Archiv štítku: Václav Nedvěd

Zastupitelé Soběslavi schválili holý nesmysl

Soběslavští zastupitelé v prosinci 2016 schválili novou vyhlášku “K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku”. Obsahuje hned několik rozporuplných bodů, na kterých se však zastupitelé shodli většinou hlasů.

Velká omezení se týkají psů chovaných ve městě. Nově pes nesmí vstoupit na travnaté plochy na náměstí Republiky ani na trávníky v ulici Horní příkopy včetně okolí hradu. Vyhláška zároveň zakazuje volný pohyb psů na celém území města Soběslav. Toto omezení je však v rozporu s právním výkladem ministerstva vnitra, podle kterého by obec měla vymezit prostory pro volné pobíhání psů v tzv. dostupné vzdálenosti. Zákon o ochraně zvířat totiž stanoví povinnost zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky. Zákon dále stanoví, že pokud obec vymezí prostory pro volný pohyb psů mimo veřejná prostranství (což se v případě Soběslavi stalo, protože volný pohyb psů je zakázán na celém zastavěném území města) musí obec zajistit souhlas majitelů pozemků, kde je volné pobíhání psů povoleno (což se nestalo). V diskusi k tomuto bodu vystoupila paní Zbytovská, která vyslovila přesvědčení, že pes se může vyvenčit na vodítku, že při tom nemusí běhat, a že lidé, kteří bydlí v paneláku, si nemají pořizovat psy, kteří potřebují běhat.

Pokračování textu Zastupitelé Soběslavi schválili holý nesmysl

Týdeník Táborsko – Drama na zastupitelstvu v Soběslavi

Celkem klidný průběh letos posledního soběslavského zastupitelstva skončil v posledním bodě, kdy mohli své připomínky přednést přítomní občané. S podnětem pro kontrolní výbor vystoupil Petr Král. „Domnívám se, že při sestavování programu k tomuto jednání byl porušen zákon. O komunální politiku jsem se začal zajímat proto, abych přispěl ke transparentnosti jednání města. Netušil jsem, že u rady narazím na takový odpor. Navrhoval jsem převedení městského účtu na transparentní účet, do kterého může nahlížet i veřejnost. Návrh podal zastupitel za Piráty pro Soběslav, přesto na jednání nebyl zařazen. Mám informaci od tajemníka, že se rada jednohlasně shodla, že návrh nebude zařazovat do žádného dalšího jednání zastupitelstva. Nic takového ale v zápisu z jednání rady není,“ zmínil Petr Král. O vyjádření k situaci požádal právní poradnu. „Odpověděli mi, že postup rady je nezákonný. Povinností rady je návrh zastupitele, který byl doručen včas, předjednat a zařadit do programu zastupitelstva.

Pokračování textu Týdeník Táborsko – Drama na zastupitelstvu v Soběslavi