektu “Soběslav – Protipovodňová opatření”, který vypracovala firma Hydroprojekt CZ a. s. pro Povodí Vltavy s. p.. Zároveň je třeba zdůraznit, že zmiňovaný přívalový déšť nedosahoval maximální intenzity na území města. Nejednalo se tedy o extrémní déšť, ale pouze o souběh silného deště současně s druhým stupněm povodňové aktivity a poruchou na čerpací stanici odpadních vod. Jednalo se tedy o souběh událostí, které jsou pravděpodobné v době extrémních výkyvů počasí. Například je pravděpodobný výpadek elektřiny v době bouřky doprovázené silným větrem a deštěm, přičemž čerpací stanice odpadních vod U Hvížďalky je plně závislá na dodávce elektřiny.

Jsme toho názoru, že Hydrologický výpočet, který je uveden v Projektu protipovodňových opatření, nezohledňuje v dostatečné míře riziko záplav v důsledku silného deště v době aktivních protipovodňových opatření. Hydrologický výpočet, který je uveden v projektu protipovodňových opatření a ze kterého vychází opatření na omezení záplavy v důsledku vybudovaných protipovodňových hrází vychází z předpokladu velmi mírného deště na území města a nebere v úvahu možné vzdutí v případě uzavřených automatických odlehčovacích výpustí. ČSN 75 6101 udává, že v případě nebezpečí zpětného vzdutí není možné počítat s modelovým “běžným deštěm” ale je nutné počítat s patnáctiminutovým neredukovaným deštěm 300 l s-1 ha-1 nebo s reálným deštěm s četností výskytu jedenkrát za 20 roků. Tyto požadavky projekt protipovodňových opatření nebere v úvahu.

Aby se výše uvedená situace neopakovala, navrhujeme opatření uvedená v návrhu usnesení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..