VYHLEDÁVACÍ STUDIE CS DSO SOBĚSLAVSKO

Připomínky Pirátů pro Soběslav ke studii www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/pripravovane-projekty/cyklostezky/ Odkaz již není funkční

Studie se zabývá pouze propojením Soběslav-Veselí. Navržené trasy jsou spíš vhodné pro turisty, místní budou do Veselí (Madeta a pod.) zřejmě jezdit pořád po hlavní silnici (č. 603), je to nejkratší cesta s nejmenším převýšením. Pokud by bylo cílem vybudovat cyklostezku pro turisty, měla by se zároveň vybudovat cyklostezka, která by vedla zajímavými místy a končila by nebo byla napojena na turisticky atraktivní místa. Například se jako logický cíl jeví Veselská blata. Zároveň by bylo vhodné vybudovat cyklostezku, která umožní prohlídku města cyklistům jedoucím po cyklotrase Lužnice. Tato cyklotrasa není v současné době vedena optimálním terénem a zasloužila by si cyklostezku alespoň v bezprostředním okolí města.

Bruslařská dráha

Riziko je v cestě současnou alejí. Současná cesta je příliš úzká a možnost jejího rozšíření moc není, bruslařská dráha musí být širší než cyklotrasa. Navíc se může stát, že tu bude projíždět bruslař a proti němu kolo či maminka s kočárkem nebo lidé se psem (protože se jedná o jedno z mála možných míst pro venčení psů díky nevhodné OZV, která venčení psů v Soběslavi v podstatě zakazuje). Jak se sem vejdou?

Stromy v aleji začnou zvedat kořeny a kvalitní povrch bruslařské dráhy poničí. Z toho důvodu by bylo vhodnější vést dráhu po nové trase.

Jako alternativní řešení navrhujeme vybudování bruslařské dráhy na dně suchého polderu (ve směru od Pilátu k mostu na Bechyň) současně s likvidací skládky u Valchy. U mostu by pak mělo být parkoviště pro auta pro občany z druhé strany města.

Všechny stavby na levém břehu Lužnice by měly být realizovány se záměrem, odlehčit pravému břehu, kde jsou v současné době vybudována protipovodňová opatření, která jsou podle našeho názoru nedostatečně dimenzována a navíc neřeší souběh povodně a záplavy.

Trasa východ (aktuálně prioritní trasa)

Trasa vede po hezkých místech a v současnosti jde o nejlogičtější propojení Soběslavi a Veselí a mělo by dojít k rychlé realizaci této varianty.

 • Problematický je úsek kolem Teraku, od propustku k Nadýmači, kde je panelová cesta nepřipomínající cyklostezku ale tankodrom. (Absolutně nevhodné pro silniční kolo!)
 • Úsek od Nadýmače ke Starému rybníku má novou cestu vybudovanou v rámci dálnice. Začátek cesta od Nadýmače k malému lesíku je nekvalitní a cesta tím, jak po ní jezdí zemědělci s těžkou technikou, trpí. Už po pár letech je znát nekvalitní provedení cesty. Cesta dál přes louku už je mnohem lepší.
 • Nevhodné dvě ostré zatáčky před lesem. Dříve než postavili dálnici, cesta vedla příměji. Na druhou stranu tehdy byl tento úsek za mokra podmáčený a nejsjízdný. Auta stejně v současné době jezdí přes louku, na kole se zde musí výrazně zpomalit.
 • Nový úsek Řípec je určitě dobrý nápad, nyní se musí jet po Hradecké, která nemá ani postranní pruhy a je to velmi nebezpečné.
 • Zbytek cesty do Veselí využívá minimálně frekventovanou existující silnici.
Výhody Nevýhody
Hezké prostředí Nezbytně nutná realizace nového úseku u Řípce
Většina trasy po existujících komunikacích Do budoucna zhoršující se stav cesty s nekvalitním povrchem od Nadýmače ke Starému rybníku.
Využití málo frekventovaných a klidných silnic u Veselí nad Lužnicí. Drobné převýšení u Řípce
Cena Bez možnosti občerstvení na trase
Nutno vyřešit bezpečné křížení se silnicí 23 na J. Hradec

Trasa východ výhled

Trasa kopíruje dálnici D3, pro turistickou cyklistiku absolutně nezáživné a nevhodné. Téměř všechny cesty jsou hotové, i malý kousek u Karvánek je dobře sjízdný.

 • Jediné chybějící místo je v úseku Doňovského potoku, kde je jen vyšlapaná pěšina (na kole jde za sucha bez problémů projet). Navrhujeme realizaci propojení, avšak nepoužívat trasu jako cyklostezku.
 • Výhodou varianty je, že část má na rozdíl od Trasy východ hlazený asfalt (minimálně část za Nadýmačem).
 • Je nutné projet cca 80 metrů po extrémně frekventované Hradecké! (v tomto místě je široká krajnice). Jak píše pan Architekt bylo by nutné pod novou mimoúrovňovou křižovatkou vybudovat propustek a do toho asi nikdo nepůjde. Ale tak to chodí, když někdo pozdě myslí.
Výhody Nevýhody
Nejpříměji vedená varianta (nejrychlejší průjezd) Nezáživná cesta kolem hlučné dálnice
Kvalitní hlazený asfalt na části Bez možnosti občerstvení na trase
Asi nejlevnější řešení Nutné vyřešit bezpečné křížení se silnicí 23 na J. Hradec

Trasa západ

Trasa západ má tu výhodu, že se jedná o zcela nově navrženou trasu, po které se v současnosti do Veselí dojet nedá.

 • Co se má předělávat (je to červenou barvou) u Paluby podél protipovodňové zdi?
 • Dále cesta pokračuje až na Švadlačky ve stávající trase a není potřeba dělat příliš mnoho změn, kromě mostku přes Dírenský potok a žádná sláva není ani cesta v lesíku.
 • V úseku Karvánek bude potřeba vykoupit pozemky od Autoklubu Soběslav, kterému celý kemp a okolí patří. Celý projekt záleží jenom na nich. Dobrý nápad jsou dvě trasy, například ta kolem řeky by mohla být jen zpevněná a přímá skrz Karvánky pak asfaltová. U Dráchova by bylo možné využít již stávající trasu.
 • V Dráchově trasa cyklostezky vede po stávající hlavní silnici, naštěstí na přehledném místě bez velkého provozu.
 • Podél lesíka a dále až k Madetě je cesta v majetku obce Řípec. Dále na trase většina pozemků asi bude patřit Veselí, některé patří Lesům ČR.
 • Trasa z Dráchova do Veselí vede především po nyní neprůjezdných místech, je však vcelku logická a víceméně kopíruje trasu řeky Lužnice.
 • Na této trase by bylo vhodné spolupracovat se samosprávou Veselí n. L.
Výhody Nevýhody
Kopíruje trasu Lužnice Cena (bez dotace by to asi nešlo)
Možnost občerstvení (Letiště, Karvánky, Mlýn Dráchov, Country Salon) Většinu cest nutné vybudovat
Turisticky nejvhodnější varianta Riziko zatopení některých částí za povodní (např. kolem řeky u Karvánek)
Ekonomicky (pro region) nejvhodnější varianta Nutné výkupy pozemků (Karvánky)
Klidné prostředí
Možno již od začátku koncipovat jako cyklostezku (šířka cyklostezky a vhodný povrch).
Revitalizace nefunkčních cest

Trasa Piráti Západ 2

Vhodné by bylo zabývat se také čtvrtou možností a to vést trasu po levém břehu řeky Lužnice. Trasa by mohla začínat na plovárně a dále vést pod Pilát, kolem chat u řeky Lužnice k Čejnovskému mlýnu a dále na Dráchov.

V lokalitě Dráchova by bylo nejvhodnější cestu vést podél přírodní rezervace Dráchovské tůně, případně využít stávající cestu od Čejnovského mlýna.

Z Dráchova cesta může pokračovat po trase Západ.

Výhody Nevýhody
Nová trasa vhodná i pro pěší procházky Cena
Vedení trasy po současných cestách Špatný současný stav cest
Klidné a hezké prostředí
Revitalizace stávajících cest

Trasa Piráti Západ 3

Dražší variantou by mohlo být vedení trasy přes letiště, viz Trasa západ a vybudování nového mostu přes Lužnici v lokalitě Čejnova. Ten by mohl sloužit nejenom cyklistům, ale mohla by zde vzniknout nová okružní trasa pro pěší.

V lokalitě Dráchova by bylo nejvhodnější cestu vést podél přírodní rezervace Dráchovské tůně, případně využít stávající cestu od Čejnovského mlýna.

Z Dráchova cesta může pokračovat po trase Západ.

Výhody Nevýhody
Nejkratší a nejrychlejší varianta Nutnost přemostění Lužnice
Nejdražší varianta

 

Názor na cyklogenerel a řešení cyklostezek

Z cyklogenerelu u plánovaných tras (červená barva) není zřejmé jakého typu cyklostezka má být (zda jen opravit, na zpevněnou cestu stříkaný nebo hlazený asfalt).

Cyklogenerel stále nepřináší řešení pro Soběslav.

Piráti pro Soběslav preferují vybudování cyklotras skrz město a dále do Klenovic, Zvěrotic a Chlebova. Poslední dvě zmíněné vesnice mají problém s tranzitní dopravou k dálnici D3 a je pro cyklisty i pěší nebezpečné používat stávající silnice.

Pan architekt zmiňuje, že by chtěl udělat cykloobousměrku na náměstí. Bohužel tak, jak se náměstí projektuje, to NIKDY nebude možné.

Piráti navrhují vzít do úvahy vedení cyklotrasy do Veselí přes Dráchov (viz trasa Západ 2 a Západ 3).

Kromě řešení propojení Soběslav-Veselí je třeba vybudování cyklostezek k turisticky zajímavým místům v okolí (Veselská blata, Lužnice, rozhledna v Krátošicích, Červená lhota, lázně Bechyně,…).

Zároveň je třeba vyřešit pohyb cyklistů po městě pomocí cyklostezek (náměstí Republiky, Hláska, napojení na okolní cyklotrasy,…).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..