Archiv štítku: redakční rada

Návrhy Pirátů pro Soběslav pro radu města a činnost komisí

Návrh pro komise

Rádi bychom Vás požádali o zvážení možnosti zveřejňování zápisů z jednání jednotlivých komisí. Ty pak by byly veřejně dostupné na webových stránkách města. Většina občanů se v současné době z internetu může dozvědět maximálně to, jaké komise existují a kdo jsou jejich členové a už nic o tom, co konkrétně komise aktuálně řeší. Podle nás je to trochu škoda, protože lepší informovanost by mohla přispět k většímu zájmu občanů o dění ve městě a následně i jejich zapojení do rozhodování.

Návrh pro radu města

Dalším návrhem na zvážení  je, aby se jednání rady města mohl vždy účastnit jeden zástupce z každé volební strany, která v ní nemá zastoupení. Tato osoba by byla přítomna jako pozvaný host, bez možností navrhování či rozhodování.

Pokračování textu Návrhy Pirátů pro Soběslav pro radu města a činnost komisí

V Soběslavi trvá pnutí kolem radniční Hlásky

SOBĚSLAV — V Soběslavi se znovu rozhořel spor kolem radničního zpravodaje Soběslavská hláska. Je v něm prostor pro různé názory a různé subjekty nebo jde jen o jednosměrný tok informací z radnice? Poté, co i na zastupitelstvu zaznívala kritika, že některé příspěvky se do Hlásky nedostanou, dávala určitou naději obměna redakční rady z loňského června. Jenže letos v únoru dvě nově nominované členky z redakční rady odstoupily. Martina Plátová a Markéta Lotterová nezávisle na sobě došly k závěru, že nemají šanci něco změnit.

Pokračování textu V Soběslavi trvá pnutí kolem radniční Hlásky

Aprílové novinky v Hlásce

Na apríla nám opět vyšla další Hláska, plná pozitivních i negativních novinek, informací i dezinformací. Tou největší novinkou je, že již od březnového čísla se Hlásce plně věnuje zastupujíící redaktorka Marie Lustová a grafické práce již neprobíhají externě v tiskárně, ale přímo na městském úřadě pomocí grafického programu Adobe InDesign. Co se týká obsahu, tak v Hlásce nadále trvá cenzura a vybrané příspěvky nejsou otiskovány. Zemětřesení navíc v březnu postihlo redakční radu. Z dosavadních šesti členů, jmenovaných minulý rok v červnu, rezignovaly dvě nejaktivnější členky Markéta Lotterová a Martina Plátová.

Pokračování textu Aprílové novinky v Hlásce