Archiv štítku: rezignace

Rezignace na funkci zastupitele města

Vážení spoluobčané, chtěl bych oznámit svou rezignaci na funkci zastupitele města, kterou jsem vykonával v Soběslavi šest roků. Vzhledem k tomu, že jsem byl nedávno občany zvolen do Zastupitelstva Jihočeského kraje, vzdávám se funkce zastupitele v Soběslavi. Žádná zákonná norma mi sice nezakazuje vykonávat oba mandáty současně, ale pro mě jako Piráta je kumulace funkcí nepřijatelná. Zároveň v těchto dvou zastupitelských funkcích vidím možný střet zájmů, například při převodech krajského majetku na město nebo v případě rozhodování o krajských dotacích. Ve funkci zastupitele města mě vystřídá Jan Černý, který je další na řadě podle volebních výsledků. Honza je pracovitý a rozvážný člověk, kterého si velice vážím. Je iniciativním členem IT komise, kde předložil mnoho užitečných návrhů.

Od této chvíle se s mými články v Hlásce pravděpodobně nebudete setkávat, protože jako řadový občan již nebudu mít zákonné právo na jejich otištění a bude záležet pouze na rozhodnutí redakční rady.

I nadále se na mne můžete obracet se svými problémy, protože jako krajský zastupitel mohu využít své právo a promluvit na zasedání zastupitelstva města. Spolu s ostatními Piráty pro Soběslav budeme stále pracovat na tom, aby v našem městě nebylo rozdílu v právech občanů a aby bylo jejich hlas slyšet.

Ing. Martin Kákona, Ph.D.

Aprílové novinky v Hlásce

Na apríla nám opět vyšla další Hláska, plná pozitivních i negativních novinek, informací i dezinformací. Tou největší novinkou je, že již od březnového čísla se Hlásce plně věnuje zastupujíící redaktorka Marie Lustová a grafické práce již neprobíhají externě v tiskárně, ale přímo na městském úřadě pomocí grafického programu Adobe InDesign. Co se týká obsahu, tak v Hlásce nadále trvá cenzura a vybrané příspěvky nejsou otiskovány. Zemětřesení navíc v březnu postihlo redakční radu. Z dosavadních šesti členů, jmenovaných minulý rok v červnu, rezignovaly dvě nejaktivnější členky Markéta Lotterová a Martina Plátová.

Pokračování textu Aprílové novinky v Hlásce