Připomínky k Plánu rozvoje – Petr Král

V únoru byla zastupitelstvem města schválena první verze Programu rozvoje města. Byla sestavená poněkud narychlo, jak ostatně přiznalo i samo vedení města, je však nutnou přílohou pro žádosti o dotace. Následně bylo přislíbeno důkladnější přepracování tohoto dokumentu ve spolupráci s veřejností. Nyní byla novější verze zpracovaná Ing. Martinem Rybářem rozeslána zastupitelům města k připomínkování. Po zapracování těchto připomínek bude Program rozvoje města zveřejněn na webu města k připomínkování ze strany veřejnosti a 10.12. také veřejně projednán v kulturním domě v Soběslavi.

Zastupitelé za Piráty pro Soběslav poslali k Plánu rozvoje své připomínky, s kterými bychom Vás rádi seznámili. Toto jsou připomínky zastupitele Ing. Petra Krále.

Z nesourodého dokumentu mám velice rozpačitý dojem. Dokument byl na zakázku vytvořen Ing. Martinem Rybářem, IČO 48246948. Má celkem 73 stránek, z toho pouze 5 závěrečných stránek se náznakově věnuje skutečnému programu rozvoje a to pouze v části oblasti, kterou přímo ovlivňuje vedení města.

Konkrétně prvních 65 stránek obsahuje analýzu současného stavu. Je asi správné, že tuto oblast zpracovával externista. Jinak je tomu u ostatních částí. Ty by měly být zpracovány městem po široké diskuzi s občany a odborníky. Část nazvaná “Strategické vize” uvádí nekonkrétně formulované teze” typu “Trvale zlepšovat stav základní infrastrukturní vybavenosti města”. Tyto teze jsou údajně rozpracovány v následující části nazvané “Akční plán”. Ten je však tvořen pouze 5 stránkami tabulek jednotlivých “prioritních os” s uvedením výdajů za celé období. Časový harmonogram je jen naznačen. Heslovitě jsou sice vyjmenovány názvy některých akcí, ale rozsah této části v porovnání s mnohostránkovou předchozí částí je značně nekonkrétní a nejednoznačný a tedy nedostatečný. Budí to dojem, že základní vizí je utrácet veřejné peníze.

Mezi zpracováním analýzy a návrhu Programu rozvoje by měl být časový odstup, aby bylo možné s novými informacemi znovu uvažovat o prioritách města, nebo alespoň dřívější priority znovu posoudit. Analýza například upozorňuje na varovný růst ukazatele indexu stáří obyvatel a to konkrétně slovy: “Nedostatečná kapacita sociálních služeb je potenciálním ohrožením města”. V plánu rozvoje je sice “Navýšení kapacit Senior-domu – nástavba Senior-domu Soběslav”, ale není prokázáno, zda toto “Navýšení kapacit” pokrývá současné potřeby a zda bude dostatečné i v horizontu nejméně 10 – 15 let. Není zcela zřejmé, zda akce není jen kosmetická úprava současného stavu, která pouze odčerpá prostředky na pozdější opravdové řešení. 

V dokumentu mě dále chybí představa, jak například bude město Soběslav a jeho organizace posilovat otevřenost svého hospodaření a usnadňovat přístup k informacím, jak konkrétně bude podporovat místní ekonomiku, jak se bude vyrovnávat s nástupem nových technologií (elektromobilita, nástup průmyslu 4.0, SmartCity, ..), jaká opatření vyvolá stárnutí obyvatel, jak bude podporován cestovní ruch a v dalších a dalších směrech. 

Předložený dokument tedy lze považovat jen za první analytickou část, ze které by teprve měla vyústit konkrétní opatření, která budou ve jmenovaném období prováděna tak, aby se naplnila vize, respektive strategické cíle. 

K jednotlivým bodům analýzy současného stavu, které neposuzují  všechny stránky působení města, se nevyjadřuji, neboť není zřejmé, že z ní “Program rozvoje ..” opravdu vychází. Domnívám se, že tento dokument je nutné zásadně dopracovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..