Zápis z jednání Ing. Bláha a Ing. Král

Zápis z jednání 19.5.2015 12.30-13.30

Účastni: Ing. Jindřich Bláha, Ing. Petr Král

Jednání se týkalo výhrad k transparentnímu chování města a návrhů dalšího postupu. Také byla zmíněna problematika hazardu a parkování. Otázka zrušení Věžního muzejíčka nebyla prakticky diskutována.

  1. Dle vyjádření pana starosty:  Termín 4. jednání ZM je dlouhodobě naplánován a není nutné jej měnit ani ve vztahu k tomu, že od 3. jednání ZM je doba mírně delší než 3 měsíce. Termín je stanoven tak, aby do změny č. 2 rozpočtu města v roce 2015 mohly být zařazeny aktuální částky k investičním akcím ve vztahu k probíhajícím výběrovým řízením a aby byl dostatek času na projednání ve finančním výboru.

  2. Problematika zákona 106/1999 a vyhlášky 422/2006 je v kompetenci pana tajemníka. Připomínky budou předány. Zejména jde o zveřejňování rozpočtových opatření a zveřejňování informací poskytnutých dle zákona o svobodném přístupu k informacím po vyřízení žádosti. Zda je nutné zveřejňovat schválená rozpočtová opatření a rozpočty organizací ovládaných městem prověří pan starosta. Pan starosta navrhl opakovanou schůzku k této záležitosti cca za měsíc.

  3. Upozornil jsem na problematické zadání  posledního rozpočtového opatření (č. 5) v roce. Dle § 102 odst. 2a) zákona o obcích provádí rada města rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. I přes tuto skutečnost bude hledána cesta, jak se tomuto opatření vyhnout, případně minimalizovat položky, které do něj vstupují.

  4. Navrhl jsem zavedení transparentních účtů města. Pan starosta se s problematikou blíže seznámí. Obecně navrhl, aby každý náš návrh, který je sporný a vyžaduje širší diskusi,  byl předjednáván a nebyla o něm vedena zdlouhavá diskuse na jednání ZM.

  5. Registr smluv – vyčká se na připravovaný zákon, zákon by měl platit od 1. 7. 2016 a měly by být zveřejňovány všechny smlouvy nad 50.000 Kč. Rámcově jsem seznámil pana starostu s projektem Transparentní města. Vstup Soběslavi jsem zatím nijak neprosazoval.

  6. Zmíněna problematika hazardu, zatím bez závěru. Město má vyhlášku, kterou hazard reguluje.

  7. Zmíněna problematika parkování. Pan starosta se byl podívat na “referenční projekt” parkování v Ledči n/S. Tamní starosta spolupráci s CPG nedoporučil. Před jednáním březnového ZM se RM dohodla většinou hlasů na provozu automatů v režii města. Pan místostarosta jako předkladatel tohoto bodu měl toto uvést před projednáváním bodu na ZM, což se nestalo.  Bude vypracována nová nezávislá studie.

Zapsal Ing. Petr Král, doplnil Ing. Jindřich Bláha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..