Návrhy Pirátů pro Soběslav pro radu města a činnost komisí

Návrh pro komise

Rádi bychom Vás požádali o zvážení možnosti zveřejňování zápisů z jednání jednotlivých komisí. Ty pak by byly veřejně dostupné na webových stránkách města. Většina občanů se v současné době z internetu může dozvědět maximálně to, jaké komise existují a kdo jsou jejich členové a už nic o tom, co konkrétně komise aktuálně řeší. Podle nás je to trochu škoda, protože lepší informovanost by mohla přispět k většímu zájmu občanů o dění ve městě a následně i jejich zapojení do rozhodování.

Návrh pro radu města

Dalším návrhem na zvážení  je, aby se jednání rady města mohl vždy účastnit jeden zástupce z každé volební strany, která v ní nemá zastoupení. Tato osoba by byla přítomna jako pozvaný host, bez možností navrhování či rozhodování.

Navržení kandidátů za Piráty pro Soběslav do komisí

Komise výstavby a dopravy

Do komise výstavby a dopravy nominujeme pana Rostislava Novotného-Hanzala. Rosťa pochází z Nedvědic, momentálně žije v Soběslavi. Pracuje v oboru stavebnictví, které je už po generace jejich rodinnou tradicí. Za několik let v této oblasti vystřídal různé profese, od řadového dělníka, přes obsluhu pracovních strojů až po tu aktuální, tedy předáka na stavbě. Na starosti tak má organizaci a koordinaci stavebních prací.  V komisi výstavby a dopravy tak může uplatnit své zkušenosti z praxe a poskytnout zde odlišný úhel pohledu než např. projektanti, kteří často vidí věci “pouze od stolu”.

Komise odpadového hospodářství a životního prostředí

Do komise odpadového hospodářství bychom za Piráty chtěli z důvodu širokého zaměření nominovat dvě osoby – Mgr. Dana Leštinu a Jana Černého.

Mgr. Dan Leština je z Českých Budějovic. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity se v rámci doktorského studia  na Entomologickém ústavu Akademie věd specializuje na fungování živočichů ve své krajině. Jeho odborné znalosti, získané po celém světě, by byly jistě pro Soběslav přínosem.

Jan Černý se již několik let aktivně zajímá o oblast odpadového hospodářství. V oblasti životního prostředí pro naše město už udělal mnohé, například v uplynulých letech pravidelně spoluorganizuje úklid přírody v rámci akce Ukliďme Česko, kterého se vždy účastní dobrovolníci z řad občanů. Ač se situace v oblasti odpadového hospodářství lepší, stále nám ještě zbývá spousta práce, například zefektivnění svozu tříděného odpadu či modernizace sběrného dvora.

Komise sociálně zdravotní

Do komise sociálně zdravotní bychom rádi nominovali Pavla Mládka, DiS. Ač je Pavel ve věku, kdy většina lidí tuto problematiku příliš neřeší, on ji považuje za důležitou. Jako zástupce mladé generace by rád do této oblasti přinesl nové myšlenky, které by třeba starší nenapadly. Pavel momentálně pracuje jako zdravotnický záchranář, má ale i praxi z prostředí péče o seniory. Jako priority pro sociálně zdravotní komisi vidí v dlouhodobém plánu zlepšování sociální péče a péče o seniory, dostupnosti a kvality zdravotní péče v Soběslavi. Rád by například prosadil tzv. penzion pro seniory, kde by bylo možné poskytnout krátkodobé služby seniorům, například když jsou jejich příbuzní na dovolené.

Komise sportovní

Do sportovní komise nenavrhujeme žádného kandidáta. Věříme, že ostatní strany nominují vhodné osoby.

Komise kulturní a školská

Do kulturní a školské komise nenavrhujeme žádného kandidáta. Důvod je ten, že nemáme vhodnou osobu, která by odborně obsáhla obě oblasti. Školství a kultura jsou poměrně odlišné obory, a tak bychom doporučili spíše vytvoření dvou samostatných komisí – komisi pro vzdělávání a volnočasové aktivity a komisi kulturní, jako je tomu i v jiných městech. Pak bychom do komisí mohli navrhnout vhodné kandidáty.

Komise pro IT a nové technologie

Do komise bychom rádi nominovali dva kandidáty. Prvním je Jan Černý. Honza je povoláním telekomunikační technik a jeho největším koníčkem jsou moderní technologie. Ze svého povolání má zkušenosti od budování vysokorychlostního internetu přes mobilní sítě až po parkovací automaty. Aplikací těchto technologií v desítkách měst získal své odborné znalosti, které by rád uplatnil právě v komisi zabývající se novými technologiemi.

Druhým případným kandidátem do této komise je Bc. Miloš Bučinský, který pracuje pro zahraniční společnost jako informatik. Jeho odborné znalosti zahrnují různé oblasti od správy složitějších webových stránek až po návrh softwarových aplikací. Jeho specializací je pak práce s informacemi a jejich zveřejňování efektivním způsobem. Ve svém současném zaměstnání je zodpovědný především za obsah rozsáhlého informačního systému, který mimo jiné používají složky integrovaného záchranného systému.

Komise bytová

Do bytové komise bychom rádi navrhli pana Bc. Petra Nováka. V bytové komisi by rád zavedl transparentní rozdělování městských bytů a to zveřejněním pořadníku zájemců. Důležitým úkolem bytové komise by bylo znovuobnovení fondu rozvoje bydlení. Důležitým úkolem bytové komise by byla příprava nové vyhlášky, která by znovu zavedla možnosti výhodných půjček pro občany a která by byla v souladu se současnou legislativou. Když to v jiných městech funguje, tak proč by to nemohlo fungovat i v Soběslavi?

Možnosti vytvoření nových komisí a výborů

Dále bychom rádi přinesli také myšlenku zcela nových komisí, které by jistě byly pro Soběslav velkým přínosem. Jedná se především o oblasti, které současné komise nemohou plně odborně obsáhnout.

Komise pro cestovní ruch a cyklodopravu

Komise pro cestovní ruch by měla za hlavní úkol nalezení nových možností pro zvýšení turistické atraktivity našeho města. Soběslav by se měla více zapojit v rámci turistických oblastí, jako je například Toulava. Měla by být také aktivním lídrem v rámci svazu obcí Soběslavsko a více využívat možností, které náš region nabízí. Úkolem komise by bylo nalezení nových možností jak zatraktivnit Soběslav nejen pro turisty. Mohou vzniknout nové naučné stezky, stezky s herními prvky v přírodě, které zabaví nejen děti ale i dospělé. Důležité je i větší zapojení podnikatelské sféry a nadšenců do turistického ruchu.

Poslední oblastí kompetence komise je cyklodoprava, respektive nápady možných řešení a budování bezpečných cyklostezek.

Komise pro město bez bariér

Osoby se zdravotním postižením se na spoustu věcí dívají úplně jinak, než ostatní. To co pro nás je maličkost, pro vozíčkáře může být nepřekonatelná překážka. Stačí malý schod či obrubník. Nově budované chodníky jsou dnes budovány s ohledem na vozíčkáře, ne vždy jsou ale tato řešení bez chyby. Hlavním úkolem komise pro město bez bariér by bylo vytipování problematických míst, která nejsou vhodná pro vozíčkáře a osoby se zdravotním postižením. Dále by se komise konzultačně účastnila příprav stavebních projektů.

Rádi bychom v této komisi viděli pana Martina Tomana, pana Petra Kotouna a pana Pavla Štěcha, kteří by rádi přispěli svými nápady, aby byly bariéry co nejmenší.

Redakční a informační výbor

Dnes máme redakční radu Hlásky. Ta však nezahrnuje důležité (a v budoucnu ještě důležitější) oblasti jako jsou webové stránky či sociální sítě. Všechny by mohl mít pod sebou jeden nově zřízený výbor). Podobu webových stránek může mít z technického hlediska na starosti komise pro IT, z hlediska jejich obsahu by byl vhodný vznik nového informačního výboru. Jeho kompetence bychom navrhovali rozdělit do třech oblastí:

Měsíčník Hláska – Nahrazení současné redakční rady měsíčníku Hláska. Hláska má být nezávislým médiem, které nesmí zapomínat ani na alternativní názory na politiku a vedení samosprávy. Všichni mají mít stejné možnosti prezentace svých názorů, což by měl výbor ohlídat.

Úkolem výboru bude vypracovat pravidla měsíčníku Hláska inspirovaná publikací “Manuál pro dobré radniční periodikum” od Martina Kameníka a Oldřicha Kužílka vydanou občanským sdružením Oživení.

Webové stránky města – Navrhnout změny webových stránek města, podle moderních trendů s cílem zvýšit kvalitu a aktuálnost informací. Navrhnout možnosti rozšíření webových stránek o nové prvky a propojení se sociálními sítěmi.

Sociální sítě města – Webové stránky jsou dnes již “zastaralým” nástrojem prezentace na internetu. Město by mělo sledovat trendy a využívat sociálních sítí jako například Facebook či Instagram, kde by Soběslav měla mít vlastní profil. Měl by také sledovat nové trendy, které se rychle mění, a reagovat na ně.

Úkolem redakčního výboru bude projednávat a doporučovat tematický plán Hlásky, webových stránek města a sociálních sítí. Zpětně pak bude hodnotit již publikovaný obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..